Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fransa

No description
by

Hilal Ateş

on 19 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fransa

Fransa
ya da resmi olarak
Fransa Cumhuriyeti
anakara toprakları
Batı Avrupa'da bulunan
ve dünyanın pek çok bölgesinde
denizasırı toprakları olan bir ülkedir. Is gezileri için gelenler dâhil,
ülkede yirmi dört saatten
az kalanlar hariç tutulmak üzere,
yıllık olarak agırladıgı
yaklasık 82 milyon turistle
Fransa,
dünyada en çok ziyaret edilen ülkedir. Dünya sıralamasında
6. sırada bulunan
nominal gayrisafi yurtiçi hasılası ve
8. sırada yer alan satın alma gücü paritesi ile
ileri bir ekonomiye sahiptir ve
gelismis ülkeler sınıfında yer almaktadır. Fransa, Avrupa Birligi adlı siyasi ve
ekonomik örgütlenmenin
kurucu üyelerinden biridir ve
birlik üyesi ülkeler içinde
yüzölçümü en büyük olanıdır. Fransa Cumhuriyeti, yarı baskanlık
sistemiyle yönetilen,köklü bir demokrasi
geçmisine sahip üniter bir devlettir.
Besinci Fransa Cumhuriyeti olan
günümüz Fransa'sının anayasası
28 Eylül 1958 yılında yürütülen
bir halkoylaması sonucu onaylanmıstır. Dıs iliskiler Fransa,
Birlesmis Milletler'in kurucu üyelerindendir ve elinde bulundurdugu kosulsuz veto hakkıyla Birlemis Milletler Güvenlik Konseyi'nin de daimi üyelerinden biri konumundadır. Fransa, büyük ölçüde nükleer enerjiye bagımlıdır.
Tarım ürünleri bollugu ve çesitliligi ile Avrupa Ekonomik Toplulugu içinde birinci sırada, süt ürünleri açısından da dünyada dördüncü sırada yer almasının yanı sıra, sanayisi de çok güçlü bir ülkedir. EKONOMI Satın alma gücü paritesi 1.871 trilyon $
Reel büyüme oranı %3.1
%3.3'ü tarım
%26.1'i sanayi
%70.6'sı hizmet sektörü
Enflasyon oranı %2.3
Is gücü 27.88 milyon
Issizlik oranı %9.1
Sanayinin büyüme oranı yaklasık %1 Ihracat miktarı 490 milyar $
Ithalat miktarı 529.1 milyar $
Dıs borç tutarı 3.461 trilyon $ Turizm 2007 yılında kaydedilen 81.9 milyon turistle Fransa, dünyada en çok ziyaret edilen ülke durumundadır. Nüfus Bilgileri Tahminî 65.1 milyonluk nüfusuyla Fransa, dünyada en yüksek nüfusa sahip ondokuzuncu ülke ve Avrupa Birligi içinde Almanya'dan sonra ikinci kalabalık ülkedir. Ülkenin en büyük kentleri, Paris, Marsilya, Lyon, Lille, Toulouse, Nice ve Nantes'tır. INANÇLAR Fransa, inanç özgürlügünün anayasal olarak güvence altına alındıgı laik bir ülkedir. %51 Katolik
%31agnostik/ateist
%10 baska dinler
%4'ü Islam
%3 protestan
%1'i Yahudi
%1'i de Budist DIL
Fransa'nın tek resmî dili Fransızcadır ancak ülkede pek çok yerel dil, lehçe ve azınlık dili de yaygın olarak konusulur. Bu dilleri konusanlar çogunlukla Fransızcayı da akıcı biçimde konusan iki-dilli kimselerdir. Fransızca Avrupa Birligi'nin, Afrika Birligi'nin ve Birlesmis Milletler'in de resmî dillerinden biridir. Kamu saglıgı

Fransa verilen saglık hizmetleri, 1997 yılında Dünya Saglık Örgütü tarafından birinci sırada gösterilmistir. Saglık hizmetleri, AIDS, kanser ve kistik fibrozis gibi kronik hastalıkları olan yurttaslar için genelde ücretsizdir. Fransa'da ortalama beklenen yasam süresi 79.73'tür. Fransızca'dan Türkçe'ye Geçen
Bazı Sözcükler Iskelet
Televizyon
Problem
Okul
Misket
Lise
Kuzen
Hoparlör
Gitar
Esarp
Daktilo llk ve orta derecede
ögrenim büyük ölçüde parasızdır
ancak ülkede özel okullar da bulunmaktadır.
Özellikle ülkenin dört bir yanına yayılmıs
durumda olan Katolik okulları bu özel okulların basını çekmektedir. 6-16 yas arası
kız ve erkek çocuklarının
egitimi zorunludur. Fransa'da okuryazarlık oranı %99'dur. Kıta Fransası'nda
bu oran %100'e yakın
seyretmektedir. Tant qu'il y a de la vie
Il y a de l'espoir! Ulasım Ulasım bakımından çok ileri bir
durumda
olan Fransa'da demiryolu
ve hava yolu çok gelismistir.
Bunlardan sora karayolu ve deniz yolu gelmektedir.
Ülkenin her tarafı demiryolu agı ile örülmüstür. 804.940 km civarında kara yolu

36.600 km Demiryolları

Kanalların ve nehirlerin tasıma uzunlugu 15.000 kilometrenin üzerindedir. Türkiye & Fransa Fransa Meclisi'nin 2001 yılında Ermeni iddialarını 'soykırım' olarak kabul etmesi iliskileri son derece germistir. Fransa Meclisi 12 Ekim 2006 tarihinde, "Ermeni soykırımının inkârının suç sayılması"nı ve ihlal edenlere 1 yıl hapis ve 45.000 Euro para cezası verilmesini öngören yasa teklifini kabul etmistir. Türkiye bu olayı sert bir dille kınamıs ve bazı yaptırımlar uygulayacagını açıklamıstır. Resmi düzeyde olmasa da sivil toplum kurulusları ekonomik boykot kararı almıslardır.Fransa'nın bu tavrından yola çıkarak Türkiye'de Fransa ve Ermenistan'a Ambargo uygulamıs bir süreden sonra Fransa'nın baskılarıyla kaldırılmıstır. Fransa, Türkiye'nin AB üyeligine karsı çıkan baslıca birlik üyelerinden biridir. Fransa'yla ilgili ilginç bilgiler FRANSA’DAKi TÜRK ÖGRENCiLER
Okul öncesi :18.793
Ilkögretim : 42.466
Ortaögretim : 5.640
Özel egitim : 2.223
Yüksek ögretim : 2.199
GENEL TOPLAM :71.32
Vatandaslarımızın Toplam Sayısı : 450.500 FRANSA’DA EGiTiMiN GELiSiMi 1789’dan önce din adamları,
asiller ve halk olarak üç temel sınıftan olusan halk; Fransız Devrimi ile birlikte egemen olan bagımsızlık düsüncesi paralelinde egitim,ilk defa bir insanlık hakkı olarak kabul edilmistir. Buna göre ‘’Egitim’’ : ’Bireylerin sosyal yasamdaki islevlerini yerine getirebilmelerinin, kendi kendilerini yönetebilmelerinin ve haklarını kullanabilmelerinin temel kosuludur’’. Bu nedenle
devletin görevi : "Herkesin en dogal hakkı olan egitimle toplumun genel kültürünü desteklemek ve ögretimi her bir vatandasın agır basan yetenegine göre düzenlemektir." Fransa'da egitim ve
vatandas yetistirme devletin halka borçlu oldugu bir hizmet olarak
degerlendirilmis ve bir hak olarak devlet garantisi altına alınmıstır. Laiklik, özgürlük ve esitlik ilkesinin temele alındıgı saygıyla devlet, insanların cografi, kültürel ve sosyal olarak sahip oldukları özelliklere bakmaksızın, Fransa'da yasama hakkına sahip gençlerin ve çocukların
egitim hakkından yararlanmalarını garanti etmistir. FRANSA'DA EGiTiMiN AMAÇLARI Bireylere yasam boyu fırsat saglayacak esit olanaklar sunmak Bireyleri yeni "Avrupalılık" ve uluslararası isbirligi düsüncesiyle yetistirmek Her ögrenciyi istenilen düzeyde bir egitime hazırlamak Her ögrencinin kendi ile ilgili planlarını gerçeklestirmesine olanak saglamak EGiTiM SiSTEMi Egitim örgütü, hiyerarsik ve merkezi bir yapıdadır.
Genel egitim sistemi ile ilgili sorumlu kurum, baskent Paris’teki Egitim Bakanlıgı’dır.
Egitim kurumlarının örgütlenisi, ders saatleri, sistem ve programları Fransa Millî Egitim Bakanlıgı tarafından düzenlenir.
Bakanlık kapsamında 75.000 okul bulunmaktadır.
6.7 milyonu ilkögretimde ve 4.8 milyonu ortaögretimde olmak üzere Fransa'da toplam 15 milyon ögrenci bulunmaktadır.
Fransa'da her yıl egitime 64.6 milyon Euro €ayrılmaktadır. Okullara Kabul Kriterleri Ögrencilerin devlet okullarına kayıt yaptırmaları, bir “bölgesel” ilke üzerine oturtulmustur.
Ögrenciler normalde ailelerinin ikamet ettigi cografi alan içerisinde bulunan ilkokul, kolej ya da liseye kayıt yaptırırlar.
Isteyen aileler çocuklarını okullarda yer oldugu takdirde istedikleri okulu seçmek suretiyle özel okullara da gönderebilirler.
Devletle sözlesme imzalamıs olan okulların ücretleri genel olarak çok yüksek degildir.
Bu durumda söz konusu bu kurumların devletten aldıkları önemli miktarlarda finansal destekten kaynaklanmaktadır. Okul Gün / Hafta / Yıl Süreleri Egitim dönemi, Eylül ve Haziran ayları arasında 180 günü kapsamaktadır.
Okullar haftada 6 gün açıktır. Ancak, Çarsamba ve Cumartesi ögleden sonra ders yapılmamaktadır. Dersler, ilkögretim düzeyinde her hafta 26 saat ders (1 saat süreli),
Ortaögretim düzeyinde her hafta 25,5-30 saat ders (55 dakika süreli) yapılmaktadır. Arkadaslarından geride olan ya da seçmeli ders alan ögrenciler için fazladan 3 saat ders daha eklenir. Ilkögretimde yıllık minimum ders saati 846 saat, Ortaögretim Birinci Devrede ise 842 saattir. Sınıf büyüklügü
&
Ögrencilerin gruplandırılması Sınıflar için önceden tavsiye edilen bir büyüklük mevcut degildir. Sınıf büyüklügü, recteur veya inspecteur d’académie’nin izledigi politikalara göre çesitlilik gösterebilir. Sorumlu müfettisler yerel sartları göz önünde bulundurmak durumundadır. Ulusal ortalamaya göre her bir sınıf;
ilkokullarda 25,
Ortaokullarda 24,
Genel ve Teknolojik Liselerde 28,
Meslek Liselerinde 20 ögrenciden olusur. Ögretim programı denetimi ve içerigi Egitim bakanlıgı, okul ögretim programını ve ögrenciler tarafından kazanılan bilgi ve becerilerin temelini olusturan amaçları belirler. Ögretmenler kendi ögretim yöntemlerini ve okul ders kitaplarını seçerler. "Ilkokul" ögretim programı; temel okuma, yazma, aritmetik hesaplar, beden egitimi (normal kas becerileri,vs.) becerilerini kazandırmanın yanı sıra bilinç ve hassasiyet düzeyini artırmaya odaklanır.
"Orta Ögretim Birinci Devre" ögretim programı sınıf düzeyine baglı olarak sekiz ya da dokuz zorunlu dersi içerir ve seçmeli derslerin de eklenmesiyle sürekli artıs gösteren bir çesitlilik kazanır. Degerlendirme & Yeterlilikler Ögrenciler bütün ilkögretim ve ortaögretim hayatları boyunca ögretmenleri tarafından sürekli olarak degerlendirilirler.1989 yılından bu yana, zorunlu egitimin üçüncü ve altıncı yıllarının basında ögrencilere uygulanan “tanı degerlendirmesi”, ögretmenlerin, ögrencilerinin Fransızca ve matematik alanlarındaki ilerlemelerini ve zayıf yönlerini belirleyebilmelerini mümkün hale getirmistir. Hilal Ates
Gökhan Karabacak
Meltem Sönmez Merci beaucoup pour nous écouter ! OKUL ÖNCESi EGiTiM Okul öncesi egitim üç yıla ayrılmıstır.Üç yıllık bu egitim dönemi aynı zamanda "ilk Ögrenimler Devresi" olarak adlandırılmaktadır 1.Yıl
Küçük Bölüm
(3 yas için) 2.Yıl
Orta Bölüm
(4 yas için) 3.Yıl
Büyük Bölüm
(5 yas için) Okul öncesi egitimin birinci yılında ögrenciler yarım gün egitime katılabilmekte, ikinci ve üçüncü yılda ise egitim tam gün yapılmaktadır. Kamu kesimine ait "okul öncesi" egitim veren okullar ya da "kresler" egitim bakanlıgının sorumlulugu altındadır ve bu okullar ücretsizdir. Çocukların %1,5’unun kayıtlı oldugu özel okullarda ise, ebeveynler okul ücretlerinin kendi paylarına düsen kısmını öderler. Aslında anaokulları, ögretme ve ögrenme faaliyetlerini içeren programlarıyla tam anlamıyla gerçek bir okul statüsündedir. Okul öncesi egitimde görev alan ögretmenler, "ilkokullarda" çalısan diger ögretmenler gibi professeurs des écoles (okul ögretmenleri) adı verilen aynı mesleki kategori içerisinde yer alırlar. Ortaögretimde çalısan ve professeurs certifiées (lisanslı ögretmen) adı verilen ögretmenlerin aldıgı aynı egitimi alırlar. Fransa, "okul öncesi" egitimle ilgili uzun bir gelenege sahiptir. Zorunlu olmamasına ragmen, bütün çocuklar 3 yasından itibaren anaokuluna giderler. 2 yasındaki çocukların %32’si de bu okullara kayıt yaptırmaktadır. iLKOKUL EGiTiMi Temel
Ögrenimler
Devresi Yogunlasma Devresi Fransız egitim sisteminde ilkögretim ilkokul olarak planlanmıstır. ilkokul iki devreye ayrılmıstır. ilkokul Egitim Basamakları:

Temel Ögrenimler Devresi
1.Sınıf (CP)
2.Sınıf (CE1)
Yogunlama Devresi
3. Sınıf (CE2)
4. Sınıf (CM1)
5. Sınıf (CM2) Bireysel ögrenme hızını dikkate alabilmek amacıyla, ögrencinin söz konusu asamaların her birinde geçirdigi zaman bir yıl artırılabilir ya da azaltılabilir; bu konudaki karar "conseil des professeurs" (ögretmenler kurulu) tarafından alınır. Ilkokulun bitiminde ögrenci herhangi bir diploma almadan Ortaokula yönlendirilir. Birinci Kademe ( Ortaokul )

Fransız Milli Egitim Sisteminde tek tip ortaokul bulunmaktadır. Dört yıl süren ortaokul egitimi üç devreye ayrılmıstır.
Gözlem ve Uyum Devresi : Ortaokul 1. Sınıf
Yogunlama Devresi : Ortaokul 2. & 3. Sınıf
Yönlendirme Devresi : Ortaokul 4. Sınıf ECOLE Ortaokulun bitiminde ögrenci Ortaokul diplomasını (Brevet de Collège) alarak yönlendirildigi alanda üst ögrenimine devam eder.
Ortaokulun bitiminde yönlendirilen alanlar:
•Genel ve Teknoloji Liseleri
•Genel Bakalorya
•Teknolojik Bakalorya
•Meslek Liseleri
•Mesleki Bakalorya NOT : Ortaokulun ikinci sınıfının bitiminde ögrenci Meslek Lisesine, Çıraklık Egitimine Hazırlık Sınıfına, Mesleki Sınıflara yönlendirilebilir. Ikinci Kademe ( Lise )

Lise ögrenimi üç yıl sürmektedir.
Bu egitim kademesi iki devreye ayrılmıstır.
Belirleme Devresi :
Lise 1. Sınıf (seconde)
Bitirme Devresi :
Lise 2. Sınıf (prémiére)
Lise 3. Sınıf (terminale) Lise ögrenimi bitiminde ancak Genel, Teknolojik ve Mesleki Bakalorya sınavını geçmis ögrenciler yüksek ögrenime devam edebilmektedir. BiLiYOR MUYDUNUZ Stajyer Ögretmen Maası : 1.100
Kıdemli Ögretmen Maası : 2.500
Maas Karsılıgı
Haftalık Ders Saati : 26 Saat
Emeklilik yası : 60 min. Ögretmenlere egitsel faaliyetler için ek ödenek veriliyor.Ögretmenlerin çesitli kariyer grupları var. Türkiye'deki Fransız Okulları Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
Notre Dame de Lourd Fransız Okulu
Sainte Pulcherie Fransız Okulu
Saint Benoit Fransız Erkek Lisesi
Saint Benoit Fransız Kız Orta Okulu
Saint Michel Fransız Lisesi
Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi FRANSA’DA ÖGRETMEN YETiSTiRME SiSTEMi Ögretmen yetistirme isi Ögretmen Yetistirme Enstitülerinin (IUFM) ve Yüksek ögretmen okullarının isidir. Bu okullara girmek için, basarı testinden geçer puan almıs olma, iki yıllık ön egitim almıs olma ve üniversite mezunu olma sartları aranır. Giriste orta ögretim basarı puanının etkili olmasının yanında, referans mektupları da gerekir. Fransa’da ögretmen olmada ya da IUFM`lere girmede yas sınırı yoktur. Fransız ögretmen yetistirme sisteminde ögretmen seçme sınavları çok önemli bir rol oynamaktadır. Ögretmen yetistiren kurumlar, ögrencilerini ortaögretimden sonra degil, belirli bir üniversite egitiminden sonra almaktadır. Yani ögretmenler alan egitimini esas olarak ögretmen yetistiren kurumlara girmeden önce almaktadır. Ögretmen adayları oldukça zor ve seçici bir sınav sonucunda, stajyer ögretmen olarak IUFM’lerde bir yıl mesleki egitim görmektedir. Ögretmen yetistirme programlarını olusturan temel ögretim alanları su sekilde özetlenebilir: •Alan ögretimi
•Ögretimin planlanması ve uygulanması,
•Egitim sistemi ve ögretmenlik meslegi
•Egitim psikolojisi ve sosyolojisi
•Bilgisayar teknolojileri ve uygulama egitiminin takibi ve rehberligi. Fransa’da Uygulama Egitimi Ögretmen adayları uygulama egitimi boyunca farklı nitelikte birçok staj yapmaktadır. ilkögretim ve genel ortaögretim alanlarında uygulama egitimi esas olarak iki stajdan olusmaktadır: Rehberli uygulama stajı ve sorumlu uygulama stajı. Bunların dısında bütün ögretmen adaylarının yapmak zorunda oldugu kısa süreli iki staj daha vardır: Gözlem stajı
(Stages d’observation) Ögretmen adayları bu stajı ögretmenlik sınavına girmeden, yani mesleki egitime baslamadan önce yapmak zorundadır. Gözlem stajıyla ögretmen adaylarının meslegi ve okulu genel olarak tanımaları ve böylelikle ögretmenlik meslegine daha bilinçli bir sekilde girmeleri amaçlanmıstır. Genellikle iki hafta süren staj sırasında ögretmen adayları ders ve okul ortamında gözlemde bulunur. Gözlem stajı üniversite lisans egitimi boyunca veya IUFM’in birinci yılında yapılabilir. Rehberli uygulama stajı
(Stage de pratique accompagnée) Bu staj rehber ögretmenle birlikte ve onun gözetiminde sınıfta uygulama ve gözlem yapmayı içerir ve sorumlu staja hazırlık niteligindedir. Bu stajın ne zaman ve ne kadar yapılacagına dair ayrıntılı genel kurallar belirlenmemistir. Sorumlu uygulama stajı
(Stage en responsabilité) Bu staj uygulama egitiminin ana gövdesini olusturmaktadır. Ögretmenlik sınavını geçtikten sonraki bir yıllık mesleki egitim boyunca, ögretmen adayları IUFM’lerdeki derslere paralel olarak ilk ve ortaögretim okullarında uygulama yapmaktadırlar. isminden de anlasılacagı gibi, stajyer ögretmenler bu uygulamada sınıfta yalnız basına ve tam sorumluluk altında egitim ve ögretim yapar. Ancak dogrudan sınıf içinde olmasa da, rehber ögretmenlerin gözetim ve yönlendirmeleri staj boyunca devam etmektedir. Sirket stajı
(Stage en entreprise) Fransa’da tüm ögretmen adayları bir sanayi veya ticari sirket ortamında üç hafta boyunca uygulama yapmak zorundadır. Bu staj ögretmenlik egitimi öncesinde, alan lisans egitimi sırasında da yapılabilir. Uygulamalar ile tüm ögretmen adaylarının is ortamlarını ve farklı meslekleri daha yakından tanımaları hedeflenmektedir. Uygulama egitimini olusturan bu stajlar boyunca ögretmen adayları esas olarak sınıf içi gözlem ve uygulamalar yapsalar da, sınıf dısı etkinliklerin de egitimde önemli bir yer tutması öngörülmüstür. FRANSIZ ÖGRETiM SiSTEMiNDE ÖGRETMENLER •Okul ögretmenleri
•Ortaögretim ögretmenleri
Kapepsienler
Kapesien ögretmenler
Kapetler
Agrejeler
•Yardımcı ögretmenler OKUL ÖGRETMENLERi
Okul ögretmeni terimi yas arasındaki çocuklara egitim veren 2-5 yas anaokulu ve altı onbir yas arasındaki çocukların egitiminden sorumlu ilkokul ögretmenlerini içine alır. Bu ögretmenler üç yıllık üniversite ögreniminden sonra, Üniversite Ögretmen Yetistirme Enstitüsü'nde iki yıllık hazırlık egitimi görürler ve yarısma biçiminde gerçeklesen bir sınavda basarılı olurlarsa, milli egitim bakanlıgı bünyesine katılırlar.
Haftada 27 saat ders verirler. ORTAÖGRETiM ÖGRETMENLERi
Ortaokul ve lise ögretmenligi bir bilgi edinme ve edindigi bilgiyi uygulamaya ve aktarmaya yönelik bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Buna göre ögretmenin görevi bilgiyi aktarmak ve bilgiyi edinme yollarını ögretmektir. KAPESiEN ÖGRETMENLER Birinci tip ögretmenler CAPES olarak adlandırılan bir ulusal sınavı basarmak zorundadırlar. Ortaokul ögretmenleri olarak nitelendirilirler ve haftada 18 saat derse girmektedirler. KAPEPSiENLER
Spor ögretmenleri CAPEPS olarak adlandırılan Beden ve Spor Egitimi Ögretmenligi ulusal sınavını basarmak zorundadırlar. Haftada 20 saat ders vermekle yükümlüdürler. KAPETLER
Teknik ögretim ögretmenleri olarak adlandırılırlar ve CAPET adlı ulusal sınavı basarmak zorundadırlar. Haftada 18 saat derse girmektedirler. AGREJELER
"AGREGATION" denilen çok zor bir sınava tabii tutulurlar. Bu ögretmenlik dalında 6 çalısma alanı bulunmaktadır. Edebiyat
Felsefe
Dilbilgisi
Klasik edebiyat
Tarih
Cografya Yasayan diller : Almanca
Ingilizce
Italyanca Fen Bilimleri Sanat Teknoloji Ekonomi
&
Sosyal Bilimler Bu sınava girebilmek için yüksek lisansınızın olması gerekmektedir. Agrejeler liselerde ve ögretmen yetistirme enstitülerinde derslere girerler ve haftada sadece 15 saat ders yükümlülükleri vardır.
Yabancı dil ögretmeni olacak adayın dilini ögrendikleri ülkede belli bir süre kalmaları gerekmektedir. YARDIMCI ÖGRETMENLER
En az üniversite egitimi almıs kisilerden seçilir, is bulma garantileri yoktur fakat zaten yardımcı ögretmenler adından da anlasılacagı gibi ögretmenler hastalandıgında ve kendilerine gereksinim duyuldugunda maas karsılıgı çalısırlar. Fransa mı ? Türkiye mi ? Egitim Sistemi Okul Öncesi Egitim Ilkögretim Ortaögretim Yüksek Ögretim Orta
Ögretim 1. Kademe
Ortaokul 2. Kademe
Lise Fransa . . . . ~ ~ . ~ . . . . . . . ~ . . . ~ ~ . ~ ~ . . . . . . . . ~ . ~ ~ . . . . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . . . . . . ~ . ~ . . . ~ . . . ~ . . ~ ~ ~ ~ . ~ . . ~ . ~ . ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . . ~ ~ . . ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ . ~ . . ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ . . . ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ . ~ ~ . ~ . . ~ ~ ~ ~ . . . ~ ~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . . . . . . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . ~ ~ . . ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ . ~ . . . ~ . ~ ~ ~ ~ . . . ~ . ~ ~ ~ ~ . . . ~ http://prezi.com/uwgiqp8ibhfe/fransa/ .
Full transcript