Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Irodalmi korszakok

No description
by

Veronika Orbán

on 7 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Irodalmi korszakok

1. ÓKOR
Epika
Homérosz
homéroszi eposzok
Szerző:
Művek:
Iliász
Odüsszeia
ion
Dráma
Szophoklész

Antigoné
1.Expozíció
2.Bonyodalom
3.Késleltetés
4.Sorsfordulat
5.Tetőpont
6.Megoldás
Görög dráma szerkezete:
görörg
Kr.e. 8.sz
Homérosz
Homérosz
Alkaiosz
Kr.e. 630
Kr.e. 570
Szappho
Anakreón
Kr.e.487
Szophoklész
Kr.e. 12.sz
római
Szerzők
Catullus
(Kr.e.87-54)
Éljünk, Lesbia
Gyűlölök és szeretek
Művek:
Vergilius

(Kr.e. 70-19)
IX. ecloga
IV. ecloga
Aneas
Horatius

(Kr.e. 65-8)
Thaliarchushoz
Piso testvérekhez
Licinius Murenához
Ars poetica
Kr.e. 70.
Vergilius
0
Catullus
Horatius
Kr.e.19
KÖZÉPKOR
350
430
Szent Ágoston
1300
Ómagyar Mária-siralom
1200
Halotti beszéd
Legenda Aurea
1400
Gesta Romanum
1100
Margit-legenda
Assisi Szent Ferenc
Jackopone da Todi
Tihanyi apátság alapítólevele
1055
1300 körül
Villon
Dante Alighieri
Trisztán és Izolda
(lovagregény)
Lovagi irodalom
Walther von de Vogelweide
(?1170-?1230)
Középpontba Isten és az ő világa áll
A földi élet célja a túlvilági üdvösség elnyerése
Művészetére a névtelenség a jellemző

Román kor jellemzői
Szerzetesrendek
- a középkori műveltség színterei
Templomépítészet :
Irodalom
: legendák, himnuszok, siralmak, prédikációk,
Középkori színjátszás
A színészetet erkölcstelennek tartották, a színjátszás vallásos liturgiákból alakult ki
Szekérszínházak alakultak
(10. századtól)
Műfajai:
misztériumjáték
passiójáték (szenvedéstörténet)
4. RENESZÁNSZ
Humanizmus
itáliai
Írók és műveik
Francesco Petrarca
(1304-1347)
humanistának mondta magát,
epikában
alkotott (múzsája:
Laura
)
Daloskönyv, Africa (eposz), Levelek
Ti szerencsés füvek, boldog virágok
Pó, földi kérgem

Giovanni Boccaccio
(1313-1375)
múzsája
Fiometta
,
lírában
alkotott
Decameron (
100 novellát tartalmaz)

ITÁLIAI RENESZÁNSZ
F. Petraca
G. Bocacció
1500
ANGOL RENESZÁNSZ
(16. század vége)
Erzsébet királynő az uralkodó
vezető műnem a
dráma
1576-1616 10 színház épül ( Globe)
Az angol drámaírásra nem hatottak a görög hagyományok
író:
(37 színmű, 154 szonett, 2 elbeszélő költemény)

Kitály dráma:
-IV; V. Henrik, II; III. Richard, János király
Vígjáték
: Sok hűhó semmiért, Vízkereszt, vagy amit akartok, Szentivánéji álom, A makrancos hölgy, Ahogy tetszik
Tragédia
:
Rómeó & Júlia, Julius Cesar
Nagy

tragédia
:
Hamlet, Lear király, Othello, Machbet
Színmű
:
A vihar, Téli rege

William Shakespeare
(1564-1613)
1600
angol
W. Shakespeare
14- 16. század
Reneszánsz jellemzők
Itáliából indult ki, majd egész Európában elterjedt
Emberséget, emberközpontúságot jejelent. Szellemi áramlat és tudományos magatartásforma. Humanista tudós csak az az ember lehetett, aki ismerte a szent gyelveket (latint/görögöt)
MAGYAR RENESZÁNSZ/REFORMÁCIÓ
16. században Magyarország 3 részre szakad (1541 Budát elfoglalják a törökök) de a szellemi és irodalmi élet ennek ellenére sokszínű
Cél:
-elérni hogy mindenki megtanuljon írni olvasni

iskolák alapítása pl: Debrecen, Kolozsvár, Pápa, Sárospatak (így emelkedik a műveltség színvonala)
Bibliafordítások
magyar
Írók
/
műveik
Heltai Gáspár
(1510-1575)
100 fabula ( tanulságos állatmese)

Janus Pannonius
( 1434-1472)
latinul írta verseit, de magyar költő volt
Pannónia dicsérete (epigramma)

Tinódi Lantos Sebestyén

(1510?-1556)
históriás énekeket írt, és vándorénekesként járta az országot, hitelességre törekedett
Corvina
Eger, Buda, Temesvár diadala

Bornemissza Péter
(1535-1584)
hazafias verseket, drámákat, prédikációs könyveket írtHeltai Gáspár
Tinódi Landos Sebestyén
Bornemissza Péter
Balassi Bálint - Zólyom
Balassa kódex
Témái:

1) Szerelem
2) Hit ( vallás)
3) Vitézség
Egy katonaének
Balassi Bálint
Reformáció
5.BAROKK
Pázmány Péter
Zrínyi Miklós
Mikes Kelemen
1700
Katolikus megújulás (ellenreformáció)
5. KLASSZICIZMUS/RACIONALIZMUS
Francia komédia
,,Comedia dell' arte"
hagyományaira épül
Típusfigurái
Pantalon:

öreg, zsugori, városhoz kötödik
Dottore
:
általában bolognai
Capitano
:
tudálékos figura, katona
Brighella/Pulcinella
:
szolgák
Fiatal szerelmesek
Moliére (
1622-73)
Képviselője:
fő műve:
Tartuffe
Moliére
Klasszicista dráma
Gyökeresen szakít a középkori hagyományokkal
Két felvonás között nem telnek el évek, a helyszín nem változik
-Hármas egység
-Mértéktartás
-Nők is játszhattak

Képviselője:
Nicolas Boileau
(1636- 1711)
Nicolas Boileau
6.FELVILÁGOSODÁS
Klasszicista tragédia
-Hőseik az önbizalom bajnokai, DE lényegük a szenvedély és az önuralom harca
-Kötelességüknek érzik a becsület megóvását
Képviselője:
Jean Racine
1639- 1699
Jean Racine
Felvilágosodás
-Eszméi Franciaországban teljesedtek ki ,természettudományos változások jelentek meg, megjelenik az értelmiségi réteg, középpontjában az értelem áll, viszont az egyházat ellenségnek tekinti


Képviselői
Montesquieu
(1689 – 1755)
A törvények szelleme, Perzsa levelek
Voltaire
(1694-1778)
Candide vagy az optimizmus
J. J.
Rousseau
(1712-1778)
(Szentimentalista)
Értekezések, Emile vagy a nevelésről
francia
német
klasszika
Hegel

(1770-1831)
filozófus volt
Herdel

(1744-1803)
J.W.

Goethe
(1749-1832
Faust, Az ifjú Werther szenvedései, Vándor éji dala
Friedrich Schiller
(1759-1805)
Friedrich Holderlin
(1770-1843)
-megjelenik a Deizmus/ Pantheizmus/ Teizmus
Montesquieu
1750
Voltaire
Rousseau
1800
Hegel
Herdel
Schiller
Holderlin
Goethe
MAGYAR FELVILÁGOSODÁS
Daniel Defoe
Johnatan Swift
-Később érkezik, hosszúra nyúlik
-18. században a főurak körében terjed el, mert itt gyenge a polgárság, irodalmi élet fellendül
elmaradottság lekűzdése
kulturális haladás
magyar nyelv művelése
-céljai:
Nyelvújítás
Bessenyei György
1746-1811
Ágis Tragédiája, A filozófus, Tariménes utazása, Hugyadi László tragédiája

Batsányi János
(1763-1845)
A Franciaországi változásokra
Kazinczy Ferenc
1759-1831
Nyelvújítás
Kármán József
Csokonai Vitéz Mihály
(1773-1805)
Berzsenyi Dániel
(1776- 1836)
Kármán József
(1769-95)
Bessenyei György
Nagy francia enciklopédia (1780)
Batsányi János
Kazinczy Ferenc
Kármán József
Csokonai Vitéz Mihály
Berzsenyi Dániel
Képviselői
7. ROMANTIKA
Romantika jellemzői
Angliában, Németországban 18. században jelentkezik
-Alapja a polgári átalakulás, lázadás, egzotikus iránti vonzódás, szubjektivizmus jellemzi
-Gyakori a hangulatok kivetülése
-Zsenik hibáit elnézi, rájuk nem vonatkoznak a törvények
-Szándékolt töredékesség
-Csalódtak az eszményekben, kaotikus lett a világkép, a lélek belső világa lett a fontos
Német romantika
(1800-30)
Novalis
(1772-1801)
E.T.A. Hofmann
(1776-1822)
Az aranyvirágcserép
Heinrich Heine (
1797-1856)

Novalis
E.T.A. Hofmann

Heinrich Heine
Angol romantika
Edgar Allan Poe
(1809-49)
amerikai
A holló
Byron
(1788-1824)
Shelly
(1792-1822)
Keats
(1795-1821)

Edgar Allan Poe
Byron
Shelly
Keats
Francia romantika
Victor Hugo
(1802-1885)
A nyomorultak
Orosz romantika
A. Sz. Puskin
(1799-1837)
Jevgenyij Anyegin

(verses regény, Byroni spleen jellemzi
Victor Hugo
Puskin
1900
Romantika/ realizmus határa
Stendhal
(1783-1842)
Vörös és fekete
Balzac
(1799- 1850)
Goirot apó
Sten
dhal

Bal
zac

1850
Reformkorszak/magyar romantika
Katona József
(1791-1830
B
ánk bán
(1815)
Kölcsey Ferenc
(1790-1830)
Vanitatum vanitas
Himnusz
Vörösmarty Mihály
(1800-55)
(epikus)
Csongor és Tünde
Szózat
Petőfi Sándor
(1823-48)
Arany János
(1817- 82)
(líra/epika, realizmus határa)
Jókai Mór
(1825-1904)
Katona József
Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály
Petőfi Sándor
Arany János
Jókai Mór
8. REALIZMUS
Madách Imre (1823-64)
Vajda János (1827-97)
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
REALIZMUS jellemzői
Romantika végén bontakozik ki
Fénykora a 20.század
Vezető műneme az epika
Megjelenik a pozitivizmus

Charles Dickens
(1817-70)
Emily Bronte
(1818-48)
Üvöltö szelek

Gustav Flaubert
(1821-80)
Bovaryné

Realizmus
Charles Dickens
Emily Bronte
Gustav Flaubert
Folyt köv.
Biblia
Két része van : 1) Ószövetség (
39 könyv)
2) Újszövetség
(27 könyv)

Összesen 66 könyvből áll
Kr.e. 12.sz-Kr.e. 2.sz. között keletkezett
Az európai kultúra alapja, a keresztény vallás alapköve
Az Ószövetség héber és arámi nyelven íródott, az Újszövetség görög nyelven
Fordítások:
1) Septuaginta:

Az Ószöv. görögre fordítása Kr.e. 300 körül
2) Vulgata:

Teljes biblia latinra fordítása 5. század (Szent Jeromos)
3) Vizsolyi Biblia:
1590
Teljes biblia magyarra fordítása (Károli Gáspár)
4) Katolikus fordítás:

1690 Teljes biblia magyarra (Káldi György)
Biblia
Római ókor
példázat, himnuszok, törvények zsoltárok, elbeszélések, énekek, prédikációk
Notre Dame
Keresztes lovagok
balladák
Barokk oltárok
Delacroix:
A szabadság vezeti a népet
Casper David Friedrich:
A Holdat néző férfi és nő
epika/líra
dráma/ novella
Építészet
Templomok ( dór, ion,
korinthoszi oszlopok)
Görög-római művészet
SZÉPSÉG
Cél: a harmónia, az eszményi szépség ábrázolása
szobrászat: eleinte kezdetleges alakok, élettelen arcok
később a mozgás ábrázolása
Görög színház
Olimpiai játékok
2. román kor
3. gótika
Egyszerűség
11-13. század
épületek tömbszerűek,
egyszerűen tagoltak
Gótika
CSÚCS ÍV
12. század
keresztes háborúk,
a céhes ipar kialakulása,
a kereskedelem virágzása
14. század
a pápaság hatalma meggyengül
az életszeretet és a vallásosság egyszerre jellemző
lovagi kultúra
Dante, Petrarca
Halotti Beszéd és Könyörgés
Ómagyar Mária Siralom
Építészet: csúcsíves égbetörő épületek,
rózsaablak-színes üveggel
a sport és a kultúra ünnepe
Deáki
EMBER
Francia szó " renissace"= ÚJJÁSZÜLETÉS
humanizmus- emberközpontúság
nagy fejlődés- orvostudomány, technika
Mátyás király udvara a központ
https://prezi.com/8acdixgavraf/a-barokk-kor/#
Full transcript