Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EFEKTI I DOPLERIT

No description
by

medina melenica

on 31 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EFEKTI I DOPLERIT

Ultrazeri dhe infrazeri
Kush e zbuloi?
Efekti i Doplerit
Burimi ne levizje
Burimi ne qetesi
Aplikimet e
Efektit te Doplerit
ZERI
Permbajtja:
Burimet e zerit
Vecorite e zerit
Shpejtesia e zerit
Lartesia dhe ngjyra e zerit
Intensiteti i zerit
Spektri i zerit
Efekti i Doplerit
Ultrazeri dhe Infrazeri.
Nga çka varet intensiteti i zërit?
Dallojme intensitetin subjektiv dhe objektiv.

Intensiteti objektiv


BURIMET E ZERIT
Cka eshte zeri?
Valet e zerit

Zë quajme te gjitha lekundjet e frekuenca ndermjet 16-20000Hz,qe i degjon veshi i njeriut.
Valet e zerit me frekuence brenda 16-20000Hz quhen vale zeri ose hapesire audiofrekuentuese.
Valet e zerit me frekuence me te vogel se 16Hz quhen infraze,ndersa ato me frekuence me te madhe se 20000Hz quhen vale ultraze
Pjesa e fizikes qe studion fenomenet ,veçorite dhe efektet e zerit quhet akustike.
Fjala akustike vjen nga gjuha greke qe do te thote "për të dëgjuar".
Lëkundjet akustike jane lekundjet me frekuenca mes 16-20000Hz.

Valet e zerit jane vale mekanike
Rrjedhimisht nuk perhapen ne vakuum.
Perhapen ne mjedise te te tri gjendjeve agregate,por me se shumti ne trupa te ngurte(p.sh. hekur)
Jane vale longitudinale,pra perhapen ne forme gjatesore.
Burimet e zerit
Trupat te cilët kryejnë lëkundje akustike ,lëshojne zë dhe paraqesin burimet e zerit
Në radhë të parë permenden instrumentet ,dhe çdo gjë që prodhon zë.
Veshi i njeriut ,zerat me intensitet ne njejte por frekuenca te ndryshme i pranon sikur te kishin intensitet te ndryshem.
Lartesia e zerit dhe ngjyrat e tij.
Toni i thjeshtë
Sirena e Sibekut
Toni themelor
Lartesia e zerit
Ngjyrat e tonit
Paraqitja e tonit të thjeshtë
Toni themelor
Tonet e larta harmonike

Toni i thjeshtë dhe Toni themelor
Larteësia e zerit dhe Ngjyrat e tonit
Percaktimi i lartesise se zerit
Percaktimi i ngjyes se tonit

Sirena e Sibekut
Pereberja e sirenes se sibekut
Funksionimi i sirenes se Sibekut

SPEKTRI I ZERIT.
ZBERTHIMI SPEKTRAL
Deri më tani e kemi pershkruar tingullin ne formën e tij më të thjeshtë, në atë të një sinusoide, mirëpo në natyrë gjenden tinguj në formë joharmonike.
Për këto tinguj kompleksë, ndërveprimi i intensitetit dhe frekuencës njihet me emrin spektër.
Spektër quhet madhësia e frekuencave në një tingull.

Spektri i tingullit te thjeshte paraqitet me një vijë. Pozita e komponentës spektrale në abshisë është e caktuar me frekuencën e tingullit ndërsa gjatësia e saj paraqet madhësinë e ndryshimit. Te tingulli jo periodik, ndryshimet nuk janë periodike dhe ato mund të paraqiten me një varg kontinual të komponentëve.
Sinjalet akustike të cilat kanë spektër kontinual veshi i ndien si zhurmë. Zhurma është njëri prej ndotësve më të mëdhenj në kohën e sotme.
Një ton i pastër është një tingull që ka vetëm një frekuencë të vibrimit

Efekti i Doplerit,
Valët për te cilat vlenë.
Valët tronditëse
Aeroplanët supersonikë dhe Sonic Boom
Polici
Puna e radarit
E zbuloi Christian
Huelsmeyer,me 1904

Radar-RAdio Detection And Ranging

Meteorologji
Astronomi
Ndërrimi i kuq dhe i kaltër
Mjekësi
Hyrje
Burimi në lëvizje
Burimi në qetësi
Valët tronditëse dhe Sonic Boom
Aplikimet

Hyrje:
Punuar nga:
Leonora Perçuku
Luljeta Seferi
Lutfi Caka
Marigona Shabani
Margarita Plakolli
Sabërgjane Peci
Marrë nga:
Wikipedia.org
PhysicsClassroom.com
AboutPhysics.com

Intensiteti subjektiv
Shpejtesia e zerit
Cka është zëri?
Shpejtësia e zërit.
Ekuacioni i shpejtësisë së zërit
Cka paraqet ultrazëri
dhe
infrazëri?


Efekti Piezoelektrik
Forma e kundërt e efektit piezoelektrik
Pulsi
Echo
Aplikimet e ultrazërit
Për gjetjen e nëndetëseve
Matjen e thellësive
Kontrollimi i pajisjeve në industri
Për shpim
Në mjekësi,për diagnostifikim.
Defektoskopi
1842
Full transcript