Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Движење на живите организми

No description
by

jana todorovska

on 14 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Движење на живите организми

ДВИЖЕЊЕ Движењето е едно од основните својства на живите суштества. РАСТЕНИЈА ЖИВОТНИ Животните се приспособиле да се движат на посебен начин во сите животни средини: Во Вода На Копно Во Воздух Поради ова на животниите им се развиле посебни органи за движење за приспособување на секоја животна средина Со Нозе Со Крила Со Преки Движењата се должат на коските и на мускулите. Коските им даваат цврстина и потпора на телото. За нив се прицврстени мускулите, како меки и еластични делови. Тие имаат особина да се стегаат и отпуштаат, со што ги движат коските и целото тело Коските на нозете кај животните се поврзани со зглобови - подвижно. Мускулите за својата работа трошат енергија која ја добиваат со согорување на органските материи во клетките. Во водната средина живеат и се движат преставници од најпростите едноклеточни животни до најсложените 'рбетници - цицачите. Камшикарите се едноклеточни животни кои се движат со помош на камшичето. Трепкарите - парамециумот плива со помош на ситни трепки што се наоѓаат на површината на клеточната ципа. Копривкарите - хидрата може да си го промени своето место на живеење со превртување и лазење по дното на водата. Плочести црви - планаријата ползи по подлогата со помош на мускулите што и се наоѓаат под кожата. Со помош на трепките планаријата плива во водата. Мекотелите се движат со мускулестото стапало - ползат по подлогата. Иглокожите се движат со помош на амбулакрални ножиња. Тоа се тенки цевчести израстоци кои се полнат со вода и истите се издолжуваат. Рибите се вистински водни животни. Тие имаат вретеновидна или чуновидна форма на телото која им овозможува полесно пливање во водата. Притоа најактивна улога игра мускулестата опашка со опашната перка. Перките им помагаат на рибите во движењето и одржувањето на рамнотежата. Водни цицачи (кит, делфин). Телото на овие цицачи е валчесто, издолжено(рибовидно). Нивните крајници се преобразени во водни перки за пливање. Дождовните црви и Змиите - Телото постојано им се собира и издолжува. Тоа му го овозможуваат мускулите и четинките. Со нивно собирање и издолжување тие се движат. Копнените 'рбетници се движат со нозе.Жабите како и другите копнени 'рбетници имаат два пара крајници (предни и задни нозе). Задните нозе имаат поактивна улога во движењето, па затоа тие се подобро развиени. Птиците се приспособиле за живот во воздушната средина. Како последица на тоа, кај птиците настанале големи промени во градбата на нивното тело.
Имаат аеродинамично тело покриено со пердуви а на крилата имаат поголеми пердуви кои ја зголемуваат нивната површина. Градната коска (кобилицата) е добро развиена. На неа се поврзани градните мускули што ги движат крилата. Коските на птиците летачи се пневматични (шупливи), исполнети со воздух. На копно птиците се движат со задните нозе. Бројот на прстите на нозете е различен зависно од начинот на живеење. Најчесто имаат 3 до 4 прсти, но афричкиот ној има два прста, добро развиени кои наликуваат на стапало. Kопитарите пак имаат долги нозе, најчесто со еден прст препокриени со рожна материја - копито. Цицачите се четириножни животни, односно имаат четири екстремитети.Екстремитетите на цицачите се развиени во зависност од условите за живот и начинот на движење. Како на пример: ѕверовитe се брзи животни, тие имаат силни и јаки нозе со кои побрзо доаѓаат до пленот. На предните нозе имаат четири прсти со канџи, и задни подолги и посилни нозе со пет прсти и каџи на нив. Растенијата не го менуваат местото на живеење
т.е не се движат активно Растенијата се движат со одредени делови.
Овие движења можат да бидат ПРЕДИЗВИКАНИ САМОСТОЈНИ и тоа од одредени природни фактори Светлина
Вода
Температура
Допир
Силата на земјината тежа кај стебла
кај видоизменети лисја Бршлен Хмељ Винова Лоза ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА
ВНИМАНИЕТО! Изработиле Јана Тодоровска Зора Солева
Full transcript