Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ГОВОРИ

Презентацијата е изработена според наставната програма по македонски јазик за седмо одделение.
by

julija velkovska

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ГОВОРИ


ГОЛАПЧЕ

Голапче мило хубаво,
голапче златокрилесто,
кога ти дојде при мене?
и кога в часот побегна?
Уште јас глас не ти слушнав:
уште те харно не водоф.
Дан` ми се, мило, налути?
Дан` ми се, добро, насрди!
Зашч` не ти хубост пофлиф,
зашч`не ти крилја помазниф?
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ГОВОРИ
ОСНОВАТА НА
ЛИТЕРАТУРНИОТ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ?
ГО ПРАВИ
ЗАПАДНОМАКЕДОНСКОТО НАРЕЧЈЕ
И ТРИ ДИЈАЛЕКТИ!
ШТО ЗАБЕЛЕЖУВАШ ВО ВРСКА СО ЈАЗИКОТ?
ВО ПАРКОТ

Вчера бев во нашиот парк. Таму видов многи забавни работи за деца. Децата весело си играа и се забавуваа пред своите родители.
„Јазикот е најсовршено средство за
комункација“
Што забележуваш во врска со јазикот во

песнава?
Песната „Голапче“ е испејана и напишана на
ЈАЗИК
?
ГОВОР
?
ДИЈАЛЕКТ
ПЕСНАТА Е НАШАНА НА ЈАЗИКОТ ШТО Е КАРАКТЕРИСТИЧЕН НА РОДНИОТ КРАЈ НА ПОЕТОТ КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ А ТОА ЗНАЧИ НА
ВО
РМ
ИМА ГОЛЕМ БРОЈ ДИЈАЛЕКТИ
ГОВОРОТ СО
КОЈ СЕ СЛУЖАТ ЛУЃЕТО ОД ЕДНО
ПОДРАЧЈЕ
СЕ НАРЕКУВА
ДИЈАЛЕТ

КАКО:
КУМАНОВСКИ
СКОПСКИ
ДЕБАРСКИ
КИЧЕВСКИ
МАЛЕШЕВСКИ
Поголема јазична единицаво која спаѓаат повеќе дијалекти се нарекува...
НАРЕЧЈЕ
Колку наречја постојат во македонскиот јазик?
ЗАПАДНО НАРЕЧЈЕ
ИСТОЧНО
НАРЕЧЈЕ
ЛИТЕРАТУРНИОТ ЈАЗИК
ГО ПРАВАТ ЦЕНТРАЛНИТЕ
ДИЈАЛЕКТИ И ТОА:
Постојат повеќе
наречја
во македонскиот јазик!
НО ОВАА ГОДИНА ЌЕ СЕ ЗАДРЖИМЕ НА ДВЕ:
-
ЗАПАДНОМАКЕДОНСКО НАРЕЧЈЕ
-
ИСТОЧНОМАКЕДОНСКО НАРЕЧЈЕ
ВЕЛЕС
ПРИЛЕП
БИТОЛА
(НАРЕЧЕН И
СТАНДАРДЕН
ИЛИ
НОРМИРАН
)
ТИЕ СЕ:
СТРУШКИ ГОВОР
(ДИЈАЛЕКТ)
ТЕКСТОТ Е НАПИШАН НА
ЛИТЕРАТУРЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК!
ЛИТЕРАТУРЕН
ЈАЗИК ?
ВЕЛЕШКИ
ПРИЛЕПСКИ
БИТОЛСКИ
НАСТАВНИК ЈУЛИЈА ВЕЛКОВСКА

„Т'га за југ“
Песната
„Т'га за југ“
од К. Миладинов
е на пишана на :

а) литератерен јазик
б) дијалект
в) наречје
„Ленка“
Песната
„Ленка“
од
К. Рацин
е напишана на:


а) литератерен јазик
б) дијалект
в) наречје
„Везилка“
Песната
„Везилка“
од
Б. Кнески
е напишана на:

а) литератерен јазик
б) дијалект
в) наречје
ВЕЖБИ
ДОМАШНА ЗАДАЧА:
Истражете и пронајдете песна на дијалект и објаснете на кој дијалект е песната и по кои 5 особености (карактеристики) го заклучи тоа!
Домашната задача да се сработи по примерот на вежбите работени на час во писмена форма со правилно запишан линк од каде е пронајдена песнара!
-велешки
-прилепски
-битолски
ЦЕНТРАЛНИ ДИЈАЛЕКТИ
А
Full transcript