Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG EPEKTO NG MGA SALITANG BALBAL

No description
by

loricar pinon

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG EPEKTO NG MGA SALITANG BALBAL

ANG EPEKTO NG MGA SALITANG BALBAL
SA MGA MAG-AARAL NG ASIGNATURANG FILIPINO
SA MGA PILING KURSO : ISANG PAG-AARAL

1. Ano ang antas ng Katayuan sa Buhay ng mga mag-aaral ayon sa mga sumusunod?
2. . Ano ang ilang epekto ng paggamit ng salitang balbal (islang) sa asignaturang Filipino sa mga Mag-aaral? Batay sa kaalaman, kasanayan: at saloobin
3. Saan madalas gamitin ang salitang balbal?
Kahalagahan ng Pag-aaral
Paglalahad ng mga Suliranin

Ang mga sumusunod ay may mga tiyak na katanungang natugunan sa pag-aaral na ito.

Nakita sa pag-aaral na hindi basehan ang kasarian, edukasyon ng magulang, trabaho at ang pook ng tirahan ng mga magulang para hindi matuto ang mga kabataan na gumamit ng salitang balbal.
Konklusyon:
Natuklasan:
Ang mga salitang balbal ay itinuturing na personal na pakikipagkomunikasyon sa lahat ng antas o uri ng pamumuhay sa isang lipunan. Ang paggamit ng mga salitang ito ay isang mabisang paraan ng mga magulang upang makasabay o makasunod sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga anak.
Rekomendasyon
Hindi nararapat masanay o maging malimit ang paggamit ng mga salitang balbal. Kung maaari ay iwasan natin ang magsalita nito sapagkat ang bawat salita na ating binibigkas ay kadalasan na nagpapakilala ng ating pagkatao, sapagkat ang salita o wika ay gamit din bilang pakikipag-ugnayan sa pakikipagkalakalan, diplomatikong pamamaraan ng pakikioag-ugnayan ng bawat pamahalaan at pakikipagpalitan ng kaalaman sa agham, industriya at teknolohiya.
Natuklasan:
Napag-alaman sa pagsasaliksik na ito na ang epekto ng salitang balbal ay “Sumasang-ayon o Nakaaapekto” sa kaalaman, kasanayan at saloobin ng mga mag-aaral o respondent.
Konklusyon:
Ang salita ay lubhang makapangyarihan kung kaya’t maraming tao partikular na ang mga kabataan na madaling maimpluwensiyahan gumamit ng salitang balbal sapagkat ito ay napapanahon o tinatawag na “in” kung kaya’t hindi nila namamalayan na nagagamit nila ang mga salitang ito sa isang pormal na sulatin.
Rekomendasyon
Magkaroon ng higit na lalim sa pag-aaral ng mga salita dahil isang malaking aspeto ng wika ay salita, ang pagkakaroon ng wastong kaalaman tungkol sa wika ay magsisilbing gabay upang lubos na maunawaan kung ano ang pagkakapareho at pagkaka-iba ng pormal at impormal na mga salita.
Natuklasan:
Inilahad sa pagsasaliksik na ang mga salitang balbal ay pangkaraniwang ginagamit ng mga mag-aaral sa loob ng tahanan, kantina ng paaralan o unibersidad, mall at lansangan.
Konklusyon:
Ang mga salitang balbal ay nagagamit sa alinmang mga pook o lokasyon. Ang paggamit ng mga salitang balbal ay nararapat lamang sa personal na pakikipag-usap na parehong ang nagsasalita at nakikinig ay nagkakaunawaan. Ang mga salitang ito ay may tamang pook na paggagamitan nito.
Rekomendasyon
Magbigay ng paalaala na ang salita ay nagbibigay kapangyarihan na makapaglahad ng ating mga saloobin at damdamin saan mang pook o lokasyon subalit ito ay hindi balidong dahilan para kalimutan na ang wika ay may kaantasan din, kaantasan na nabibilang sa mga salitang impormal na maaaring makaimpluwensya sa ating pagkatao.
4. Ano-ano ang epekto ng mga salitang balbal sa mga mag-aaral ng asignaturang Filipino?
Natuklasan:
Napatunayan sa pag-aaral na sa mga kursong lumahok ay ang kursong Bachelor of Science in Mass Communication ang siyang may makabuluhang (significant) korelasyon sa paggamit ng mga salitang balbal.
Konklusyon:
Ang kursong Mass Communication ay nakitaan ng direktang relasyon nito sa mga salitang balbal. Dahil sa sariling katangian ng kursong tuwirang tumatalakay sa komunikasyong panlipunan, ang paggamit ng salitang balbal ay hindi naging isyu o suliranin sa mga mag-aaral nito.
Rekomendasyon
Ang mga mananaliksik at mga guro ng wika ay nararapat na magsagawa ng higit na may lalim na korelasyunal na pag-aaral na magpapakita ng kaugnayan ng mga resultang natamo sa pag-aaral na ito sa pamagitan ng panayam o pagsusulit na nauukol sa mga salitang balbal.
Ang Pag-aaral na ito ay makabuluhan sa mga sumusunod na indibidwal at pangkat:
Mga Tagapamahala.
Nabibigyan ng sapat na kaalaman ukol sa mga suliranin ng mga mag-aaral at guro sa mabagal na pagkatuto ng asignaturang Filipino dulot ng paggamit ng mga salitang balbal.
Mga Guro
mababatid ang angkop na paraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino upang malinang ang pag-uugali na dapat taglayin ng mga mag-aaral at lilinang din kanilang saloobin upang makamit ang edukasyon ng may mataas na kalidad o edukasyong may mataas na kalidad o uri.
Mga Mag-aaral.
maunawaan ang mabuting pag-uugali sa pamamagitan ng mga guro ng asignaturang Filipino; mga ugaling dulot ng wastong paggamit ng salita sa loob at labas ng paaralan.
Mga Mananaliksik.
maaaring gamitin ang kinalabasan ng pag-aaral na ito sa paggawa ng katulad ngunit mas higit na lalim na pag-aaral.
Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay nakatuon lamang sa epekto ng paggamit ng salitang balbal ng mga mag-aaral; antas ng kaalaman; kasanayan. Nais ding makita sa mga mag-aaral ang antas ng katayuan sa lipunan ng mga respondent. Ang Pag-aaral na ito ay may kabuuang bilang na 100 mag-aaral na kasalukuyang may asignaturang Filipino sa mga kursong Mass Communication; Political Science, Tourism, at Hotel and Restaurant Management ng San Sebastian College at
Dominican College.
Ito ay sakop ng Ikalawang semester ng kasalukuyang taong 2013-2014
Full transcript