Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LIMPAHAN KEMAKMURAN MERENTASI ETNIK

No description
by

Arfah Majid

on 28 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LIMPAHAN KEMAKMURAN MERENTASI ETNIK

LIMPAHAN KEMAKMURAN MERENTASI ETNIK
Pengenalan
Pertumbuhan dengan Agihan
Agihan antara etnik
Sekiranya perbezaan dan ketidakseimbangan ekonomi antara etnik dapat dihapuskan, maka perpaduan dapat dicapai
Dilema kerajaan:
Pertumbuhan pesat ekonomi->agihan adalah mungkin
Agihan -> kesan negatif untuk pertumbuhan ekonomi
Isu Sosioekonomi Awal Kemerdekaan
Ekonomi Isu Etnik?
Kemiskinan dan ketaksamarataan adalah masalah rencam bukan isu etnik semata-mata
Ketaksamarataan pendapatan dalam kalangan penduduk luar bandar lebih tinggi berbanding penduduk bandar
Agihan pendapatan dalam kalangan kumpulan etnik bandar atau luar bandar semakin melebar terutama dalam kalangan etnik Melayu
Ini bermakna ketaksamarataan pendapatan berpunca daripada ketaksamarataan dalam kalangan etnik itu sendiri
Dasar Ekonomi Baru
Memperbaiki ekonomi selepas 13 Mei 1969 salah satu strategi ke arah pembentukan perpaduan nasional
Membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan tanpa mengira etnik
Titik permulaan kepada etnik Melayu untuk mula bergiat dalam bidang perdagangan, perindustrian dan perniagaan
Fokus DEB, pengagihan lebih saksama dalam pemilikan ekuiti korporat antara bumiputera, Melayu dan Cina
Pasaran 'bebas' tidak lagi begitu bebas dengan campur tanngan kerajaan dalam mewujudkan kelas menengah dan golongan kapitalis Melayu
Tujuan lain DEB adalah untuk mewujudkan
MPPB
Ini untuk membolehkan penyertaan Melayu dalam sektor korporat dan meningkatkan pegangan ekuiti bumiputera kepada 30%
Pegangan ekuiti etnik Cina 40% dan ekuiti golongan asing 30%
Dalam usaha mencapai kesepaduan kestabilan sosiopolitik amat penting
Oleh itu, kekayaan negara perlu diagihkan secara adil dan saksama untuk mengelakkan mana-mana kumpulan etnik berasa terpinggir yang boleh menjadi punca konflik antara etnik
Falsafah
yang menjadi panduan kerajaan dalam mencapai kesepaduan dan dalam DEB (1971-1990) adalah
"Pertumbuhan dengan Agihan"
Matlamat/objektif DEB
:
Membasmi kemiskinan
Menstruktur masyarakat
Selepas kemerdekaan 1957, kerajaan Perikatan meneruskan dasar ekonomi bebas penjajah-> pertumbuhan ekonomi tinggi (p66-67)
Namun faedah pertumbuhan ekonomi tidak sampai kepada rakyat menyebabkan hampir separuh rakyat Malaysia tinggal dalam kemiskinan
Kemiskinan dikaitkan dengan etnik (cth: Miskin=etnik Melayu)
Ketidakseimbangan darisegi guna tenaga dan pekerjaan antara etnik (cth: Melayu =Pertanian dan perikanan, Cina + India = perlombongan, pembinaan, perdagangan borong, kewangan
Bagi mencapai objektif di atas, beberapa institusi dan agensi baru telah diwujudkan seperti:
- Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
- Majlis Amanah Rakyat (MARA)
- Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
(FAMA)
- Institut Pembangunan dan Penyelidikan
Pertanian Malaysia (MARDI)
- Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
- Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

DEB diteruskan di dalam kerangkan Dasar Pembangunan Negara (1991-2000) dan Dasar Wawasan Nasional (2001-2010).

Industrial Coordination Act (ICA)

Penstukturan ekuiti berdasarkan formula 30:30:40 (M:C:A)
Menetapkan sesebuah firma atau syarikat yang memiliki RM100000 atau lebih syer serta mempunyai 25 orang perkerja perlu memperuntukkan 30% peluang pekerjaan bagi bumiputera Melayu dan 30% ekuiti firma kepada mereka
Menguruskan pemberian lesen, pemilikan, penggajian dan pengambilan pekerja etc.
Kejayaan Ekonomi Malaysia
Bank Dunia mengiktiraf kejayaan ekonomi Malaysia sebagai salah sebuah negara “keajaiban ekonomi Asia Timur” (World Bank 1993).
Selain itu, kejayaan ini dapat dikategorikan kepada tiga perspektif iaitu:
a. pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang pesat
b. pembangunan manusia dan pengurangan kadar kemiskinan
c. kualiti hidup yang meningkat
Ketaksamarataan Pendapatan Semakin Melebar
Semenjak tahun 1990, jurang pendapatan antara yang kaya dengan miskin semakin melebar semula
Ketaksamarataan agihan pendapatan dalam kalangan etnik Melayu, Cina, India semakin melebar
Tahun 2004 jadi lebih buruk berbanding lepas merdeka
Pertumbuhan atau Agihan?
Falsafah "Pertumbuhan dengan agihan" berjaya mencapai pertumbuhan ekonomi
Namun "Pertumbuhan" tidak diiringi oleh "agihan"
Ketaksamarataan antara etnik, wilayah/negeri/bandar/luar bandar masih perlu diberi perhatian
Kemiskinan luar bandar dan bagi Orang Asli dan etnik minoriti di Sabah dan Sarawak masih tinggi
Akibat cabaran ekonomi yang lebih global, kerajaan telah melonggarkan falsafah pertumbuhan dengan agihan
1985-1986 ekonomi pula meleset. Pertumbuhan ekonomi Malaysia pun jatuh
Untuk menarik pelaburan, ICA juga dilonggarkan. Lesen dikecualikan bagi membolehkan usahawan Cina menguasai industri kecil dan sekor pembuatan
Dasar penswastaan (Liberalisasi ekonomi)
Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan
Meningkatkan persaingan, memperbaiki kecekapan dan menambah produktiviti
Merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian
Mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam
Membantu pencapaian matlamat DEB
Kesimpulan

Kerajaan berperanan penting di dalam mencari titik keseimbangan antara agenda pertumbuhan dengan agenda agihan yang adil.
DEB adalah dasar negara yang dibentuk untuk mewujudkan perpaduan nasional.
Sepanjang tempoh empat dekad yang lalu, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan.
Namun, kepesatan ekonomi ini perlu diurus dengan bijak agar jurang antara kaya dan miskin serta ketaksamarataan pendapatan dapat ditangani
Full transcript