Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Copy of Free fall template

No description
by

Lisa H Roboo

on 20 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Copy of Free fall template

Экологийг судлах арга зүйн онцлогоор нь:
Агаар мандлын экологи
Ойн экологи
Далай тэнгисийн экологи
Математикийн экологи
Бүлгэмдлийн экологи
Онолын экологи нь
Байгалийн тогтолцооны үүсэл,түүний бүтцийн гол хуулиудыг судалдаг
Хавсарга экологи нь
Онолын экологийн гол хуулиудын үйлчилгээг байгаль,аж ахуй,эдийн засаг,эрүүл мэндийн салбарт бүтээлчээр ашиглах асуудал болон янз бүрийн бүлэг организм, байгалийн бүс бүслүүрийг судалдаг
Экологийн судалгааны аргууд
A website that enables consumer client interactivity
Экологийн шинжлэх ухаан нь:
1.Иж бүрэн цогц шинжлэх ухаан
3.Ертөнцийг иж бүрнээр үзэх үзэл юм
Мониторингийн судалгаа явуулах аргачлал
Экологийн боловсрол,соёл,хүмүүжил
2.Иж бүрэн цогц асуудлыг шийдэх шинжлэх ухааны арга
We have over 2000 members
Bulk sms
Email
Экологийн тухай ойлголт
Экологийн үндсэн ухагдахуун
Орчин үед хүн төрөлхтөнд хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэх болсон нэр томьёо бол "экологи"юм.эхэн үедээ энэ нэр томьёог мэргэжлийн хүрээнд хэрэглэж байсан бол өнгөрсөн зууны 70-доноос хойш нийгмийн амьдралын янз бүрийн хүрээнд "экологийн хямрал"гэсэн үг түгэн хэрэглэгдэх болсон.экологи гэсэн нэр томьёо нь грекийн
"OIKOS"
буюу гэр орон,оршин суух оромж,
"LOCOS"
буюу шинжлэх ухаан

гэсэн үгнээс гаралтай.

Германы биологич
Эрнест Генкель "
экологи бол байгалийн тэнцвэрийн тухай,амьд бие түүнийг хүрээлэн буй орчны органик бус бүрэлдэхүүн хэсгийн хоорондын харилцан хамаарлын тухай"шинжлэх ухаан юм гэж тодорхойлсон байдаг.
экологийн шинжлэх ухаан амьд бие гадаад орчны хоорондын харилцан үйлчлэл төдийгүй,амьд биесийн хооондын харилцан үйлчлэл тэдгээрийн шүтэлцээ тэнцвэрт байдлыг судална.
Экологийн янз бүрийн ангилал байдаг ба тэдгээр нь өөрийн гэсэн оцлогтой.судлаачид экологийн шинжлэх ухааныг:
Хүний (антропоген)
Ургамлын
Амьтны
Бичил биетний гэж ангилдаг.
Экологийг үндсэнд нь
Онолын ба Хавсарга
гэж ангилдаг.
Экологийн шинжлэх ухааныг дараах макросистемүүдээр авч ангилж судалдаг.
Үүнд:
Аутоэкологи
Демоэкологи
Эйдоэкологи
Синээкологи
Аутосинээкологи
Экологийн судалгааны түвшинээр нь:
Бодгалийн
Популяцийн
Бүлгэмдлийн
Ландшафтийн
Биосферийн
Экосистемийн
Даян Дэлхийн

Экологийг судлах зүйлээр нь:

Ургамлын
Амьтны
Үйлдвэрийн
Хотын инженерийн
ХАА-н гэх мэт
Математикийн
Эдийн засгийн
Хууль зүйн экологи гэх мэт
Орчин,бүрдэл хэсгийн онцлогоор нь:
Экологийн шинжлэх уханы салбарууд:
Ерөнхий экологи
Биоэкологи
Геоэкологи
Хүний экологи
Хавсарга экологи
Экологийн шинжлэх ухааны судлах зүйл судаллгааны аргууд нь өвөрмөц бөгөөд олон янз байдаг.учир нь судлах зүйл нь нэг биш олон бие,бүлэг биоценоз тэдгээрийн түвшинд болж байгаа үзэгдлүүд хоорондоо олон янзын хамааралтай оршино.
Экологийн судалгааны үр өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд анхаарах гурван зүйл байдаг.
Үүнд:
судалгааны арга зүйг зөв сонгох
тухайн арга зүйг бүрэн эзэмшиж,ашиглах
арга зүйг улам боловсронгуй болгож сайжруулах
Экологийн судалгааны гол арга нь системчлэх хандлага юм.системчлэх хандлага нь дараах үндсэн 3-чиглэлээр асуудлыг шийдвэрлэнэ.
Үүнд:
экологийн системийг бүрдүүлж байгаа бүрэлдэхүүн хэсэг,тэдгээртэй холбогдож байгаа гадаад холбоо,орчныг тогтоох.
экосистемийн бүтцийг тогтоож,амьд болон амьгүй биеийн холбоог илрүүлэх.
экологийн системийн гол үйл ажиллагаа,зүй тогтлыг илрүүлэх.
Эдгээр зорилтыг шийдэхэд экологийн шинжлэх ухаанд олон арга хэрэглэдэг.
Үүнд:
хээрийн ажиглалтын арга
хээрийн лабораторийн
суурин судалгааны
экологийн мониторинг(хяналтын судалгаа)
туршилт сорилт
загварчлалын
Ажиглалтын арга:

Судалж байгаа экологийн системийг байгалийн нөхцөлд шууд ажиглана.
Ажиглалтын аргад дараах зарчмыг баримтална.
судалж байгаа экосистемийн бүрдлийг тодорхойлж,тэдгээрийн хоорондын холбоог илрүүлж,хувааж,зааглана.
судалж буй амьд биед харгалзах гадаад орчныг тодорхойлно.
зүйлүүдийн хоорондын харьцаа болон амьд,амьгүй байгалийн харьцааг тогтооно.
уг системийн гол бүрэлдэхүүн хэсэгт шаардлагатай тоон үзүүлэлт гаргана.
тоон үзүүлэлтийн харьцуулалт хийнэ.
судалж байгаа объект улирал,жил,олон жилд хэрхэн өөрчлөгдөх түүнд хүний нөлөөг авч үзэх шаардлагатай.
Мониторингийн арга
Тодорхой орон зай,цаг хугацаанд урьдчилан төлөвлөсөн хөтөлбөрийн дагуу байгаль орчинд явуулж буй хяналт ажиглалтыг экологийн мониторинг гэнэ.
Экологийн хөгжлийн товч түүх
Эртний үе
Сэргэн мандалтын үе
Дарвины өмнөх үе
Дарвины үе
Орчин үе

Ажиглалт хийх мэдээлэл хуримтлагдах
төлөв байдлын урьдчилсан мэдээлэл
орчны төлөв байдлын бодит үнэлгээ
урьдчилсан мэдээллийн үнэлгээ
байгаль орчны төлөв байдлын зохицуулалт
Удирдлага
Экологийн шинжлэх ухааны хөгжлийн түүхийг үндсэн 5 үе болгож тоймлон үздэг.
Эртний үе
Сэргэн мандалтын үе
Дарвины өмнөх үе
Дарвины үе
Орчин үе
Экологи нь бусад шинжлэх ухаануудаас тодорхой ялгарч хөгжөөгүй боловч амьд байгалийн хөгжлийн тухай ерөнхий ойлголт бий болсон.МЭӨ 4-5 р зуунд амьдарч байсан Грекийн философичид Анаксимандр,Ксенофан,Эмнедокл болон бусад эрдэмтэд ургамал амьтны гарал үүсэл,амьд биесийн өсөлт,хооллолтын уир шалтгааныг тайлбарлахыг оролдож байсан.
Роджер Бекон,Альберт Великий нарын "Ургамлын тухай","Амьты тухай"зохиолууд гарсан.17-р зуунд францад материалист философи эрчимэй хөгжсөнтэй холбоотойгоор амьд байгалийг танин мэдэх шинжлэх ухааны хөгжил нилээд өргөжин тэлсэн ба түүний гол төлөөлөгч бол Бюффон(1707-1788) юм.
18-р зуунд амьтан ургамлын аймгийг ангилах оролдлогууд гарч ирсэн.(1707-1778) ургамал,амьтдын шинжлэх ухааныг нэгтгэн дүгнэсэн.Францын байгаль судлаач Жан Батист Ламарк (1744-1829) "Зоолоогийн гүн ухаан" номондоо амьтдын дасан зохицлыг тайлбарласан.
Энэ үеийн гол онцлог нь эдийн засгийн ач холбогдолтой ашигтай амьтдыг үржүүлэх тоо толгойг нь зохицууулах байгалийн баялагийг аж ахуйд ашиглах талаар нилээд судалгаа хийгдсэн ба энэ үеийн судлаачдын гол төлөөлөгч Ч.Дарвин 1859 онд "байгалийн шалгарлын замаар зүйл үүсэх нь"
гэсэн алдарт номоо хэвлүүлж еволюцийн онолыг дэвшүүлсэн.
Оросын эрдэмтэн В.В.Докучаев (18461903) хөрс үүсэх явц нь уур амьсгал ургамал амьтан төдийгүй бичил биесийн хам цогц үйлчлэлээс хамаардгийг нотолсон.
Английн эрдэмтэн А.Тэнсли 1935 онд
экосистемийн тухай сургаалийг боловсруулсан юм.
Экологийн боловсрол гэдэг нь тогтсон төлөвлөгөө,системчилсэн байдлаар экологийн мэдлэг,чадвар дадал эзэмших үйл явцыг гүйцэтгэдэг зохион байгуулалттайзорилго бүхий арга зам юм.Ардчилсан энэрэнгүй боловсролтой хамт экологийн боловсрол орчин үеийн нөхцөлд экологийг шүтэн хүндэтгэх ухамсрыг хүмүүст төлөвшүүлж тэдэнд мэргэжлийн мэдлэг дадлыг эзэмшихэд нь тусалж экологийн хямралаас гарах тогтвортой хөгжлийн замаар замнахад дэмжлэг үзүүлдэг.
Монголын байгаль хамгаалах уламжлал
Монголчууд байгальтай харьцаж,тэр нь зан үйлээр зохицуулагдаж байсан.зан заншлын хэм хэмжээ нь байгалийг сүсэглэх,үр шимийг нь хүсч,мөргөл,залбирал үйлдэх,байгалийг танин мэдэж,хэрэгтэй зүйлийг нь амьдрал ахуйдаа авч ашиглах,зүй бусаар хөндөж эвдэхийг цээрлэх,байгальд хайр гамтай хандах үзлийг төлөвшүүлэхэд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байсан.
Full transcript