Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oudercontact 2de sep.

in combinatie met het uur
by

Liesl De Peuter

on 31 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oudercontact 2de sep.

Welkom in het
tweede leerjaar !

Op schattenjacht door het tweede leerjaar
Kapitein L2A : Hilde Buyens
Kapitein L2B : Liesl De Peuter
Het huiswerk
Maandag :

Maandag

Spelling (in werkbundel)
-> elke week een nieuw woordpakket
-> woordkaarten om te oefenen
-> op donderdag een dictee
-> 5 keer per jaar een controledictee
Dinsdag

Rekenen : een werkblad
Lezen op niveau (A-, B-, C-groep)
Woensdag

Donderdag

Rekenen of taal : een werkblad
Geen huiswerk !
Vrijdag

planning voor de hele week
Rekenen
Nieuwe methode = katapult
-> differentiëren
-> veel materiaal
- Herhaling tot 20 (getallen, splitsingen, getallenlijnen)
- Getallen tot 100 leren kennen : -> op het 100-veld
-> op de getallenas
- Getallen tot 100 noteren
- Inzicht en werking van het 100-veld =
BELANGRIJK voor de bewerkingen
- Tafels tot 10
- Rekentaal = BELANGRIJK
Bewerkingen

-> optellen en aftrekken tot 100
-> vermenigvuldingen en delen tot 10
- met materiaal
- zonder materiaal = abstracte oefeningen
- tellen met sprongen
- groepjes maken
- maaltafels automatiseren
Meten en metend rekenen

-> Inhoud : liter, halve liter (deciliter en centiliter)
-> Afstand : meter, decimeter, centimeter
-> Gewicht : kilo, halve kilo en 100 gram
1 kg = 10 x 100g
een halve kg = 5 x 100 g
1m = 100 cm = 10 dm
-> Tijd : uur, halfuur en kwartier
-> Geld : betalen, wisselen en teruggeven met
biljetten en muntstukken
Metend rekenen kan 'in het dagelijks leven' geoefend worden !
Meetkunde

-> Spiegelen en symmetrie

-> Lijnstukken en hoeken
-> Tweelingen
-> Gebogen en gebroken lijnen
-> Evenwijdig en loodrecht
-> Vierkant / rechthoek / driehoek / cirkel
-> Punt, vlak en lijnen
Algemeen

-> Rekenverhalen = vraagstukken
-> Rekentaal = belangrijk
- komen in elk onderdeel aan bod
- antwoordzin ook invullen
- vermeerder, het dubbele, 2 keer zo veel, ...
Huiswerk rekenen
- huiswerkmapje op dinsdag en/of donderdag
- soms in het rekenboek of scheurkalender
- kan verschillend zijn
Voorbeeld van een rekenwerkblad

-> Oefenen op verschillende niveaus :
-> Sterke rekenaars krijgen ook STERK REKENWERK
- Elk kind werkt op zijn/haar eigen niveau
- Niet alles moet gemaakt worden
-> aangepaste differentiatie volgens 1234-methode
- Herhalingsoefeningen op basis van eigen kunnen =
zowel herhalings- als verdiepingsoefeningen
Voorbeeld werkboek
Voorbeeld scheurkalender
Taal
-> Tijd voor Taal
-> 13 thema's van ongeveer 2 weken
- Luisteren en spreken
- lezen
- Schrijven
-> Toetsen bij elk thema
verdeeld over 2 taalboeken en 2 werkschriften
vaardigheden en parate kennis
Luisteren en spreken

-> De basis van het onderwijs

- vertellen op maandag = vertel- en schrijfmoment
- gerichte lessen op beide onderdelen
-> Wanneer ?
Lezen

-> Technisch lezen = nog heel belangrijk

- A-tekst
- B-tekst
- C-tekst

-> Inoefenen op woensdag :
-> Lezen met leesmaat van het vierde leerjaar
-> Lezen met leesvriendje uit de klas
Schrijven

-> Inzicht in het schrijfproces : eerst - dan - daarna
-> Plezier in het schrijven en fantasie laten werken
-> Het taalgevoel stimuleren : woordkeuze en zinsbouw
-> Schrijfopdrachten verlopen stap per stap :
- woordspin maken
- ideeën kiezen
- kladwerk maken
- het verbeterde kladwerk foutloos overschrijven
Spelling

-> Foutloos proberen te schrijven
-> Spellingsregels toepassen is BELANGRIJKER dan
uit het hoofd leren !
-> 26 woordpakketten (WP = 20 woorden)
-> Maandag = aanbreng van de woorden
Wereldoriëntatie

-> Mix van geschiedenis, aardrijkskunde en biologie
-> Methode over de ganse lagere school
-> Dunne themaboekjes
Turnen en zwemmen

-> Turnt-shirt van de school
-> Zwarte short
-> Loopschoenen of turnpantoffels
-> Lange joggingbroek om overaan te trekken in de winter
Praktische afspraken

-> In de klas :
De eerste communie

-> eerste weekend van mei = zondag 6 mei
-> Voorbereiding in de communiemap
"Met Juul in de wolken"
zowel op school als thuis
-> Voorbereiding van de viering = tijdens de schooluren

-> Maandagavond = spellingshuiswerk
Op donderdag afgeven !
-> Donderdag = dictee
Voorbeelden van een spellingshuiswerk
-> 3 grote delen :
- het nieuwe woordpakket
- de spellingsregel
- een inoefening
-> Meisjes een elastiekje meegeven of haren in een staart
Turnen
Zwemmen

-> Laatste periode van het jaar (vanaf maart)
-> iedere maandagnamiddag
-> zwemkledij
-> grote en kleine handdoek
-> plastieken zak in rugzak
Gelieve al het gerief van uw kind duidelijk van een naam te voorzien !
- Middageten = brooddoos en handdoek
- Aangepast dranksysteem

- Taakjes in de klas (per week)
- Verjaardagen : koffer, cadeautje en keuzeactiviteit
- Klasbibliotheek
-> Bibliotheek
- om de 2 weken/ boek gaat niet mee naar huis
-> Uitstappen
- via brief
Praktische afspraken

-> Bosspel
-> Op school
- thuis gaan eten : groene of oranje kaart
- wijkbusje en bus van Pimpernel
- medicatie enkel op doktersvoorschrift !
- afwezigheidskaart bij ziekte
- gezonde dagen = fruit en water op school
op woensdag en vrijdag
- afval sorteren (gelieve geen plastic flesjes mee te geven)
->Infoavond = ongeveer 10 weken op voorhand
(eind januari)

Zijn er nog vragen ?

Wij zijn klaar

tweede leerjaar
voor het
avontuur !
Hopelijk jullie ook ?
hilde.buyens@sasbaal.be
liesl.depeuter@sasbaal.be
Onze blog

http://sasbaal-l2.blogspot.be
- inschrijven op nieuwe berichten
- oefenmateriaal
- berichten over klasactiviteiten
- jaarkalender (bv. zwemmen)

- link naar deze presentatie
- ...
Full transcript