Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Praga Północ - Strategia Lokalowa - ulica Targowa oraz okolice Dworca Wileńskiego

No description
by

Piotr Wiśnioch

on 11 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Praga Północ - Strategia Lokalowa - ulica Targowa oraz okolice Dworca Wileńskiego

Proponowana kolejność działania:

Ulica = Galeria Handlowa

wprowadzenie jednego ZARZĄDCY
mocne kompetencje

nadrzędne do Biur

siedziba na miejscu

ewaluacja na podstawie mierzalnych WSKAŹNIKÓW
"dbamy o to co mierzymy":
dziś: wysokość czynszy

jutro:
wprowadzenie
REGULAMINU
obowiazkowy dla najemców lokali miejskich

rekomendowany dla lokali prywatnych

wypracowany podczas konsultacji z:
istniejacymi i przyszłymi najemcami,
inwestorami,
mieszkańcami,
NGOsami
określenie CHARAKTERU ulicy
Przestrzenie moga mieć różne charaktery.
Ważne by miały JAKIŚ

reprezentacyjny / spacerowy / turystyczny / handlowy / imprezowy / restauracyjny / historyczny / centrum komunikacyjne / etc...

Charakter wynika z tradycji i potrzeb użytkowników.
Użytkownicy to nie tylko mieszkańcy

Charakter można zmieniać ale ewolucyjne.

np. Targowa:
kiedyś: ulica handlowa
dziś: communication hub
jutro: handlowo eventowa ulica. kręgosłup dzielnicy

Zabkowska:
kiedyś: rzemieślnicza, targowa
dziś: co raz bardziej imprezowa
jutro: ?

11 Listopada:
kiedyś: mieszkaniowa
dziś: imprezowa
jutro: ?
Zaproszenie
do aktywności
Przestrzeń działań dla:

miasta

instytucji miejskich/kultury

inicjatyw lokalnych

ngo-sów

Bazar Różyckiego

środowiska wielokulturowe
określenie norm ESTETYCZNYCH
System informacji wizualnej.

Obowiazkowy dla najemców lokali miejskich. Promowany wśród lokali prywatnych*.

* Park Kulturowy

Eksploatacja dostosowana do charakteru ulicy. Przykład - Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino
wyznaczenie docelowego
TENANT MIX
mix najemców dostosowany do charakteru ulicy

oferta różnorodna lub wyspecjalizowana

proces komercjalizacji wymaga przygotowania technicznego lokali = inwestycji

realizacja przez konkursy profilowane i systemy zachęt dla prywatnych właścicieli

działanie poprzez SYNERGIĘ
Równoległe działania miejskich Biur:

Polityki Lokalowej

Gospodarki Nieruchomościami

Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydziału Estetyki

Kultury

Centrum Komunikacji Społecznej

Drogownictwa i Komunikacji

ZMID

Stołeczny Konserwator Zabytków


Strategia Lokalowa w krokach:

1. Tenant Mix
stworzony przez grono ekspertów miejskich i branży handlowej

2. Konsultowany szeroko na etapie wprowadzenia z:
użytkownikami przestrzeni
biznesem - właścicielami oraz aktualnymi najemcami

3. Rewidowany raz na trzy lata powtarzajac pkt 1 i 2
Zachęty dla właścicieli prywatnych w przypadku wprowadzenia najemcy zgodnego z Strategia Lokalowa i podpisania Regulaminu Ulicy:

czasowe zwolnienie z podatku od nieruchomości

częściowy zwrot inwestycji w witrynę

czasowe zwolnienie z opłat za korzystanie z pasa drogowego w przypadku lokali gastronomicznychKsiażka standardów informacji wizualnej najemców

obowiazkowa dla najemców lokali miejskich
rekomendowana dla najemców lokali prywatnych*

*wspierana przez Park Kulturowy

Miejski System Informacji
Wybrane konsultacje społeczne:

Ocena charakteru danej przestrzeni

Strategia Lokalowa oparta na Tenant Mix

Wybór kierunków konkursów profilowanych

Regulamin Ulicy

System Informacji Wizualnej


Wprowadzenie lokalnej formy ochrony - Parku Kulturowego w celu wsparcia programu zmian estetycznych oraz funkcjonalnych

Obszary wpisane do rejestru zabytków:

• Zespoły urbanistyczno – architektoniczne: Zespół
budynków mieszkalnych przy ul. Targowej 70

Obszary archeologiczne:

• Tereny zwiazane z historycznym rozwojem miasta : teren miedzy Targowa, Kijowska, Brzeska, Zabkowska.

Strefa ochrony istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego:

• Układy urbanistyczne, zespoły zabudowy: Praga historyczna – Stara Praga, Praga Historyczna –Nowa Praga.
• Ochrona linowych parametrów historycznego układu urbanistycznego:
ulica Targowa, Ulica 11 listopada, Ulica Okrzei, ulica Zabkowska.

Obiekty indywidualne wpisane do rejestru zabytków:

• Cerkiew al. Solidarnosci 52
• Kamienica Targowa 22
• Centralna Dyrekcja Okregowa PKP ul. Targowa 74
• Kamienica z terenem dziedzinca ul. Targowa 84
odpowiednia
EKSPLOATACJA
Sposób eksploatacji dostosowany do charakteru ulicy

przykłady:
Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassion
Barcelona, plac Katedralny
Rzym, Campo De Fiori

Dziękuje


Wojtek Nowakowski
501-285-131
Full transcript