Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TECNOLOGIA

No description
by

joana moretones

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TECNOLOGIA

EINES 3.0
OPEN OFFICE
EDMODO
TECNOLOGIA
PREZI
Anglés: great storytellers, they connect with you it's not about delivering information its about inspiring for me prezi, is almost like the ability to be a rebel, and an artist this is just one of those thecnologies that breaks away from the old mold slides can get a little routine you shoot three sliders forward two sliders back and before you know it the audience is lost to me prezi feels like a playground its really having the freedom to express yourself and not being bound y a very linear path i dont think linearly must of us dont must of us have ideas that jump at us different places and then we sort of drove dipper and then we sort of come back and taths what prezi does what really inspires is that moment where the person that i'm teaching starts seeing things in a different way thats what prezi allows me to do the switch over to prezi was ridiculously easy allows me to do what natural to me i think it really changes how meetings are done i naturally trying new things and that's what prezi allows you. you might see connections that you migth not otherwise see. its actually an idea generator i've actually found that some of my best ideas get better by using prezi people are actually getting engaged they get up out of their chair they star pointing at the screen it's also visually more beautiful i'm not an artist but it really does feel like you can crate an idea on the canvas and be able to present it in a ways that's almost artistic i can't wait you know to see what im going to come up with because i know it's going to be great i know its going to be different.
CATALA: grans narradors, que es connecten amb vostè no es tracta del lliurament d'informació al seu voltant inspirador per a mi Prezi, és gairebé com la capacitat de ser un rebel, i un artista això és només una d'aquestes tecnologies que trenca amb les velles diapositives de floridura pot ser un petita rutina de disparar tres punts lliscants cap endavant 2 barres de desplaçament d'anada i abans de saber que el públic està perdut per a mi Prezi se sent com un pati d'esbarjo és realment tenir la llibertat d'expressar-se i per no estar lligat ja camí molt lineal no crec linealment necessitat de nosaltres no necessitat de nosaltres tenim idees que salten a nosaltres diversos llocs i després una espècie de cotxe Dipper i després una espècie de tornar i aixó el Prezi fa el que realment inspira és aquest moment en què la persona que jo estic ensenyant comença a veure les coses d'una manera diferent manera això és el Prezi em permet fer el canvi a Prezi era ridículament fàcil em permet fer el natural per a mi, crec que el que realment canvia com es fan les reunions a què, naturalment, provar coses noves i això és el que et permet Prezi. es poden veure connexions que migth no veure una altra cosa. és en realitat un generador d'idees que en realitat he trobat que alguns dels meus millors idees es milloren mitjançant l'ús de les persones Prezi estan aconseguint realment compromesos s'aixequen de la cadira s'estavella apuntant a la pantalla també és visualment més bonic que no sóc un artista però el que realment se sent com vostè pot crear una nova idea en el llenç i poder presentar-lo en una forma que és gairebé diferent.
QUÈ ES?
DEFINICIÓ PROPIETATS INTEL·lECTUALS
MAGNITUDS I UNITATS
QUÈ ES POT REGISTRTAR
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.9cf6e0ecb7825f175a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=227bd9a57448b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=227bd9a57448b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
LLEI DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
HANGOUTS
DRIVE
Hangouts: Lloc de reunió
La TECNOLOGIA serveix per satisfaccir necessitats o gustos.
OFFIMÀTICA

SOSTENIBILITAT:
Conjunt de polítiques destinades a fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat i evitar, en darrer terme, la degradació de la biosfera provocada per l'acció humana.
MATERIALS:
Plastic
Ferro
Vidre
Fusta
TRANSFORMACIÓ
NATURALS
ARTIFICIALS
SINTÈTICS
3T
TECNOLOGIA
1T
2T
3r Trimestre
2n Trimestre
1r Trimestre
TECNOLOGIA
EINES 3.0
Popplet
El popplet és un programa que serveix per fer mapes conceptuals.
Full transcript