Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perhapja e valeve ne mjedise te vazhduara

No description
by

Artin Lirigzon

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perhapja e valeve ne mjedise te vazhduara

Përhapja e valëve në mjedise të vazhduara
Parimi i Hajgensit dhe zbatimi
Lëvizja valore nëpër mjedis të vazhduar asnjëherë nuk përcillet vetëm në një drejtim, por në të gjitha anët, sepse lëkundjet përhapen nga njëra pikë në tjetrën në të gjitha drejtimet .Bashkësia e pikave, deri ku njëfarë momenti ka arritur lëkundja, quhet Front i Valës. Fizikani holandez Kristian Hajgens në vitin 1690, propozoi një mënyrë të thjeshtë sesi të përcaktohet fronti i valës ne momentin(t+^t) nëse është e njohur pozita e frontit te valës në momentin t. Ai supozoi se qdonjëra nga pikat e frontit te valës në momentin t, shëndrrohen në burim te ri të valës. Nga kjo përfundojmë se:
"Të gjitha pikat e një mjedisi, të cilat i godet një valë , bëhën burime të valëve të reja elementare; këto përhapen në të gjitha anët, por me interferimin e tyre fitohet vala rezultuese e njejtë me valën kryesore e cila përhapet nga burimi fillestar.
Parimi i Hajgensit gjen zbatim në shpjegimin e interferences dhe te difraksionit te valëve.
Ultrazëri

Që më herët është thënë se veshi i njeriut mund të dëgjojë zërat e prodhuar me frekuencë prej 20 Hz deri në 20 000 Hz.
Valët e zërit me frekuencë më të lartë se 20 000 Hz paraqesin ultrazërin.
Ultrazëri mune të prodhohet nëpërmjet plakave të kristalit të kuarci.Kristalet e kuarcit,kur ato deformohen,fitojnë veti elektrike.Kjo dukuri quhet efekt piezoelektrik.Nëpërmjet këtij efekti,lëkundjet mekanike shndërrohen në lëkundje elektrike.Kur kristali shtypet nga të dyja anët e tij me force,në të paraqiten dy lloje të elektricitetit.Pra ,lëkundjet mekanike u shndërruan në lëkundje elektrike.
Po ashtu,vlen edhe procesi i kundërt i efektit piezoelektrik.
Kur mbi faqet e një pllake kristaline të kuarcit,zbatohet një tension i lartë alternative elektrik,nën veprimin e këtij tensioni trashësia e pllakës ndryshon duke ndikuar që mjedisi elastic-ajri,të lëkundet në formë të valëve gjatësore Frekuenca e lëkundjeve mekanike të krijuara ne këtë mënyrë,i përgjigjet frekuencës së rrymës alternative.


Interferimi dhe difraktimi i valëve mekanike
Difraksioni i valëve

Dukuria e lakimit të frontit të vales, gjatë kalimit nëpër hapje me dimensione të vogla,të krahasueshme me gjatësinë valore të vales,ose në skaje,quhet difraksion I vales
Dukuria e difraksionit mund të shpjegohet me parimin e Hajgensit.Me qenë se në bazë të këtij parimi çdo pike e frontit të vales shndërrohet në burim të ri të valëve sekundare,në hapjen e ngushtë këto vale interferojn ndërmjet vete,dhe krijojnë vale rrethore.Difraksioni I valëve ngjashëm me interference është dukuri që vlenë për të gjitha llojet e valëve.Difraksioni i valëve prapa pengesës paraqitet edhe te zëri.

Interferenca e valëve mekanike është dukuri që vie në shprehje, kur dy valë me frekuencë dhe gjatësi valore të njejtë, sipervendosen ndërmjet vete. Interferenca nuk është veti vetëm e valëve mekanike. Interferencë kemi te të gjitha llojet e valëve: Akustike, Të dritës, elektromagnetike, rendgenike etj. Nëse valët kanë gjatësi valore të njejtë dhe gjenden në fazë, vala rezultuese do të jetë dy herë më e madhe. Për raste të tilla themi se është realizuar
Interferenca kontruktive
. Te kjo interference bashkohen kreshtat me kreshta dhe gropat me gropa. Kusht për realizimin e interferencës konstruktive për një pikë të qfarëdoshme në sipërfaqen e ujit, është që diferenca e rrugës së përshkuar ndërmjet valëve të cilat interferohen të jetë e barabartë me numër të plotë të gjatësise valore.(k=0,1,2,3,...). Kur bashkohen kreshtat me gropa, valët zhduken ndërmjet vete, për këtë interferencë themi se është
destruktive.
Në këtë rast amplituda rezultuese është e barabartë me 0, sepse amplitudat janë të njejta por njëra positive, ndërsa tjetra negative. Vala rezultuese do të jetë një vijë e drejtë pa kreshta dhe pa gropa. Kusht për realizimin e interferencës
destruktive është që diferenca e rrugës së pershkuar ndermjet valeve,te cilat interferohen te jete e barabarte me numer tek te
gjysmes se gjatesise valore.(k=1,3,5,...)
Infrazëri
Kur zëri ka frekuencë më të vogël se 20 Hz,quhet infrazë.Burim I infrazërit mund tëjetë çdo trup I cili lëkundet me frekuencë të tillë.Burime të infrazërit mund të jenë pjesë të makinave të paballansuara,kamionët e mëdhenj transportues,sharra e drunjëve,minat,granatat etj.Burimet natyrore të infrazërit janë:tërmetet,vullkanet,ujëvarjet,valet e detit etj.Frekuenca e ulët e valëve të infrazërit bën që këto të gjejnë zbatim në operacionet ushtarake,sepse mund të përdoren për zbulimin e pozicioneve të armikut gjatë luftës,gjë që me vëzhgim vizuel është e pamundur.
Punoi: Artin KIKA
Lirigzon REDENICA
Lënda: Fizikë
Tema: Përhapja e valëve në mjedise të vazhduara

-Parimi i Hajgensit dhe zbatimi
-Ultrazëri dhe Infrazëri
-Interferimi dhe difraktimi i valëve mekanike
-Difraksioni i valëve
Full transcript