Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introforløbet religion C 2016

No description
by

Sara Brygger

on 26 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introforløbet religion C 2016

Introforløbet religion C
Formål
: At uddanne jer til at kunne tage stilling til religiøse spørgsmål.
Hvorfor er dette vigtigt?
Forståelse, forståelse, forståelse!
Hvordan når vi dette mål?
Gennem analyse af religiøse tekster og fænomener og diskussion af dem!
Hvordan undersøger vi religion?
I timen ser vi religionerne udefra – vi sammenligner dem og dømmer dem hverken rigtige eller forkerte.

Om fagets indhold og identitet
Et ritual er en symbolsk handling med en
effekt
!

Religionfagets centrale fænomener 2:
Ritualer
Myter er en "model for virkeligheden", og står bl.a. for at begrunde og årsagsforklare vores måde klassificere verden i systemer.
F.eks.:


Religionfagets centrale fænomener 1:
Myter
Caroline Schaffalitzky de Muckadell skriver i artiklen "Sådan defineres religion i dag" (2010), at "Der skal være et
kognitivt indhold
(f.eks. overbevisninger, håb eller frygt), som angår noget
overnaturligt
, og som har
betydning
for store spørgsmål om verden og livet. Dette indhold skal i tilgift have en særlig karakter af
vigtighed
, rodfæstethed eller lign.

Dertil kommer så, at man typisk vil forvente, at en religion har en række centrale
praksisser
(ritualer, bøn o.l.),
ting
(bygninger, steder, tøj, ting mv.) og
sociale strukturer
"
Hvad er religion?
Oplevelsesmæssig/emotionel
Ninian Smarts 7 dimensioner
Mytedefinition
Ritualer hænger sammen med
myter
- ritualet reaktualiserer myten og myten forklarer ritualet

Ritualer er en
kommunikation
med det hellige

Ritualer skaber en særlig
liminel kontekst
, en grænsetilstand, hvor alt kan lade sig gøre.

Flere kendetegn ved ritualer
Opgave til Ninian Smart:
Byg jeres egen religion!
Brug mytedefinitionen til at analysere myten om Muhammeds himmelfærd.

Se om I kan få alle elementerne til at passe.
Fokus på tekstnærhed - find citater.

Skriv noter i google doc og del med mig:)
Analyse af Muhammeds himmelfærd
Overgangsritualer
Religionfagets centrale elementer 3:
Religionsfagets metode
Læsning af tre verdensreligioner
, hvoraf kristendom og islam er obligatorisk.

Læsning af et fjerde emne
, en religion, et religionsfilosofisk eller etisk emne.

Religionsfaglige kompetencer
; Lære at anvende det religionsfaglige sprog, genkende forskellige former for tekster og handlinger, bruge den religionsfaglige metode.

Hvad skal vi nå i år?
Hvor kommer denne tekst fra?
Enhver mand, der beder eller taler profetisk med noget på hovedet, bringer skam over sit hoved.Men enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved, bringer skam over sit hoved; hun kunne lige så godt have raget håret af.Ja, for hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe. Men da det nu regnes for en skam, når en kvindes hår er klippet, eller hendes hoved er raget, skal hun have hovedet tildækket.Men en mand behøver ikke at have noget på hovedet, for han er Guds billede og afglans. Men kvinden er mandens afglans.For manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden,og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld.Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed.

Hvorfor...?
...må en ortodoks jøde ikke spise kebabpizza?
...bliver mange konfirmeret uden at tro på Gud?
...er yoga og meditation mere populært i fitnesscentrene og virksomhederne end pilgrimsfærd og bøn?
Se Mikael Rothstein,
religionshistoriker, beskrive
hvad religion er på
religionsportalen.
(Kræver mit log in)
Kodeord:
Kulturelt produkt
Socialt fænomen
Nå men hvad er religion så egentlig?
Skriv nogle kodeord på tavlen!
Vi sammenligner senere med nogle andre definitioner.
Praktisk/rituel
Narrativ/Mytisk
Social
Materiel
Dogmatisk
Etisk/juridisk
Dimensioner
Hvad findes I religioner: Religiøse fænomener
Brug jeres viden om en religions fænomener til at skabe jeres egen religion.

Benyt
Ninian Smarts
model i udformningen.

Husk dog altid: Hvilke
mennesker
appellerer religionen til? Og hvad får de ud af den?

Vi opsamler på religionerne i en lectiotråd.
Forkert opførsel - Rigtig opførsel
Helligdag - arbejdsdag
Mennesker - Guder

Hvilke klassifikationssystemer ser vi på disse billeder?
Formuler det som modsætningspar...
Socrative.com
Room 606085
Myter: Årsagsforklarende religiøse fortællinger
Det er i myten, at religiøse mennesker finder begrundelse for, hvorfor den orden, som man indgår i, er gældende.

Hvad fandt I af mytetræk i Markus 16, 9-20?

Bagefter kommer der en række supplerende udsagn, der dækker over karakteristika ved myten.

Skriv ned! I skal bruge informationerne senere!
Myten som fortælling
- De handlende skikkelser i myterne er
mytiske forbilleder
, ofte overmenneskelige størrelser med
ekstraordinære kræfter
, som f.eks. guder, profeter, urtidsvæsner.
- Myten er
eksemplarisk
(forbilledlig). Dens opgave er at forklare nutiden. Dvs. den er en
ætiologi
(årsagsforklaring)
- Myten er principielt
tidløs
, dvs. eviggyldig.
- Myten
mangler kausalitet
, dvs. sammenhængen ml. årsag og virkning er ikke logisk.
- En myte er en
gruppes fælleseje
og gruppen henter
identitet
i myten.
- Myten er
principielt sand
- for dem, som bruger den.
- Myten foregår i en
mytisk tid
(”tiden før tiden” - ”tiden uden for tiden”) eller i
hellig tid
(religionens formative periode)
- Mange myter er udformet som en slags
differentierings- og ordningsproces
, hvor verdens nuværende form gradvist fremkommer. Der er altså en udvikling fra
kaos
til
kosmos
.
Skabelsesmyter
Kosmogenese
: Myte, som handler om verdens (jordens) tilblivelse.

Teogenese
: Myte, som handler om guders tilblivelse.

Antropogonese
: Myte, som handler om menneskers tilblivelse og grundvilkår.

Ofte vil de tre mytetyper være blandet i én og samme myte – en myte kan f.eks. både fortælle om verdens og menneskets oprindelse.

Eskatologisk myte
: Myte, som handler om "De sidste tider", dvs. dommedag eller lignende.
At ændre ved noget, f.eks.
i et overgangsritual
At opretholde noget, f.eks. vedligeholdelsesritual
Socrative.com
Room 606085
Beskriv effekten!
Beskriv effekten!
Beskriv effekten!
Ritualets kendetegn 1
Ritualets kendetegn 2
Ritualet er ofte bygget op omkring en
axis mundi
- en verdensakse, hvorigennem
det profane
og
det hellige
mødes.
Find en axis mundi!
Find en axis mundi!
Find en axis mundi!
Overgangsritualets faser
Opgave!
Religionsvidenskab kræver, som alle andre videnskaber, at vi studerer området med objektivitet og præcision.
Udefra vinkel
Indefra vinkel
Religionsvidenskabelig tilgang til religionen
Man ser religionen "udefra", objektivt og uden fordomme
Religiøs tilgang til religionen.
Man ser religionen "indefra" og mener, at den er sand.
Synsvinkler i religionsfaget
Indefra
Udefra,
objektiv
Udefra,
subjektivt eller kritisk
Hvad er på spil her?
Mere om faglige begreber
Elite - mainstream
Minimalist - maksimalist
Introforløbets afsluttende øvelse
I får nu et stykke papir udleveret med begreber eller udsagn fra introforløbet. Skriv ud fra hvert begreb, hvad I kan huske fra undervisningen/lektierne.
Hvis I har tid tilbage, så udfyld også begrebskortet på side 2.
Individuelt arbejde uden hjælpemidler
- kun med papir/blyant
God fornøjelse!
Sæt den religion I kender bedst ind i definitionen
- se om den passer!
Illustration af Muhammeds
himmelfærd (1543)
Et kultdrama: Et ritual, der gennemspiller en myte

Ritual-myte-model:
1. Det rituelle plan
2. Det mytiske plan
3. Virkningens plan
5 minutters hurtigskrivning: Hvad er religion?
Del jeres betragtninger med sidemanden: Ser I det på samme måde? Hvorfor/hvorfor ikke?
sarabrygger@gmail.com
Fantasy låner ofte fra religioner for at skabe en særlig stemning omkring det overnaturlige.

Jeg har fundet to eksempler
1) Voldemort vender tilbage (Harry Potter)
2) Jon Snow vender tilbage (Game of Thrones)

Se om I kan finde elementer, som efterligner religiøse ritualers karakteristika.
Perspektiver til sidst til Jesu, der vækker Lazarus fra de døde (Johs 11).
Harry Potter og Flammernes Pokal (2005)
Game of Thrones sæson 6 (2016)
Jesus vækker Lazarus (mormonsk filmatisering, 2014)
Inklusiv - Eksklusiv
Karakteriser Massoud Fouroozandeh
som afsender!
Opgave
Gå sammen i grupper a tre.
I skal sammen udvikle en kristen persona, som en af jer skal spille.
I skal trække tre sedler, som beskriver jeres engagement, stilling og holdning til omverden.

Skriv/lav herudfra jeres persons baggrundshistorier, holdninger til bestemte ting mm.

Bagefter bliver I sat til at interviewe hinandens personaer på tværs af grupper. I skal som religionsforskere lære at stille de rigtige spørgsmål, hvis I gerne vil vide noget om religiøse menneskers engagement, stilling og holdning til omverden.
Full transcript