Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het vijfde leerjaar, een jaar vol uitdaging !

No description
by

Liesl De Peuter

on 1 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het vijfde leerjaar, een jaar vol uitdaging !

Het vijfde leerjaar, een jaar vol uitdaging !
Het 5de leerjaar, een jaar vol uitdaging
Abstract denken vanaf 10 jaar
Wiskunde
Rekensprong (4 delen)
6 lesuren / week
Taal
Tijd voor taal accent
5 lesuren / week
De leerkrachten van het 5de leerjaar
5A juf Liesl
liesl.depeuter@deklinker.be5B
juf Ingrid en meester Lennart
ingrid.borghlevens@deklinker.be
lennart.dreesen@deklinker.be
Veel nieuwe leerstof voor wiskunde
Frans als dagelijks studeervak
Getallenkennis
Getallen tot 10 000 000
Breuken - kommagetallen - percenten vlot naar elkaar kunnen omzetten
Het begrijpen en berekenen van een schaal
Bewerkingen
Cijferen met grotere getallen
Hoofdrekenen met natuurlijke getallen, kommagetallen, breuken en percenten
Schattend rekenen
Leren gebruiken van een rekenmachine
Bewerkingen (vaak met rekenmachine) binnen concrete situaties : bv.
winst - verlies
kapitaal - interest
afstand - snelheid - tijd
bruto - tarra - netto
ongelijke verdelingen

Meten en metend rekenen
Herhaling rond inhoudsmaten, lengtematen en gewichten (herleidingen)
Nieuw = oppervlaktematen (m², dm², cm²) en de landmaten ( ha, a, ca)
Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren : vierkant, rechthoek, parallellogram, ruit, trapezium, driehoek, regelmatige veelhoek
Oppervlakte van de ruimtefiguren : kubus en balk
Berekenen van tijdsduur
Grootte van hoeken meten met gradenboog
Meetkunde
Ruimtelijke oriëntering, blokkenbouwsels
Eigenschappen van vlakke figuren
Loodrechten, evenwijdige rechten
Spiegelingen en symmetrieassen
Kennismaken met ruimtefiguren (balk - kubus - bol - cilinder)
rekenboek gaat heel vaak mee naar huis
elke dag een huistaak over de leerstof
driehoekjes in de rekenboek = magjes
Spelling
Vooral uitzonderingen
Woorden met c, woorden met trema, meervoudsvormen, bijzondere uitspraak, th, afkortingen, weglatingsteken, ...
Werkwoorden in t.t. en v.t., aanzet van voltooid deelwoord en werkwoorden bijvoeglijk gebruikt
Aanbreng woordpakket op maandag + dictee op vrijdag (10 woorden, 2 transferwoorden, 2 zinnen)
Werkschrift heeft een duidelijke indeling
Begrijpend lezen / begrijpend luisteren
Soorten teksten
Herkennen van signaalwoorden
Niet altijd teksten uit boek, maar ook leren schematiseren van teksten W.O.
Opzoeken in woordenboek
Taalsystematiek
Werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord (herhaling)
Trappen van vergelijking
Nieuw = zinsontleding
Frans
En action
3 lesuren
We werken met unité's (vocabulaire + grammaire)
Op maandag wordt het unité aangebracht
Nadruk ligt op woordenschat en mondelinge taal
Dagelijks inoefenen thuis
Schrijven is geen eindterm maar vervoegingen wel kunnen schrijven !
Aandacht voor correct overschrijven
Aandacht voor het passende lidwoord
W.O.
Eigen thema's
5 lesuren / week
Thema's rond de Groote Oorlog, de tijdsband, Europa, bestuur, energie, eerlijke handel, verkeer, ...
verkeerstoets
- tijd om te studeren
- schema in begrijpend lezen
Leren leren
Beginnende schema's bij W.O. (sterk gestuurd)
Planning lessen en taken d.m.v. agenda
Studeerschema voor toetsen
Verschil kersttoetsen en eindejaarstoetsen
(op maandag wordt de agenda ingevuld voor een week)
Contractwerk
Vast contract voor 2 weken
Op maandag en vrijdag
Contractwerk bestaat uit :
- onderzoekjes
- eigen teksten
- actua
- leerstof (wiskunde, Frans, spelling, ...)

Algemeen
Bij vragen, problemen ... contacteer ons
Bij afwezigheid : ziektebriefje
Warme maaltijden : voortaan via mail
Zwemmen op dinsdag met de fiets om de 2 weken
Medicatie : alleen met briefje
abonnementen
Full transcript