Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

V3 Fabrieken en kolonies

Hoofdstuk 1
by

Lisa Pérez

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of V3 Fabrieken en kolonies

Oorzaken voor industrialisatie
1.1: De komst van de fabriek
Verbeteringen in de landbouw
(drieslagstelsel, ontginningen, nieuwe gereedschappen)

Meer opbrengst

Bevolkingsgroei

Overschot arbeiders+ behoefte extra spullen

Huisnijverheid

Uitvindingen

Fabrieken
Uitvindingen
1. Van welke energiebronnen maakte men gebruik voor de IR?
2. Waarom waren betere en snellere werktuigen nodig?
3. Waarom kwam er een einde aan de huisnijverheid?
4. Wat is het grote voordeel van de stoommachine?
5. Beschrijf de omstandigheden van de arbeiders.
Vragen bij histoclip
Paragraaf 1.2 gaat over de gevolgen van de Industriële Revolutie
1.2: Overleven in een industriestad
Opdracht:
Per deelkopje wordt er een gevolg genoemd.
Vat de kopjes samen door elk gevolg kort te beschrijven.
Modern Imperialisme
1.3: Europa op zoek naar markten
1.4: Westers superioriteitsgevoel
In de negentiende eeuw worden er opnieuw koloniën gesticht.
Motieven voor het modern imperalisme
Verband met Industriële Revolutie

Grondstoffen + afzetmarkten
Economisch
Nationalisme:
Vergroten van eigen macht
Politiek
Superioriteitsgevoel:
Europeanen vinden het hun taak om rest van de wereld
beschaving bij te brengen
Missionarissen en zendelingen spelen hierbij een grote rol
Cultureel
Lees de tekst, neem de vragen over en beantwoord deze:

1. Wat wilde de VOC ook al weer bereiken in Azië?
2. Waarom werd het Cultuurstelsel ingevoerd?
3. Wat hield dit stelsel in?
4. Wat voor kritiek was er op het Cultuurstelsel?
5. Hoe werd de macht van NL op Indonesië steeds groter?
6. Aan het einde van de negentiende eeuw wilden Nederlanders iets veranderen in Indonesië? Wat was dat?
7. Wat was de oorzaak voor de invoering van de ethische politiek?
8. Wat hield deze politiek in?
2.1: Nederland als koloniale mogendheid
Vragen bij histoclip: Nederlands-Indië
Full transcript