Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Поделба на гласовите во македонскиот јазик

Презентацијата е направена според програмата за шесто одделение по македонски јазик.Музика:Ennio Morricone
by

Biljana Siljanovska

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Поделба на гласовите во македонскиот јазик

Поделба на гласовите во македонскиот јазик
Гласот е најмал и неделив дел од изговорениот збор;
Во македонскиот јазик има 31 глас;
За секој глас во нашиот јазик има писмен знак-буква;
Колку гласови-толку букви!
Говорни органи
Во создавањето на еден глас учествуваат повеќе органи во човечкото тело:
Бели дробови и душник(ја произведуваат и спроведуваат воздушната струја);
гласни жици,јазик,непце,усни,заби(учествуваат во создавањето на одделни карактеристики на гласот);
грлена,усна и носна празнина(ги засилуваат одделните елементи на гласот).
Поделба на гласовите
Врз основа на движењето и положбата на говорните органи при образувањето,како и врз основа на треперењето на воздушната струја постојат различни групи и подрупи гласови.
Најосновна е поделбата на
самогласки и согласки.
Зборот дете е составен од следните гласови:д,е,т,е
МОЗОКОТ
Говорниот апарат не би можел да функционира без ...
САМОГЛАСКИ
а,е,и,о,у
При изговорот на самогласките воздушната струја нема никаква пречка,се движи слободно.
Согласки
б,в,г,д,ѓ,ж,з,ѕ,ј,к,л,љ,м,н,
љ,п,р,с,т,ќ,ф,х,ц,ч,џ,ш.
При изговорот на согласките се создава пречка во вид на теснина или преграда.
Слог
Со комбинирање на самогласки и согласки се образува слог;
Слогот мора да содржи самогласка;
Самогласките се носители на слогот:м
а
ј-к
а

а
т-к
о

и

а
, в
и

о

и

о
;
Гласот р понекогаш игра улога на самогласка: д
р
-во,п
р
-во.
Вежби:
1.Дополни ја низата!
а,б,в,_,_,ѓ,_,ж,з,_,_,_,к,л,љ,м,_,_,о,_,р,_,_,ќ,_,ф,_,_,ч,_,_.
2.Во следните зборови заокружи ги самогласките.
роза,сонце,облак,дете,уста.игла
.
3.Во кои од следните зборови р е самогласно?
дрво,риба,прстен,храброст,прст,`ржи,радост,издржлив,реткост.
4.Прочитај ја песната и одговори на поставените барања!
Бреза крај потокот
Бранчиња со жубор кроток
ведра песна везат,
крај растрчан поток
немее саката бреза.

Пишти ветрот бесен,
студена магла ползи,
брезата од студ се тресе
и рони златни солзи.

Низ болката нема
дожд од лисје рони,
потокот ги зема,
в неврат ги носи.

Брезата е тажна
гранките ја болат,
што сред есен влажна
останала гола.
Софе Штерјоски
а)Напиши зборови од еден слог!
___________________________________________________________________________________________
б)Напиши зборови од два слога!
___________________________________________________________________________________________
в)Напиши зборови од три и повеќе слога!
____________________________________________________________________________________________
г)Во кој збор има самогласно р?Препиши го!
____________________________________________________________________________________________
звучни:б,в,г,д,ѓ,ж,з,с,џ
безвучни:п,ф,к,т,ќ,ш,с,ц,ч,х
Поделба на согласките според звучност
Вежба-игра:
1.Еден ученик кажува звучна согласка,а друг ученик нејзиниот безвучен парник.
2.Пишуваме согласки и самогласки,а потоа составуваме зборови.
3.Гласно вежбаме брзозборки.
Full transcript