Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

индукц дедукц

No description
by

Gerel Ganhuyg

on 16 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of индукц дедукц

Судалгааны онол арга зүйн үндсэн асуудлууд ба онолын бүтэцилсэн хүрээ
( индукц болон дедукц аргын талаар ерөнхий ойлголт)

Таамаглал эсвэл шинэ санааг дэвшүүлээд түүнийгээ шалган баталгаажуулах , эмпирик мэдлэг бүтээх (онол- практик ) үйл явц .
Индукцийн хандлага
Судлаач судалгааны баримт , материалыг боловсруулж , эцэст нь онолын мэдлэг бүтээх үйл явцыг индукцийн арга гэнэ .
Аливаа юмс үзэгдлийг судлахдаа судлаачид ихэвчлэн индукцийн болон дедукцийн хандлагын аль нэгийг хэрэглэдэг .
Ухагдахуун
Аливаа юмс, үзэгдлийг судлахад индукц болон дедукц хэмээх хоёр аргын аль нэг нь хэрэглэгддэг байна. Индукц болон дедукц хэмээх хоёр аргаар хийх судалгааны бүтцийн элементүүд нь ижил бөгөөд зөвхөн хийх гэж буй чиглэл, хэрэглэгдэх дэс дараалал нь өөр өөр байдаг
Дедукцын хандлага
Судалгааны дедукцийн ба индукцийн хандлагыг логикийн оюун дүгнэлт хийдэг , шинжлэх ухааны судалгааны ерөнхий арга болох дедукци , индукцийн аргаас ялгаж ойлгох ёстой .
Ерөнхий дүгнэлтээс шинжлэх ухааны логикийн хууль , дүрэм ашиглан тусгай дүгнэлт гаргадаг . арга замыг шинжлэх ухааны судалгааны дедукцийн арга гэнэ .харьцангуй үнэн шинж төрхтэй байна .
Судлагааны тусгаар дүгнэлтүүдэд түшиглэн ерөнхий дүгнэлтэнд хүрэх арга замыг шинжлэх ухааны индукцийн арга гэнэ. Ерөнхий дүгнэлт нь ямагт магадлалт шинжтэй байдаг
Дедукцийн ба индукцийн хандлагаар хийгдэх судлагааны бүтцийн элементүүд нь ижил бөгөөд зөвхөн чиглэл , хэрэглэгдэх дэс дараалал нь өөр өөр байдаг .
Full transcript