Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Filipino report

No description
by

Kamille Quijano

on 11 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Filipino report

Tuwirang Sipi pinakamadaling pagtatala BUOD isang uri ng pinaikling bersyon ng isang panulat PRESI - pruned or cut-down statement Hawig o Paraphrase Mga Kasanayan ng Akademikong Pagsulat Pag-aayos ng mga Datos a. Ang Gamit ng Tala, Note Cards o Reference Cards Paraan sa Pagtatala
ng mga Datos b. Salin c. Synthesis kopyahin ang ideya sa kard ipaloob sa panipi ang sipi upang matandaan na ito ay tuwirang sipi tiyakin na wasto at hindi nagbabago sa proseso ng pagkopya Kasunod ng tuwirang sipi, madalas ding gamitin ang paggawa ng buod o summary sa pagkuha ng tala, presi at hawig. Sa pagtatala maaaring
pumili ng iba't ibang paraan ng pagkuha ng tala - paggawa ng buod, tuwirang sipi, presi, hawig at pagsasalin sa ibang wika. taglay nito ang pangunahing ideya ng manunulat may bahagyang pagdedetalye upang mabigyan ng pangkalahaytang ideya ang mambabasa tiyak na paglalahad ng mahahalagang ideya ng isang mahabang prosa o berso gamit ang sariling wika ng nagbabasa walang komentaryo o interpretasyon may parehong mood o punto de vista ng orihinal na akda higit na maikli sa orihinal na nang may 5% hanggang 40% kung gagamit ng aktwal na salita ng awtor ay kailanagang ipaloob ang mga ito sa panipi Kagandahan ng paggamit ng Presi: praktikal ang gamit nito sa pang-araw-araw binibigyang pansin lamang nito ang mga tampok at mahalahgang ideya Katangian ng mambabasa: kasanayan sa kritikal na pagbasa epektib na pagsulat ng pangungusap na tiyak at malinaw 1. Basahing mabuti ang akda upang matukoy ang sentral na ideya at maipaghiwalay ang mga mahahalagang ideya at ang mga detalyeng maari nang isantabi 2. Basahin nang ilang ulit ang akda upang masundan ang ayos ng paglalahad at matukoy ang mga ideyang binibigyang diin. Isulat ang mga salita at pariralang naglalaman ng mahahalagang ideya. 3. Isulat ang presi ayon sa mga talang ginawa. Gamitin ang sariling salita ng may-akda. 4. Ihambing ang iyong presi sa orihinal na akda. - paglalahad ng mga ideya gamit ang higit na payak na salita ng nagbabasa Ang paggawa ng hawig ay mahusay na pagsasanay sa pagbasa, pagpapayaman ng talasalitaan at pagbuo ng mga pangungusap. - maaaring higit na mahaba sa orihinal na akda - pinapanatili ang punto de vista at
panauhan ng orihinal na akda 1. Basahin nang mabuti at maingat
ang akda at unawain mabuti ang lahat ng ideya dito. 2. Gumawa ng hawig gamit ang iyong salita. Hindi dapat isama ang mga personal na palagay o pananaw sa paggawa ng hawig. 3. Ihambing ang iyong hawing sa
orihinal na akda. Gumawa ng rebisyon kung kinakailangan at saka isulat ang iyong pinal na hawig. Salin •Mahalaga ang pagsalin sapagkat himdi naman lahat ng mga sulatin ay naisulat sa Filipino.
•Napapanatili ang orihinal na ibig sabihin ng akda.
•Hanggang maaari, walang idinadagdag o ibinabawas sa isang salin.
•Ipinapanatili ang istruktura ng pangungusap.
•Kailangan gumamit ng tesauro o diksyunaryo upang mahanap ang mga salitang aakma sa akda.
•Dapat mapanatili ang tono o mood ng akda.
Sintesis Pagsusuma ng mga mahalagang paksang tinalakay sa isang akda.


Madalas ilagay sa bandang huli ng akda upang mabuhol ang pangunahing puntong pinatunayan sa isang akda.
Full transcript