Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ

No description
by

şeyda dursun

on 23 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of STABİLİZASYON EGZERSİZLERİ

Stabilizasyon Egzersizleri
stabilizasyon eğitimi
Gövde kaslarının başlıca fonksiyonu stabiliteyi sağlamaktır yani dengeyi bozan çeşitli güçlere karşı dik postürü korumaktır böylece ekstremite kasları spinal yapılarda aşırı stres olmadan işlevlerini devam ettirebilir.

Stabilizasyon Eğitiminin Hedefleri
1)Eğitimle beraber external yüklenmelere karşı
omurgayı desteklemek
2)Fonksiyonel aktiviteler için aksiyel iskelet kaslarında endurans ve gücü geliştirmek
3)Stabil ve unstabil durumlarda denge kontrolünü geliştirmek
kas
performansı
fonksiyonel
aktiviteler
kardiyopulmoner endurans
Çalışmalarda servikal bölgeye yönelik stabilizasyon eğitimiyle gövde stabilizatör kaslarında iyileşme ve servikojenik baş ağrısı ve boyun ağrılı hastalarda iyileşme görülmüştür.Çalışmalarda egzersiz eğitiminden sonra
Ağrı hissinde değişme

Stabiliasyon eğitimiyle;
İlk olarak basit prensiplerle motor kontrolün
öğretilmesi

kas kasılması bilicini ve omurga duruşunu geliştirerek
basit paternde egzersizlerin kontrolunun gelişmesi
basit fonksiyonel aktivitelerden komplex ve plansız durumlara doğru ilerleyiş
komplex egzersizlere
ilerleyiş
kinestetik eğitim
kas performansı
fonksiyonel eğitim
birçok amaç için kullanılabilir
Bölümlerin herbirinde uygulanan egzersizlerin seçim ve ilerleyişi hastanın hedeflerine ve egzersiz cevabına göre çok sıkı olmayan klinik kararlara dayanmalıdır.
Nötral pozisyonda omurga kontrolü tüm egzersizler
de herşeyden önemlidir.

Stabilizasyon eğitiminde motor kontrolü öğrenme;
1-kas kontraksiyonu bilinci
2-egzersizler ve basit ekstremite paternlerinde omurga kontrolü
3-komplex egzersizlere gelindiğinde omurga kontrolünün sağlandığı kanıtlanmıştır.
4-hasta basit fonksiyonel aktivitelerden komplex ve plansız durumlara ilerlendiğinde spinal stabilite ve kontrol otomatik duruma geldiği gözlenmiştir.
Stabilizasyon etkileri lumbal bölgede servikal bölgeden daha fazla gözlemlenir.
Servikal bölgede omurlar baş pozisyonları için daha fazla hareketlilik gösterir ancak torasik ve lumbal bölgelerde bu hareketliliğin daha az olmasıyla postural kontrol ve stabilite için bir temel sağlandığına dayanır.

Servikal omurga anatomik olarak benzersiz özellikler gösterse de eğitimler arasında benzerlikler vardır.
STABİLİZASYON EĞİTİMİ
Eğitimden önce güvenli hareket farkındalığı ve pozisyon için mutlaka kinestetik eğitim verilmelidir.

Ağrısız olduğu yada ağrısının en az olduğu pozisyonda duruş önemlidir.(nötral pozisyon)

Gövdede stabizatör kasların aktivasyonu ( transversus abdominus ,multifidus ) sırt ağrılı hastalarda daha zor olabilir.Tek taraflı ağrısı olanlarda ağrılı ve ağrısız taraf karşılaştırıldığında derin kas aktivasyonunda azalmalar gözlenmiştir.
Birey 'drawing-in' manevrasıyla segmental stabilizatorlerin doğru aktivasyonunu öğrenir.Bu manevra tüm egzersizlerde kullanılabilir.
42 kişilik bir çalışmada otomatik ve bilinçli özel egzersizlerle abdominal kas aktivasyonunu değiştirmenin mümkün olduğu bulunmuştur.

Ekstremite hareketleri stabilizasyon programını etkiler.Yüklenmelerle bereber stabilizasyon zorlaşır.

Hastanın omurgası nötrol pozisyonda konumlandırılır (servikal alanda başı hafifçe öne alan,lumbal alanda pelvik tilt hareketini kullanan) -drawing-in manevrası sergilenir- nötral pozisyon korunurken bir yada birkaç ekstremite harekete başlar. ------> dinamik stabilizasyon
gövde kontrolü ile beraber ekstremite hareketleri
Stabilizasyon geliştikten sonra endurans ve güç için tekrarlar artar ve ekstremitelere direnç uygulanabilir.
tekrarlar alışkanlık geliştirmede yardımcı
feedback sağlama için
YORGUNLUK

! ! !
İzometrik kontraksiyonlarda stabilizasyonu arttırır.
YORGUNLUK
Spinal kaslarda lokalize yorgunluk tekrarlayan aktiviteler,ağır efor yada kötü postürden dolayı kaslardan etkili şekilde faydalanılamadığı zaman meydana gelebilir.
Omurhgayı destekleyen yapılardaki stabilize edici kaslarda yorgunluk durumu yaralanma riskini arttırır.

*omuz,kalça ve boyun kaslarındaki kuvvet dengesizlikleri omurgada asimetrik kuvvetlere ve duruş bozukluklarına yol açar

*Servikal kaslarda eğitimin amacı kötü postür yada kas dengesizliğinden oluşan durumları düzeltmek(üst torakal kifoz , servikal lordozda artış ,anterior tilt)
Servikal bölgede test ve eğitim
1-Tansiyon aleti manşonu yada Stalizer biofeedbaüst servikal bölge altına yerleştirilir ve 20mmHg kadar şisirilir.
2-Hasta bilgilendirilir ve manşet üzerindeki baskı 22mmHg kadar arttırılır ve 10basıncı sabit tutması istenir.
3-Eğer hasta başarılıysa hastadan tekrar yapması ve bu sefer 24mmHg kadar yükseltmesi istenir.Bu ilerleme 30mmHg kadar devam eder.
4-Her birinin sonunda 10 sn tutması istenir.
Alt servikal ve üst torasik ekstansörlerin eğitimi
kollar yanda baş prone poz.
Hastsından alnını kaldıraral chin tuck poz. tutulur ve nötral spinal poz. korumak için gözler masada odaklanır.
Hastaya nötral duruş öğretilir ve iyi postür kontrolünü geliştirmeye cesaretlendirmek için gün boyunca uygulanmalıdır.

Stabilizasyon eğitimlerlinde üst ekstremite yüklenmeleriyle pozisyon kontrolü öğretilir.

*endurans ve güç beraber kullanılır
Abdominal kas aktivasyonu için 3 teknik vardır
EGZERSİZLER
Destek ihtiyaci belirlenir
Egzersizleri yaparken notrol poz. koruma
Önce tekrarlarda artış-> sonra direnç
en son daha zorlayıcı egz
90 omuz flex
90 omuz abd
kollar yanda external rotasyon
external rotasyonla kombine abduksiyon
diagonal paternler
A
B
C
D
E
Fonksiyonel paternlerle yukarı, dışarı , ileriye uzanma
itme\çekme , kaldırma aktiviteleri
A omuz lateral rot. ve skapula add
B kollar90 abd/90 lat. poz skapula add
C omuz elevasyonu full range
D omuz 90 abd , skapula add
A unstabil yüzyde oturma
B emekleme poz. top üzerinde
C ayakta
dirençli çalışma
FZT. Zülal YILMAZ
gövde stabilizasyon programının diz yüklenmeleri ve gövde kontrolu üzerine etkileri
bazı atletik manevralar ü.e. ve a.e. arasında bir koordinasyon ister ve stabilizasyonla hareket koordinasyonun daha iyi ve yaralanma riskinin daha az olduğu
reziztans egzersizlerle stabilizasyon egz. karşılaştırma
37 erkek hasta 6 hafta eğitim
stabilizasyon grubunda önemli derce core enduransında gelişme
Her iki grup da bacak kuvveti ve gövde kontrolünde artma
rezistans eğitim grubunda uzun atlama da anlamlı fark
iki grup arasında da göreceli farklılıklar olmadığı bulunmuştur.
genel egzersiz ve genel egzersizlerle beraber stabilizasyon eğitimi verilen hastalarda fizyolojik ve fonksiyonel sonuçlar
55 kişi alınmış 26 kişi ile devam edilmiş
8 hafta egz ve yapılması gerkenler yazılı verilmiş-tavsiye-
ağrı değ McGill
değ. egzersiz öncesi,bitimi ve 3 ay sonra
ikisinde de değerlendirmeler sonucunda faydalar sağlanmış ama omurga instabilitesi bulgusu bulunmayan hastalarda stabilizasyon egzersizlerinin anlamlı farkı bulunamadı
18 -45 yaş arası 30 hasta
8 hafta
Her ikisi de 3 ay takip edildi. Değişkenler ağrı şiddeti, fonksiyonel özürlülük ,fleksör ve ekstansör rom , lateral fleksör kaslar.flexör ve ekstansörlerde endurans 3 kez ölçüldü.tedavi öncesi,sonrası ve 3 ay sonra deney grubunda gövde kas enduransı , flex rom önenli artış
her iki grupta da ağrı şiddeti, fonksiyonel özürlülük azalma
3 ay takipte kas enduransında artma deney grubunda ış daha fazla
TEŞEKKÜRLER....
Full transcript