Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Webinar 21/4 It´s learning

No description
by

Petronella Ekström

on 25 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Webinar 21/4 It´s learning

Januari 2016
Utgångspunkt
januari 2015

Webinar It´s learning 21/4
Syfte med lärplattform
Övergripande syfte med satsningen på en lärplattform är att förenkla informationsflöde och kommunikation som rör den
pedagogiska verksamheten.
Vision
Att all pedagogisk personal på Örebro kommuns gymnasieskolor ska:

arbeta med
formativ
bedömning för lärande och endast använda
summativa omdömen
vid avstämning inför utvecklingssamtal och vid betygssättning vid kursens slut (Np är ett undantag)

kommunicera syftesmål och kunskapskrav
med eleven

medvetet arbeta med att
eleven tar ansvar
för sitt eget lärande

använda It´s learning som
primär informations- och kommunikationskanal

Organisation i arbetet med IKT
Arbetsgrupp "Digitalt stöd"
Bakgrund
Under flera år har Örebro kommun vidtagit åtgärder för att förbättra kvaliteten i undervisningen i syfte att öka måluppfyllelsen.


Gymnasieförvaltningen i Örebro kommun
har t ex satsat på att öka tillgången till
digitala verktyg
, som datorer och surfplattor, men också tillgång till ett avancerat systemstöd.

Satsningar på
utbildning
för lärare i syfte att de effektivt ska kunna använda sina verktyg i vardagsarbetet.

Arbete med att
hitta rutiner för BFL
pågår, vilket ställer krav på användningen i lärplattformen.
Processen i utbildningsarbetet
Utbildning av 15 "nyckelpersoner"
Mål
Samtliga lärare inom
gymnasieförvaltningen
använder lärplattformen It´s Learning i sitt dagliga arbete senast den 1 januari 2016

En
färdig process för BFL med tydlig koppling till lärplattformen
. Klart senast den 1 juni 2015
Mina förutsättningar som pedagog
1:1
- Alla elever har en bärbar dator

BFL
- Jag har varit del av en utbildningssatsning gällande BFL

Wifi
- Vi har ett fungerande trådlöst nätverk i våra lokaler

It´s learning
- Gemensam
lärplattform

Gemensamma
bedömningsskalor
i kommunen
Referensgrupp "Digitalt stöd"
Nyckelpersoner
Lärspridare
Utvecklingsgrupp BFL
Pedagog, verksamhetsutvecklare och IKT-pedagog.
Arbetsgruppen tar fram förslag på lösningar framförallt i lärplattformen.
Pedagoger från kommunens gymnasieskolor.
Kravställare på det digitala stödet ur ett pedagogiskt perspektiv.
Med digitalt stöd avses systemstödet och den utrustning som används.
Utvecklingspedagoger som arbetar med rutiner för BFL i kommunen.
Utbildning av 80 lärspridare
Utbildning av 700 lärare
Feb-mars 2015
Utbildning beställs från It´s learning
3 dagar
Mars-maj
"Nyckelpersoner" utbildar lärspridare i "3 steg"
Ht 2015
Lärspridare utbildar pedagoger i "3 steg"
Bedömning för lärande
Tydliggöra mål och och kunskapskrav

Skapa aktivitet som synliggör lärandet

Återkoppling som för lärandet framåt

Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess

Aktivera eleverna som lärresurser för varandra

Matriser
Planeraren
Undersökning
Uppgifter med ljud och bild
Uppgifter med ljud och text
Matriser
Planeraren
Uppgifter med ljud och text
Arbetsportfolio
Appen
Utvärdering/självskattning pedagoger
Diskussionsforum
Undersökning
Kollegialt lärande
Lärspridare - teachmeets
Full transcript