Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Goed onderwijs?

No description
by

Walter Fernandes

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Goed onderwijs?

Goed onderwijs?
Discussie
Vorming:
Het proces van ontwikkeling van kind tot volwassene.

Les doelen
• Ik ken mijn toekomstige rol als leraar in de totale schoolorganisatie.
• Ik begrijp dat mijn succeservaringen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.
• Ik weet dat ik als leerkracht de eerstverantwoordelijke ben als het gaat om onderwijsopbrengsten.
• Ik ken de pluspunten en de valkuilen van OGW en HGW.
• Ik heb kritisch nagedacht over OGW en HGW en heb een persoonlijke visie ontwikkeld.
• Ik ken de toepassingen van OGW en HGW en zie hun mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van mijn onderwijs.

OGW is doelgericht werken d.m.v. beheersmatig denken.
We hebben dus controle over de kwaliteitsverbetering.
Dit is ook economisch denken, werken naar een maximale opbrengst. Daartoe worden doelen gesteld en het proces voortdurend verbeterd.
Moet onderwijs over opbrengsten gaan?
Scholen spreken zich in hun missie /ambitie uit; worden die idealen ondergeschikt gemaakt aan de eisen van de schoolinspectie m.b.t. de opbrengsten?
Moeten we meedoen aan de internationale ‘ ranking’ als het gaat over rendement van scholen?
Hoe is de verhouding tussen ‘ er zijn voor leerlingen’ en de gerichtheid op opbrengsten van de CITO?
Gaat er niet teveel tijd verloren door cijfermatig kijken en met administratie?
Hoe beperkt wordt het kijken van een docent als hij zich richt op taal, lezen, rekenen en sociale vaardigheden?
Er is toch veel meer?

In vergelijking met een fabriek:
Op school spreek je daarom van optimale doelen i.p.v. maximale doelen.
Moet een school sterk op de prestaties letten om de ouders tevreden te stellen?
Vanuit de visie dat een school er niet is voor de gezelligheid maar om leerlingen bewust en doelgericht de mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen.
In hoeverre gaat dit ten koste van de brede ontwikkeling, van sommige vakken zijn de doelen niet objectief te toetsen.
OGW ontneemt de leerlingen de kans zich voor te bereiden op de 21st Century Skills.
Inspectieproof:
het nieuwe onderwijsideaal
Wordt de veerkracht van leerlingen niet te laag ingeschat?
Moet elk probleem verholpen?
Groeien kinderen ook niet natuurlijk over stagnaties heen?
De verantwoordelijkheid wordt deels gelegd bij de leerling. Kan een leerling zijn eigen probleem wel overzien?
Werkt het ook als de relatie tussen de docent en de leerling niet optimaal is?
Directe factoren
zijn: het beïnvloeden door school en leraar. (Het LVS)
Indirecte factoren
zijn: omstandigheden zo gunstig mogelijk maken voor een optimale ontwikkeling; het welbevinden van de leerlingen.

De tijd
De tijd die we nodig hebben voor het systematisch gebruiken van gegevens, toetsen, en analyse, moet in verhouding staan tot het lesgeven. Het moet
ten dienste staan
voor het handelen - je pedagogische en didactische taak - in de klas.
Meten is weten
Daarnaast moet je de leerling zien als een uniek persoon. De 'cijfers" vullen die gegevens vullen die aan. Het totaalbeeld is dus altijd een interpretatie die zinvol is om te delen met je collega’s.
Directe en Indirecte factoren
Kinderen hebben emoties, zijn uniek.
Er zijn factoren die je niet in de hand hebt.
Richtlijnen
1. gezamenlijke visie
De school heeft een gezamenlijke visie. Hierdoor voelen docenten zich samen verantwoordelijk en werken samen aan verbetering en creatieve oplossingen.
2. Kwaliteit van de leraar
Wat is jouw aandeel in het leerproces van de kinderen en hun resultaten. Hiervoor moet je creatieve en professionele ruimte krijgen.
3. Expliciete doelstellingen
op leerling-, groeps- en schoolniveau.
4. Blijf naar het kind kijken.
Kinderen zijn meer dan toetsresultaten.
5. Onderwijs op maat bieden.
Zorg voor optimale, haalbare doelen voor ieder kind.
Hoe ga je verantwoord om met OGW ?
Houd de nadruk op verbeteringen niet op de metingen.
6. Gebruik je tijd goed.
Instrumenten voor metingen en rapportage moeten eenvoudig zijn. Houdt het overzichtelijk en beknopt.
7. Instrumenten
Full transcript