Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Csokonai

No description
by

Hargitai Bea

on 31 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Csokonai

Csokonai Vitéz Mihály
1773-1805 Debrecen
Az iskolában (15 év!)
11 évesen poétai osztályba jár
17 évesen önképzőkört vezet
21 évesen segédtanár (tanársegéd) poétai osztályt vezet (1794)
népszerű előadó, ("Cimbalom")
kora egyik legműveltebb embere, sokat és sokfélét olvas (9 nyelven)
Debrecen a legnépesebb magyar város (kb. 28 ezer fő)
Kulturális pozícióját a kollégium biztosította
Állandó kapcsolat a nagy európai egyetemekkel
Kis falvakból is jöttek ide diákok
Pictura: leírás, érzékletes rajz; pl.: természeti jelenségekről, jellemekről=> Pl.: Az estve (a természet leírása képekkel, hangokkal)
Sententia: életbölcsességeket felsorakoztató, tanító célzatú, erősen retorizált költemény => Pl.: Az estve ("Az enyim, a tied mennyi lármát szűle...")
1792-től levelezett Kazinczy Ferenccel
1795
Legációban járt
közben szemtanúja volt Martinovics Ignác és társai kivégzésének a Vérmezőn
1796. Pozsony
Az országgyűlésen támogatókat akar szerezni
Diétai Magyar Múzsa (verses folyóirat - 11 szám jelent meg)

Lilla
Komárom
Vajda Julianna
gazdag kereskedő lánya
az apa nem egyezett bele a házasságba

1799
Csurgón helyettes tanár
Dorottya c. vígeposz
„…áll együgyű sírhalmom magában…”
kifinomult, európai életforma
szépség és boldogság
életöröm, vidámság <-> a korban divatos szentimentális világfájdalom
legfőbb tárgya a szerelem ("A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt, Te lehetsz írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt")
ötlet, finomság, zeneiség, örömkultusz, miniatürizálás, mitológiai utalások
könnyed játék akkor is, ha közben összeomlunk a gondoktól
kettősség: rokokó báj + paraszti zamat + a nyelvújítás előtti szavakból alkot

diákos-népies: kollégiumi hagyományok
korabeli graffiti=firka: vaskos, pajzán, tréfás versek - örök kamasz (ld. Óda az árnyékszékhez)
pályája 2. felében fordult igazán a folklór felé (Szegény Zsuzsi a táborozáskor, Szerelemdal a csikósbőrös kulacshoz)
epikureizmus (legfőbb érték az élet derüs, mértékletes élvezése) + felvilágosodás (életbölcsesség)
rokokó játékosság + érett klasszicizmus
lírai realizmus
(-> utolsó éveiben összegyűjtött anakreóni dalai)
Beszédhelyzet: a lírai én beszédének megszólítottja jelölten a Magánosság (allagória – klasszicista sajátosság)
a nyitányban a Magánossághoz egy imaszerű beszéd, vágyott menedékként jelenik meg a lírai én számára
Áldott Magánosság, jövel! ragadj el     Álmodba most is engemet;     Ha mások elhagyának is, ne hagyj el,     Ringasd öledbe lelkemet!
szerkezet
2 nagyobb egység + keretes
Áldott Magánosság, jövel! ragadj el      Álmodba most is engemet;

E hely poétának való.
Az álom, álmodozás máskor is vigaszt adó költői világába vágyakozik:
Áldott Magánosság! öledbe ejtem      Ottan utólsó könnyemet,     
Végetlen álmaidba elfelejtem    
Világi szenvedésemet.
A végén halálvágy, örök álomban megtestesülő végső nyugalom
Iskolai feladat - kétféle verstípus:
Debrecen: a reformáció magyarországi szellemi központja
Kettősség: nyitott a nyugati kultúrára, de a konzervatív, provinciális Habsburg-ellenesség fellegvára is
Család: nemesi eredet legendája, apja borbély-sebész, korán meghal
szegénység; anyja kosztos diákokat fogad
Hatások:
manierista, rokokó formavilág
klasszicista poétika, retorika
német szentimentalizmus
eszményképe: Rousseau
népdalok, diákversek
Kazinczy és Kölcsey bírálata miatt nem értékelték, hangja túl egyéni volt
csak később, a romantika és a népiesség előretörésekor fedezték fel
Kezdetek
A Református Kollégium
formai kiegyensúlyozottság, harmónia, még akkor is, ha diszharmóniát ábrázol
szüntelen korrekció; először a mondanivaló, utána megkeresni a hozzá legalkalmasabb formát -> Csokonai több versét először prózában fogalmazta meg
Az iskolaszék június 20-án kicsapta, tanítványait eltiltották tőle
Sárospatakon jogot hallgatott
1796-ban elhagyta a főiskolát, oklevelet nem szerzett
Költészete
- boldogságfilozófiája:
az élet örömteli
az evilágiság hangsúlyozása
akkor boldog az ember, ha körülötte mindenki boldog
- poeta doctus (tanult költő)
- horatiusi elv: tanítani és gyönyörködtetni egyszerre
- hatnak rá a felvilágosodás eszméi (Voltaire, Rousseau)
rokokó
klasszicizmus
szentimentalizmus
népiesség
a stílusok keveredése nem okoz disszonanciát akkor sem, ha ellentétesek
Stílusirányzatok
Témái
Szerelem - boldogság - csalódás - magány
A felvilágosodás gondolatai
Rokokó:
Népiesség
magyar Rousseau - kortársai így is nevezték
"ember és polgár"
érzékenység, csalódottság
magány kultusza (A tihanyi Echóhoz, A Magánossághoz)
Szentimentalizmus, felvilágosodás
- visszahúzódás a lélek belső világába
- kitaszítottság érzése
- magány mint érték
- öröm, játék, pajzánság
- filozófikus témák: erkölcs, közjó, társadalmi egyenlőtlenség
Klasszicizmus


világos, retorikus szerkezet
szabályos, áttekinthető forma
harmónia
tanítás és gyönyörködtetés egyensúlya (Horatius)
mitológia, antikvitás
Szintézis

1805. január 28-án halt meg Debrecenben

- a boldogság törékenysége és múlandósága
Full transcript