Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religionskunskap - introduktion

No description
by

paulinda crescentini

on 13 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religionskunskap - introduktion

Religionskunskap - introduktion
Vad är religion? Religio (latin) bundenhet
Några kännetecken:

Handlingar som också är seder, dvs att de har förekommit sedan lång tid.

Sökandet efter kontakt med en osynlig, högre makt till vilken man bör ha ett bra förhållande.

Behärskad rädsla - Speciella handlingar finns och bör utföras för att inte naturens eller världsordningen ordning ska störas.

En gud eller högre makter har skapat världen och allt liv som finns här
Svårt att säga exakt vad det innebär att vara religiös
Några definitioner:
När man håller någonting heligt
När man tror på en högre makt
Något som man blir ödmjuk inför och som ej får kränkas
Allt som ger människan ett värde
Ett inre finrum som ej får smutsas ner
Något som man inte får skämta om på ett nedvärderande eller elakt sätt

Vad som är heligt kan skifta
För religiösa människor är Gud, platser och företeelser heligt.
Vissa menar att naturen är helig för dem
andra känner stor vördnad och wow-känsla inför en bild på rymden och alla stjärnor, galaxer och planeter

Fundera på
a) heligt för mig är...
b) varför är det heligt?
c)Har det du håller heligt någongång blivit kränkt? Hur har du reagerat då?
d) Har du själv någon gång "klampat in på helig mark"? Kanske i ett samtal, en relation eller helig tid?
Människan söker svar och vägledning
Livet kan vara underbart - men också fruktansvärt
Hur hanterar vi denna erfarenhet?

Behovet av mening och längtan efter sammanhang är viktigt för människan.

Religioner och livsåskådningar har alltid varit viktiga för att skänka oss förståelse och mening med vad som är meningen med livet
Religion - livsåskådning
Alla människor har en livsåskådning men alla människor är inte religiösa.
Exempel på livsåskådning är humanismen och ateismen
Religion är en form av livsåskådning
Gemensamt är att de försöker besvara de existentiella frågorna.


De existentiella frågorna kan sammanfattas i tre punkter:

1. Varifrån kommer vi och världen? Är vi här av en slump eller finns det någon eller något som ligger bakom - en skapare t.ex?

2. Varför är vi här? Är meningen given eller måste vi finna den själva? Eller finns det ingen mening alls med livet?

3. Varthän - var tar vi vägen efter döden?
(Ett exempel på religiös kränkning är konstnären Lars Vilks som har upprört muslimer över hela världen med sina installationer och målningar)
Varanasi vid floden Ganges - pilgrimsmål för hinduer
Kaba i Mecka dit en muslim bör vallfärda minst en gång i sitt liv (hadjdj)
Klagomuren i Jerusalem. Varje år vallfärdar tusentals kristna, judiska och muslimska pilgrimer till samma stad: Jerusalem. Staden är helig för dem alla
Etik och moral
1. Vad tyckte du om gruppövningen vi gjorde? Var det obehagligt, roligt eller vad att höra vad klasskamraterna tyckte i olika moraliska frågor?

2. Vad innebär det att leva ett gott liv? Vad är viktigt i fråga om vad man får göra och inte göra?

Gör en punktlista där du beskriver hur man bör leva och vilka handlingar som är goda. (Eller vad man inte bör göra)

OBS EJ Pim utan inlämningsmapp på Elits under innehåll - Etik och moral
Etik och moral
betyder ungefär samma sak:
sed, vana.

Etik
är ett tankesystem om vad som är rätt och fel.
Moral
är handlingarna

Alla människor har en etik och moral
Är det okej att komma försent till lektionen? Är det rätt att stjäla?

Skillnad mellan etik/moral och stil/etikett?

Ofta är det våra samlade erfarenheter som styr vårt handlande men även vår
människosyn
.


Även en omoralisk människa har en moral.
Tex: En (rasistisk) person som hävdar att det är rätt att misshandla svarta grundar detta på en rasistisk
människosyn
.
Varje handling ska bedömas utifrån konsekvenserna
(vad som kommer att hända)

Exempel: Om det brinner i ett hus och brandmännen bedömer att man inte kan rädda fler så går man inte in, för det skulle innebära att ännu fler miste livet
Problem med konsekvensetik:

Går det alltid att göra rätt bedömning av konsekvenserna? Brandmännen kanske hade fel, det skulle gå att rädda ännu fler.

Andra svårigheter med konsekvensetik:

För vem ska det vara bra?
När ska det vara bra? Nu eller på lång sikt?
Vem bestämmer vad som är bra?
Utilitarismen
(Jeremy Bentham 1748-1832)
"Största möjliga lycka åt största möjliga antalet mäniskor"
Enskilda människor kan behövas offras för att flera ska få det bra. Exempel livbåten:

Ett skepp håller på att sjunka och det finns endast en livbåt som max tar tio personer. Ni är 11 personer totalt. Ska alla avstå och dö eller ska en person offra sig? Enligt utilitarismen så borde en person avstå livbåten så att flest människor kan räddas.

Tänk dig att det bland de 11 personerna finns en 80-åring, en kriminell tonåring, ett litet barn och en person som är förlamad och sitter i rullstol. Vem av de elva ska offra sig?

Kritik mot konsekvensetik/ utilitarismen
Går det att bedöma konsekvenserna?
Vad är lust och lycka?
Kan mängden lycka bedömas?
Är din lycka större än min?
Kritiken går ut på: Idén är bra men svår att genomföra i praktiken
Fundera på
Skulle du vara beredd att offra dig för andras lycka? I vilken situation skulle det vara i så fall?

Pliktetik eller Regeletik
Handlingar styrs efter fastställda regler vad som än händer.

Bibeln eller Koranen är för en troende vägledande.

Ex. De tio budorden.

Om det brinner i ett hus och en av dina regler är att alltid försöka rädda liv...

Tänker på följder?
Den gyllende regeln
Jesus gyllende regel: "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er. det skall ni också göra för dem"

"Det kategoriska imperativet" Immanuel Kant (filosof, 1724-1804)
"Handla alltid så att principen för din handling kan upphöjas till allmän lag"
Människans handlande ska vara fast och kunna gälla alla utan särbehandling.

(Regeletik)


Sinnelagsetik
Tanken som räknas
Om du vill göra något gott men det ändå blir fel, är handlingen ändå rätt.

Du ska handla utifrån viljan att handla gott. Några andra regler kan inte ställas upp i förväg. Bedömer ej konsekvenser, endast sinnelaget, tanken.
Denna etik förespråkas av både kristendomen och buddhismen
Situationsetik
Enligt situationsetikern går det aldrig att i förväg veta hur man ska handla för att göra gott. Situationen får avgöra.

Eftersom alla etiska system lider av brister så bör man stundens ingivelse avgöra. Hur man känner där och då.

Vad kan vara problematiskt med denna typ av etik?
Uppgift:

Läs igenom de etiskaoch moraliska dilemman som finns i boken. Välj ut två stycken. Skriv ner hur en person skulle handla i dessa situationer om hon eller han vara
a) konsekvensetiker
b) pliktetiker
c) sinnelagsetiker
d) situationsetiker
Fördjupningsuppgift: Skriv en reflektion om hur DU skulle agera i dessa situationer och vad du tycker och tänker!
Olika typer av etik:

Konsekvensetik
Pliktetik/Regeletik
Sinnelagsetik
Situationsetik
Konsekvensetik:

Gudstro inom de fem världsreligionerna
Monoteism: Tron på en gud. Kommer från mono=en och theos=gud
Polyteism: Tron på flera gudar. Poly-många
1. Vad har man för syn på Gud?
Finns det flera gudar?
2. Återge några punkter som beskriver människans förhållande med Gud/gudarna.
Judendom
En enda Gud (monoteism). Ej tillåtet att dyrka andra gudar. Första budordet är: Du skall inte ha andra gudar jämte mig.

Gud får inte avbildas och man uttalar helst inte namnet då Gud är så helig. Skrivs JHWH (Jahve)

Gud har valt ut det judiska folket för att uppfylla speciella plikter. Inte bara ett privilegium utan även en tung börda och lidande.

Människorna lär känna Gud genom historien - därför är
de heliga skrifterna gamla testamentet och Talmud viktiga.

Judar tror inte att Jesus är guds son. Viktig skillnad mellan kristendom och judendom.
Kristendom
Endast en Gud men som visar sig i tre olika gestalter: Fadern, Sonen och Anden.
Detta kallas den heliga treenigheten.
Gud blir människa i form av mänsklig gestalt - Jesus
Får avbildas
Jesus är lika mycket Gud som människa

För att få kunskap om Gud kan människorna lära känna Jesus


Islam
Tron på en enda Gud (monoteism) Allah.
Den största synden inom Islam är att ha fler gudar.
Människan lär känna Gud genom Koranen.
Genom att läsa och följa Koranens budskap får man den bästa vägledningen hur man ska leva sitt liv.
Människan är skapad av Gud och kan inte vara ond. Men människan kan förledas av satan och kan då handla fel och oförnuftigt.

Gud bestämmer allt - även över satan. Satan har fått tillåtelse av Gud att försöka fresta människor.

Får ej avbildas.

Hinduism
Inom hinduism finns så många olika inriktningar att det inte finns ett svar på frågan om hur människan förhåller sig till Gud
I Indien frågar man inte: "Tror du på Gud?" utan "Vilken gud eller vilka gudar tror du på?"


Det som bestämmer vilken eller vilka gudar man dyrkar beror på olika faktorer: familj, kast, kön, kunskapsnivå och inte minst var man bor.


Exempel på gudar:


Brahman: En gudomlig kraft som genomsyrar allt. Tar ej fysisk gestalt och ej speciellt populär i Indien.

Vishnu ser till att jorden fungerar. Kan ta form i olika gestalter, t.ex sköldpadda eller fisk. Kallas för avatarer.
Gudinnor:Durga, Kali, Lakshmi med flera lokala gudinnor.. Krafterna de har rör sjukdomar och fruktsamhet.

Shiva: Han är store förstöraren som dansar sönder jorden men är samtidigt skyddsgud för konstnärer och musiker. Shivas symbol är en penis (linga) som står för skaparkraft.

Att skåda Gud - darsan
När en hindu går till templet är det inte för att dyrka gudarna utan för att skåda dem. Man skådar gud genom bilden och blir också skådad av guden.
Därför är avbildning av gudar väldigt viktig.
Vid avbildning av en gud sätts eller målas ögonen på allra sist. Andan finns i ögonen som då öppnas.
Tron på Gud och gudar är central inom hinduismen men eftersom det finns tusentals varianter av hur gudstron kommer till uttryck går det inte säga "hur det är"

Två gemensamma nämnare finns dock:
Samsara - det eviga kretsloppet
Karma - du får skörda det du sår.
Buddhism
Siddharta Gautama blir Buddha, den upplyste, under en meditation (ca 2500 år seda)

Buddha menade att det inte finns någon Gud eller någon gudomlig verklighet.
Gudar existerar, men de är inte gudar i vanlig bemärkelse.

De föds och dör i ett kretslopp precis som vi människor och gudarna spelar ingen som helst roll i buddistiska upplysningen.
Buddha dyrkas som Gud inom buddhismen
Olika inriktningar inom Buddhismen.
I den största inriktningen, mahayana, betraktas Buddha inte bara som mänsklig världsupplysare utan också som Gud. (Vilket är lite besynnerligt då Buddha själv menade att Gud ej finns)
Istället för att dyrka en Gud så är livstilen betonad.
De tre juvelerna - tillflyktsformen lyder:
Jag tar min tillflykt till Buddha
Jag tar min tillflykt till läran (dharma)
Jag tar min tillflykt till församlingen (sangha)
Likheter med hinduismen:
Samsara - det eviga kretsloppet
Karma - det du sår får du skörda
Full transcript