Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Historiska epoker

Förhistoriska tiden - Upplysningen
by

David Flato

on 15 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Historiska epoker

Folkvandringar och barbarinvasioner Romarriket kristnas Inbördeskrig Puniska krigen Romarriket
delas Romarriket erövrar medelhavsområdet Rom grundas Romulus och Remus - Roms grundande Puniska krigen Efter de puniska krigen expanderar (växer) Romarriket kraftigt. Rom växer 800 1500 1350 1050 600 500 Östrom
kollapsar Korstågen Muhammed Digerdöden Karl den Store Västrom kollapsar Medeltiden Epidemier
1/3 romare döda Västroms kollaps Det arabiska riket Muhammed (570 - 632 evt) Frankerriket Karl den Store - Ledare av frankerna Östroms kollaps Bysans (Östrom) går under Digerdöden Löss – Råttor – Människor
Spreds via handelsvägar Korstågen Första korståget utropas av Urban den II
Mål: erövra Jerusalem
Lyckades med sitt mål

Olika teorier kring orsaken till korstågen
Ena kristendom
Skydda pilgrimer
Hantera inre konflikter
Löften om syndernas förlåtelse
Löften om plundring och rikedomar

Flera korståg följer efter det första
Kristendomen/Kyrkan är stark
Religiös världsbild (Gud- Djävul) Korståg Jordbruksekonomier Självhushållning Svag kungamakt – Stark kyrka Jordbrukssamhällen Treståndsläran Riddarkultur Kloster bevarar kunskap Kultur Ekonomiskt Politiskt Socialt Flera konsekvenser 1/3 av Europas befolkning dog Flera vågor; 1340 - 1740 Exempelvis ökade Européernas levnadsstandard kraftigt som ett resultat av pesten Medeltiden Romarriket Demokrati Industrialiseringen Upplysningen Renässansen Kultur Ekonomiskt Politiskt Socialt Kultur Ekonomiskt Politiskt Socialt Kultur Ekonomiskt Politiskt Socialt Stormaktstid i Sverige Spanien utropas Nikolaus Copernikus
(1473 – 1543) Leonardo da Vinci
(1452-1519) 1700 Gustav Vasa
(1496-1560) 30-åriga kriget Martin Luther
(1483-1546) Columbus når
Västindien
(1492) Renässansen Reformation och motreformation

Upptäcktsresor – nya handelsvägar, nya världar Kulturellt Upptäcktsresor – nya handelsvägar, nya världar Shakespeare (teater), Machiavelli (författare), Leonardo da Vinci, Newton (vetenskapsman)

Boktryckarkonst

Barock Kulturellt Merkantilism

Nya handelsvägar Ekonomiskt Handelskapitalism

Banksystem Ekonomiskt Legoarméer

Envälde och absolutism

30-åriga kriget Politiskt Jordbrukssamhällen

Städerna växer
P.g.a. handel Socialt Religionskonflikter

Fyrståndsläran Socialt Luther fick beskydd av mäktiga tyska furstar (kungar)
Tyska furstar bröt sin lojalitet till påven
Gav dem möjlighet att ta kontroll över kyrkan

Olika inriktningar
Protestantismen
Kalvinismen
Engelska kyrkan Reformationen Spanska ”conquistadorer” besegrade de latinamerikanska civilisationerna
Aztekerna
Inkaindianerna

Ursprungsbefolkningen
Massakrerades
Förslavades

Spanien lade beslag på ädelmetaller (guld och silver) Kolonisering av Sydamerika Inbördeskrig 800 e.kr - 1492 e.kr mellan olika muslimska och kristna härskare i Spanien och Portugal ”Reconquista” Spreds från den italienska stadsstaten Milano

Nådde Sverige först i mitten av 1500-talet

Renässans betyder återfödelse.
Det som ”återföds” är antikens idéer och estetik

Först och främst konstverk men senare även musik, idéer etc Renässansen Europa efter 30-åriga kriget Kyrkan svarade med att ta itu med kritiken

Fördrivning och utrotning av reformerta

Jesuitorden Motreformationen Reformationen ledde till inbördeskrig och krig i flera länder Korruption

Avlatsbrev

Frälsning genom personlig relation till Gud
Bibeln = Guds ord
Behöver inte mellanhanden (präst) Kritik mot kyrkan Ny teknik – nya fartyg

Handelsvägar stängda på grund av mongolinvasioner

Den kristna världsbilden ifrågasattes Orsaker till upptäcksresande Upptäcktsresande runt 1500 Med andra ord… Utkämpades i dagens Tyskland

Katoliker v.s. Protestanter

Spanien var mäktigt

Sverige erövrade stora områden - Stormaktstid Trettioåriga kriget Adelsman av släktet Vasa

Organiserade revolt mot Kristian II

Införde protestantism i Sverige

Införde arvskungarike

Lade grunden för stormaktstiden
Skatteskrev befolkningen
Beslagtog kyrkans mark och rikedomar
Byggde upp en arme Gustav Vasa Präst i Witenbad

Kritiserade kyrkan

Ville inte bryta med Påven, enbart reformera kyrkan

Blev bannlyst av påven Martin Luther Under renässansen ifrågasattes detta av Nicolaus Copernikus

Han menade att jorden kretsar kring solen

Detta kallas för en heliocentrisk världsbild Renässansens världsbild Under medeltiden hade man en geocentrisk världsbild

Jorden är i centrum

Alla planeter, stjärnor och solen kretsar kring jorden Renässansen Columbus var en av flera upptäcktsresande under denna tid

Seglade för Spanska kronan

Skulle till Indien – kom till Västindien

Columbus dog fortfarande i tron om att han hade hittat en ny resväg till Indien Columbus - Västindien Leonardo da Vinci Mona Lisa (1506) Andra kända renässansverk Donatello, David (1430) Andra kända renässansverk Michelangelo Adams skapelse (1511) Renässanskonst 1300-1700 Renässansen Rafael, Damen med slöjan (1516) Andra kända renässansverk Kröningen av Karl den Store Medeltida konst Nikolaus Copernikus
(1473 – 1543) Stormaktstid i Sverige ”Reconquista” Leonardo da Vinci
(1452-1519) 1700 1300 Gustav Vasa
(1496-1560) 30-åriga kriget
(1618-1648) Martin Luther
(1483-1546) Columbus når
Västindien
(1492) Renässansen Sokrates och Platon Aten vs Sparta Tre kungar
Militärt - söner uppfostrades till militärer
Expansion genom ockupation Sparta Stadsstater

Jordbruk, fiske och handel viktigt

Slavsamhällen

Gemensamt språk

Gemensam religion

Gemensam kultur Gemensamma drag mellan grekiska stadsstater Den grekiska kulturen blandades med den österländska kulturen när Alexander den Store spred sitt rike.

Denna kultur som uppstod kallas för ”Hellenism” (Hellas = grekernas namn för Grekland) Hellenism Alexander den stores rike Antiken (ca 1000 fvt - 500 evt) Styrdes demokratiskt
Vetenskap och filosofi
Expanderade genom kolonisation Skillnader mellan Aten och Sparta Grekland och grekiska kolonier Grekland erövras av Romarriket Aten blir demokrati Atens guldålder Platon Alexander den Store Aristoteles Persiska riket invaderar Inbördeskrig 800 e.kr - 1492 e.kr mellan olika muslimska och kristna härskare i Spanien och Portugal

1492 fördrevs den sista moriske härskaren från Spanien

Spanien enades som ett kristet kungarike

Muslimer och judar fördrevs eller dödades ”Reconquista” Antiken Grekland Erbjud frihet till alla slavar som ansluter sig till armen så kan piraterna krossas för alltid. Handlingsalternativ 4 Betala bönderna så att de ska börja odla vete istället för vin och på så vis skydda livsmedelsförsörjningen. Handlingsalternativ 2 Höja soldatlönerna så att de atenska soldaterna kan rekrytera fler soldater och på så vis skydda handelsflottorna Handlingsalternativ 1 Sätt er i grupper på två till fyra medlemmar ur varje kategori (slav, bonde, krigare eller handelsman)

Diskutera vad ni tycker ska göras utifrån handlingsalternativen

Utgå ifrån era roller Uppgift Bonde
Slav
Krigare
Handelsman
(om du är kvinna är du hustru
till någon av ovanstående) Rollfördelning Aten har blivit angripet av blodtörstiga pirater. De är kallsinniga mördare och har siktet på de fartyg som levererar vete till de hungriga atenarna. Resultatet är förödande. Eftersom de atenska jordbrukarna odlar vin till avlägsna städer som Thrakien har de ingen tillgång till egen livsmedelsförsörjning. Vad ska de göra? Situation - En övning i demokrati Piraterna Utrusta alla handelsfartyg med vakter så att piraterna kan besegras när de attackerar fartygen. Handlingsalternativ 3 Erbjud frihet till alla slavar som ansluter sig till armen så kan piraterna krossas för alltid. Handlingsalternativ 4 Betala bönderna så att de ska börja odla vete istället för vin och på så vis skydda livsmedelsförsörjningen. Handlingsalternativ 2 Höja soldaternas löner så att de atenska soldaterna kan bli fler och på så sätt skydda handelsflottorna. Handlingsalternativ 1 Utrusta alla handelsfartyg med vakter så att piraterna kan besegras när de attackerar fartygen. Handlingsalternativ 3 800 f.kr. 150 f.kr. 300 f.kr. 500 f.kr. 400 f.kr. Grekiska stadsstater Aten Hur vet vi detta? Antika Grekland idag Texter Arkeologi Exempel: Olympiska spelen Begrepp
Demokrati
Diktatur Filosofi Vetenskap 156 f.kr. 50 f.kr. Jesu födelse 400 e.kr. Senaten: Den romerska republikens beslutande församling. Romerska begrepp Framgångsrik general i den romerska armén
Caesar - kejsare - kaiser
Mördades av sina rivaler 44 fvt Julius Ceasar Romarriket delas Augustus Romarriket framgångsrikt pga:
stark militär
administration (representanter, medborgarskap etc)
utvecklade infrastruktur, utbildningsväsen
gemensamt språk
evenemang (Colosseum - bröd och skådespel) Konsul: Den högsta politiska ledaren i den romerska republiken
Patricier: Adelsmän
Plebejer: (Övriga) Medborgare Julius Caesars adoptivson

Ursprungligt namn "Octavianus" - heter som kejsare Augustus (ärevördig)

Återgång till envälde, Augustus "den förste kejsaren", ärftlig titel (= slutet på den romerska republiken)

Pax Romana - en fredlig tid

Ur Bibeln: "Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas" (Lukas 2:1) Kristendomen växer sig stark Historicitet = Historisk sanning Svårigheter att fastställa exakta detaljer om Jesu liv
Lära om kärlek som var populär bland samhällets "lägre skikt"
Spred sig och sågs först som ett hot mot de romerska gudarna
Bibelns första texter nedtecknade ca 100 evt.
Alltmed att romarna såg antalet följeslagare och förstod hur de kunde utnyttja tron, accepterades den.
Blev offentlig religion kejsare Konstantin i Östrom (dagens Istanbul) ca 300 evt Aktuella forskningsläget: Jesus föddes någon gång mellan 7 - 4 f.kr.

Jesus fick flera följeslagare

Jesus korsfästes av Pontius Pilatus Aten vs Rom Detta är en övning i att jämföra olika historiska epoker, i detta fall de grekiska stadsstaterna med Romarriket, samt att använda historieboken EPOS. Du ska använda dig av det vi har gått igenom på lektionen samt boken EPOS som du har lånat från biblioteket. Din uppgift är att göra en enkel jämförelse vilket innebär att du ska redovisa likheter och skillnader mellan det antika Grekland och Romarriket. Inbördeskrig
Romerska generaler Brist på slavar
Ekonomisk kris Folkvandringar
Germanska stammar Feodalism 100-års krigen Samhällsordning inrättad av gud Små kungariken

Feodalism Digerdöden (pesten) Livegenskap Handel via vattenvägar Små byar – små städer Digerdöden (pesten) Adel, präster och bönder Profet och politisk ledare ca 600 evt
Enar de arabiska stammarna, grundar det arabiska riket
Islam som sammanhållande faktor, framgång i strid (mot splittrade och försvagade motståndare)
Lära om acceptans och kärlek, erövrade folk får utöva sin religion fritt om de bara betalar sin skatt
Arvet efter Muhammed, kalifer (politisk och religiös ledare) uppdelning shia och sunni
Splittring och sönderfall, ca 780 evt Erövrade stora delar av Västeuropa Kröntes till Romersk kejsare av påven i Rom. Inbördeskrig efter Karl den Stores död
Införde Feodalism Konstantinopel faller mot Osmanerna Bysans kraftigt försvagade sedan korstågen Markerar slutet på medeltiden Renässansen har redan tagit vid i Italien 1600 Sydamerika erövras 1492 fördrevs den sista moriske härskaren från Spanien Spanien enades som ett kristet kungarike Muslimer och judar fördrevs eller dödades ca 3000 fKr: Floder möjliggör fiske, bevattning och sjötrafik
Större befolkning = större städer
Indelning i samhällsklasser: Krigare
och präster Handelsmän,
hantverkare och bönder Slavar (från besegrade folk) Kung "arbetarna" betalar
skatt till kungen "arbetarna" betalar
skatt till kungen Livnärde sig på fiske = skickliga sjöfarare, handel viktigt!
Första civilisationen på Kreta, ca 1900 fvt
Ca 700 fvt stadsstater, t.ex. Athen och Sparta
Gemensamt: språk, högtider, slavsamhällen
Skillnader: (uppstår under antiken för första gången)
- gör anspråk på herravälde över hela världen
- inga fasta gränser, kan bli större och mindre beroende på framgångar i strid
- försöker kontrollera sin omgivning, stark kontroll nära centrum, svag kontroll i utkanterna
- använder sig av olika maktmedel (militärmakt, ideologi etc.) Imperialism Grekisk filosofi: (filosofi = "kärleken till vishet")
föregångare till vetenskapen
skiljer sig från religionen som använder Gud som förklaring
första filosofin i Indien, vediska skrifterna, tankesystem relaterat till hinduism och buddhism Sumerer i Mesopotamien ="landet mellan floderna" (nuvarande Irak), Eufrat och Tigris

Egyptier runt floden Nilen Forntiden (ca 3 000 fvt - 1 000 fvt Tidigare än ca 8000 fvt:
Jägar/samlar-samhällen
Kringresande folk
Befolkade jorden

Efter den sista istiden för ca 10 000 år sedan:
Bofast boende
Odlade marken
Tamboskap
Allt större samhällen Förhistoriska tiden Alexander den Store:
Grekiska stadsstater i krig
Persiska invasion ca 400 fvt
Makedonien tog över hela Grekland (norr om Grekland)
Ca 300 fvt, stort rike, föll sönder strax efter Alexanders död Rom grundas 753 fvt
Republik från 509 fvt (res publica = från folket)
Senaten, 300 pers, hedersuppdrag Patricier och plebejer (över- och medelklass) (100 - 44 fvt) Tanken om medborgarskap:
(OBS! endast för fria män över 20 år)
Rätten att vara med och bestämma
Skyldigheten att delta i politiken (annars "idiot" (=id=jag, någon som bara tänker på sig själv) och försvaret Sparta Athen: Demokrati:
(av grekiskans "demos kratos" = folkstyre Alla fria män över 20 år har rätt (och är skyldiga) att rösta
Senaten, 300 förtroendevalda män ur patricierfamiljer (gamla, förnäma släkter), livstid
Politiska beslut fattas genom folkomröstning på agoran (stora torget i Aten).
Varje år valdes 360 män att styra, 12 grupper, 30 män/grupp - varje grupp styrde staden under en månad
Varje man / grupp hade högsta makten under EN dag Naturfilosofin: Ex. Demokritos - all material består av pyttesmå, odelbara partiklar - atomer Samhällsfilosofin: Hur ska man leva ett gott liv?
Vad är "rätt" och "fel"?
Hur bör ett bra samhälle vara ordnat?
(Aristoteles, Platon, Sokrates) 63 fvt - 14 evt Efter de puniska krigen expanderar (växer) Romarriket kraftigt. Romerska imperiet Geografiska förutsättningar (mitt i Medelhavet, ointressant för österlandet = fritt från hot)
Roms kullar bra för försvar + lätt att transportera sig till och från
inspirerades av österlandet och grekernas civilisation (som bebodde södra Italien och Sicilien)
hellenismen underlättade spridningen Strävade efter att undvika envälde till varje pris!

Avskaffade kungadömet 509 fvt och instiftade istället:
REPUBLIK (från "res publica" = av folket)
1. Senat - 300 platser förtroendevalda patricier (från fina, rika familjer), satt på livstid
2. Konsuler - som ministrar, valdes genom folkomröstning, 2 st per ämbete och år

Framtida problem: Detta system avsett för medelstora italienska stadsstater, inte för ett jätte-imperium Romersk politik Romarriket under kejsar Augustus (14 fvt) Romarriket som störst (ca 117 evt) Varför föll romarriket? (ca 470 evt) Utbredd korruption, pga rikets storlek
Miljöförstöring
Invasioner av germanska stammar
"The Sacking of Rome" ung. 410 evt (slutgiltigt ca 480 evt) Konstantinopel/Bysans - ortodox kristendom (renlärig)
Kyrkans huvudman: "patriarken" (lydde under kejsaren)

Rom - katolsk kristendom ("allmän")
Kyrkans huvudman:
"påven" Socialt Jordbrukssamhällen


Små byar – små städerDigerdöden Politiskt Samhällsordning inrättad av gud


Långa krig
(t.ex. 100-årskrigen
mellan England och
Frankrike) Politiskt Svag kungamakt – Stark kyrka


Feodalism Ekonomiskt Självhushållning


Handel via vattenvägar Ekonomiskt JordbrukFeodalism Ekonomiskt Korståg


DigerdödLivegenskap Kulturellt
Kristendomen/Kyrkan är starkKloster KEPS Medeltida Europa, ca 800 evt Kristendomens spridning Efter romarrikets fall – enande kraft
Delas upp i två delar:
ortodox (renlärig) kristendom - Östrom (dagens Istanbul) - överhuvud: Patriarken
katolska (allmänna) kristendomen - Västrom (dagens Rom) - överhuvud: Påven
Frankiska kungen Clovis förenar riken, låter döpa sig
Stark makt, kungar lierar sig med påven eller patriarken av Östrom Islam idag: 800 1350-1450 1500 1350 1050 600 500 Östrom
kollapsar Korstågen 100-års kriget Feodalism Muhammed Digerdöden Karl den Store Västrom kollapsar Medeltiden Medeltiden 500-1500 e.kr.
KEPS Socialt Treståndsläran:
Adel – de som krigar
Präster – de som ber
Bönder – de som brukar jorden Kulturellt
Religiös världsbild
(himmel – helvete/ Gud- Djävul)


Riddarkultur Islam - Muhammed Muhammed föds ca 570 fvt
Får uppenbarelser av ängeln Gabriel
Låter skriva ner det han hört – Qur’an (”den ädla recitationen”)
Dåtidens arabiska halvö: arabiska stammar som stred mot varandra
Förenade folken
Islams ”fem pelare”:
Vallfart
Allmosor
Bön
Trosbekännelse
Ramadan/fastan

Efter Muhammeds död, 630 evt:
shia och sunni
islamska väldet breder ut sig
religiös tolerans Inför besök på Medeltidsmuséet på fredag:

Vi åker från skolan tillsammans kl. 10.00
Guidad tur i Gamla Stan 10.30 - 11.30
Lunchmacka äter vi på Nobelmuséet
Medeltidsmuséet kl. 12.00 - 14.00:
- kort guidad tur
- uppgift som ni löser i grupp

LÄXA inför besöket: titta på uppgiften som ni ska göra på muséet, finns på Vklass! 1700 Reformation och motreformation
Full transcript