Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groep 8 Alinda van Luijk

No description
by

Alinda Van Luijk

on 12 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groep 8 Alinda van Luijk

Groep 8

- structuur/duidelijkheid
- duidelijke instructies
- goede band met de kinderen; vertrouwen
- bijhouden van de ontwikkeling
- veel differentiatie (3 niveaus)
- coöperatieve werkvormen (samenwerkend leren)
- eigen verantwoordelijkheid
- veel 'monitoring'(controle) maar ook loslaten
- een goede werk- en leerhouding
- de kinderen weten wat ze leren en houden zelf in de gaten of ze vooruitgaan (succesbelevingen)
-Een positief en veilig klimaat!! Positieve benadering!
Spelling
Wat ik belangrijk vind in mijn groep:
-Klassikale instructie (werkwoorden en woorden)
+ verwerking
-Veel oefening en herhaling van de woorden door middel van allerlei coöperatieve werkvormen
Weektaak in groep 8
Werkwoorden
Woorden
Andere belangrijke dingen
- Veel herhaling en oefening.
- Zelf stencils maken naar aanleiding wat ze
moeilijk vinden
- Regels inprenten!!
Voorbeeld: 'bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord'

-De
gedode
muis lag daar stilletjes op de grond.

Wat voor woord was dit ook alweer???
Wat was de regel ook alweer?
Zo kort mogelijk (als het kan)!!
- Duidelijke stappen
- Inprenten van de regels
- Veel oefenen
Stap 1: wat hoor ik
Stap 2: om welk stukje woord gaat het?
Stap 3: welke regel hoort daarbij?
Stap 4: wat schrijf ik
Stap 5: controleren van je woord
BLOON
Coöperatieve werkvormen
-Spellen van woorden in tweetallen
-Elkaar een dictee geven
-D.m.v. kaartjes kijken welk woord
fout is geschreven
-De één schrijft een woord fout en de ander moet de fout eruit halen
-oefenen in de klas in tweetallen
-oefenen op de computer (thuis en op school)
http://www.bloon-methode.nl/bloon1/R2mijn-lijsten.php?rindex=0
Differentiatie
Zwakkere leerlingen:
- extra oefening met BLOON
- preteaching of een verlengde instructie
(inplannen in het weekrooster)

Sterke leerlingen:
- op de weektaak aangeven dat ze sommige lessen niet mee hoeven te doen. In plaats daarvan krijgen ze iets anders op de weektaak.
Zorgrooster
Weekrooster
Huiswerk
Af en toe een extra blad voor de werkwoorden of woorden
De kinderen oefenen thuis met BLOON
Categorieën oefenen van voorgaande jaren!
Herhaling is erg belangrijk!
Af en toe een dictee met allerlei categorieën door elkaar. Bij de analyse kijk je wat de leerlingen vooral moeilijk vinden.
Rekenen
Groep 8 is veel oefenen/herhalen.
Belangrijke onderdelen:
-procenten
-metriek stelsel
-breuken/procenten/kommagetallen
-meetkunde
-verhaaltjessommen
Irrelevante dingen uit het boek overslaan.
Extra lessen waar de kinderen moeite mee hebben.
Metriek stelsel
-in de klas veel oefenen
-thuis leren voor de toets
-volgorde uit hoofd kennen
-controle of ze dit goed beheersen
Breuken, procenten, kommagetallen
-in de klas af en toe een les hierover.
-thuis inprenten
Veel oefening met verhaaltjessommen
- Wat staat er nu precies? Wat moet je uitrekenen?

Tip: praxis bulletin (2010)
Oefenen met oude citovragen
- Elke week een paar sommen
Huiswerk
-toetsen over bepaalde onderwerpen
-extra oefenen van de dingen die ze moeilijk vinden
Zwakkere leerlingen:
- extra oefening (op de weektaak): stencils, oefenboekje
- preteaching of een verlengde instructie
(inplannen in het weekrooster)

Sterke leerlingen:
- routeboekje (alles telt)
- extra taken:
kien
rekenmeesters
plustaak
Differentiatie
Extra taken op de weektaak
- Zip
- Grafieken en tabellen
- Taal op maat
Taal
Methode is de leidraad, maar het moet niet alles bepalen!
-lessen overslaan als ze minder relevant zijn (ligt ook aan het niveau van de groep)
-zelf stencils maken naar aanleiding van belangrijke lessen(extra oefening)
D.m.v. de toets kijken wat ze wel/niet beheersen
Instructie geven (herhaling / verrijking)
Woordenschat
-woorden van taal bespreken
-woorden van spelling bespreken
-betekenissen opzoeken
-zinnen mee maken
-in groepjes overleggen
Begrijpend lezen
-Nieuwsbegrip: gewone les, leesles, woordenschat(computer)
-Hulpboek Cito
-Oefenen met teksten van oude cito's
Aandachtspunten
Voor het lezen:
-lesdoel, leesdoel
-oriëntatie op de structuur van de tekst: titel, plaatjes, kopjes
-ophalen achtergrondkennis/woordenschat

Tijdens het lezen:
-leesstrategieen
-woordstrategieen

Na het lezen:
-opdrachten (schema, mindmap)
Differentiatie
-groep in drieën splitsen
-zwakke kinderen: verlengde instructie
-sterke kinderen: ander niveau teksten of meer zelfstandig (minder instructie)
Effectief - wat blijkt uit onderzoek??
Inhoud presentatie
Algemeen: weekrooster, weekplanning enz.
Vakken
Specifiek voor groep 8
Wat is effectief in het onderwijs?
Voorbereiding op klas 1
- werken met agenda
- leren plannen d.m.v. weektaak / extra taken op de
weektaak
- huiswerk
- boekbespreking / spreekbeurt / werkstuk
- werken aan de houding
Werken aan de leer- en werkhouding
- eigen verantwoordelijkheid
- actieve leerhouding; graag willen leren
- succeservaringen
- hoge verwachtingen hebben!!
- de uitstraling van de leerkracht is heel belangrijk
Wat gaan we doen vanmiddag:
- vertellen over mijn werkwijze / manier van
lesgeven
- elkaar aanvullen / vragen stellen

- verwachtingen?
Ongeveer 8 verschillende weektaken in de klas:
-differentiatie naar tempo
* meer of minder taken onder aan de weektaak
-differentiatie naar niveau
* Acadin
* Plustaak, Kien, Wiskundeboekje / Maatschrift
* Computer: extra oefenen met spelling, rekenen, begrijpend
lezen
Full transcript