Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ILS: Vurdering for læring - Introduksjonsforelesning

PPU3220, 2. semester integrert uke (2016)
by

Lisbeth M Brevik

on 17 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ILS: Vurdering for læring - Introduksjonsforelesning

Flere oppgaver for de som ønsker det
Vurderingsforskriften
Vurdering for Læring (VfL)
Lisbeth M Brevik,
Universitetet i Oslo

"Blir dette vurdert, lærer?"
Vurdering for Læring i klasserommet

Lisbeth M Brevik
l.m.brevik@ils.uio.no
NOEN REFERANSER

Brevik, L. M. & Blikstad-Balas, M. (2014).
"
Blir dette vurdert, lærer?” Om vurdering for læring i klasserommet, i E. Elstad & K. Helstad (red.), Oslo: Universitetsforlaget.

Brevik, L. M. (2012).
"Core English. Basic skills. Vg1". Oslo: Cappelen Damm.

Brevik, L. M. og Gunnulfsen, A. E. (2011).
"Les Mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 1.-7. trinn". Oslo: Gyldendal Akademisk.

Brevik, L. M. og Gunnulfsen, A. E. (2012)
. "Les Mindre - forstå mer! Strategier for lesing av fagtekster 8.-13. trinn". Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hattie, J. (2009).
"Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement": Ch. 9. The contributions from teaching approaches – part I. Routledge.

Wiliam, D. (2010)
. "The Role of Formative Assessment in Effective Learning Environments" i Dumont Hanna; Istance, David og Benavides, Francisco (red): The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice. Kap. 6, ss. 135-155. OECD Publishing.
Begreper
Formativ vurdering
Summativ vurdering
Kompetansebegrepet
Vurdering for læring (VFL)
Sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering
Hva vurdering IKKE kan være
Vurdering
Sluttvurdering
(standpunktkarakterer)

Underveisvurdering

(alle vurderingssituasjoner i løpet av skoleåret)
Vurdering for læring (VFL)
Vurdering av læring (VAL)
Vurdering som læring (VSL)
Underveisvurdering
Sluttvurdering
Kompetansemål
I St. meld. nr. 30 (2003-2004), Kultur for læring, er kompetanse beskrevet som "hva man gjør og får til i møte med utfordringer".

Videre står det:
"Kompetanseberetningen (Kap.3) beskriver kompetanse som
evnen til å møte komplekse utfordringer
. Det er oppgaven, eller kravene individet står overfor, som er avgjørende for hvilken kompetanse som kreves.
Kompetanse er forstått som hva man i møte med utfordringer
. Denne definisjonen har støtte i OECDs prosjekt DeSeCo, som definerer kompetanse som
”evnen til å mestre utfordringer eller en kompleks aktivitet eller oppgave”
. Denne funksjonelle definisjonen knytter kompetanse til det å kunne mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan.
Et viktig grunnlag for læring og utvikling blir derfor at elever og lærlinger settes i situasjoner hvor de får relevante utfordringer for å utvikle sin kompetanse.
"
Kilde: Udir.no

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veiledning-i-lokalt-arbeid-med-lareplaner/Artikler/Mer-om-Kunnskapsloftet/
Kilde: Udir
Kilde: Udir
Ikke gruppevurdering,
MEN individuell vurdering
Ikke gjennomsnitt
Ikke innsats,
ikke kvantitet,
MEN kvalitet
Kilde: Udir
gjør og får til
Egen-vurdering
Reflekter:

Hvilke vurderingssituasjoner vil du designe til egen praksis?
"...feedback is most powerful when it is from the student to the teacher..." Hattie (2009, s. 173)
"Fortell meg..."
Fremover-melding
Tilbake-melding
Mål og kriterier
VURDERING
Dette ønsker jeg å bli bedre til / Dette bør du jobbe med videre:
Dette mestrer jeg (du)
Maybe you can use this to plan your lessons?
Kilde: "Les mindre - forstå mer!" Brevik & Gunnulfsen (2012)
Design en egenvurderings-situasjon med kriterier til denne videoen
Se denne for å forberede dere til forelesningen neste uke om læringsfremmende tilbakemeldinger.
Kilde: Marte Blikstad-Balas, ILS, UiO
Kilde: Les mindre - Forstå mer!
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Kilde: Voices in Time, Cappelen Damm, Brevik (2008)
Kilde: Les mindre - Forstå mer! Brevik & Gunnulfsen (2011)
Kilde: Les mindre - Forstå mer! Brevik & Gunnulfsen (2012)
AGENDA
Begrepsavklaringer
Hvordan planlegge og gi feedback og feed forward?
Veiledningsdokumentet som planleggingsredskap.
Medelevvurdering og egenvurdering.
Vurdering & motivasjon.
Veiledningsdokumentet
Her kan du si noe om vurderingssituasjoner du vil legge opp til
Og her
...og noe om tidsrammen for vurderingen her,
f.eks. 2 min muntlig presentasjon pr elev (tar antakelig 2 skoletimer), eller at du skal stille et åpent spørsmål til hver elev mens de leser en tekst.
...og her kan du planlegge hvordan du vil gi tilbakemelding til elevene.
Du kan jo også planlegge AT du vil ha en SPONTAN vurderingssituasjon, og så bestemmer du hva den skal være der og da (altså spontant).
Assessment & Motivation
Carol Brown, University of Oxford
Kilde: Les mindre - Forstå mer!
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Kilde: Les mindre - Forstå mer!
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Kilde: Les mindre - Forstå mer!
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Kilde: Les mindre - Forstå mer!
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Kilde: Les mindre - Forstå mer!
Brevik & Gunnulfsen (2012)
Kilde: Les mindre - Forstå mer!
Brevik & Gunnulfsen (2011)
Mastery-oriented (if they fail)
(controllable)
(effort)
Helpless-oriented (if they fail)
(uncontrollable)
(lack of ability)
Se f.eks. Brevik & Blikstad-Balas (2014)
Se f.eks. Brevik & Blikstad-Balas (2014)

EGENVURDERING av din undervisning
Full transcript