Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IJTIHADIK

ISS (1012)-BAB 5
by

Nurul Afifah

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IJTIHADIK

ISS(1012)
BAB 5 - IJTIHADIK KONSEP IJTIHAD Terdapat 2 perkataan Islam yang berpengaruh besar iaitu “Ijtihad” dan “Jihad” .Keduanya berasal dari huruf-huruf yang mengandungi erti ; mencurahkan kemampuan atau menanggung kesulitan.

Ijtihad:bergerak di bidang pemikiran dan penelitian.
Jihad:bergerak dalam bidang perbuatan dan tingkah laku Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata: (ruang) ertinya; “mencurahkan segala kemampuan” atau “menanggung beban kesulitan”.
Erti Ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. PENGERTIAN IJTIHAD Dari segi istilah syarak,ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak yang bersifat operasional dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan) hukum.Ini merupakan tafsiran Imam as-Syaukani yang dipilih oleh Syeikh Dr.al-Qaradhawi. Mengetahui dan memahami al-Quran dan ilmu-ilmunya secara mendalam,terutama ayat-ayat yang melibatkan hukum.

Mengetahui dan memahami as-Sunnah (hadis-hadis Nabi) dan ilmu-ilmunya terutamanya Hadis Hukum.

Mengetahui Bahasa Arab

Mengetahui ilmu usul fiqh SYARAT SEORANG MUJTAHID Mengetahui maqasid (objektif) syari’ah.

Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya.

Bersifat adil dan taqwa

Mengetahui ijmak ulamak atau hukum yang disepakati para ulamak. JENIS MUJTAHID Mujtahid Mutlaq fi as-Syari' : Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam As-Syafie dan Imam Ahmad bin Hanbal
Mujtahid fi Al-Mazhab : Banyak mengikuti salah satu iman mazhab ( Abu Yusuf, Muhamad Al-Hasan dari mazhab Hanafi, Al-Muzani dari mazhab Syafi'i
Mujtahid fi Al-Masa'il : Mempunyai ijtihad sendiri dalam beberapa masalah seperti At-Tahawi dalam mazhab Hanafi, Al-Ghazali dalam mazhab Syafi'l
Mujtahid Muqaiyad : Tidak mengeluarkan ijtihad sendiri kecuali masalah-masalah yang belum dibahas oleh Iman mazhab sebelumnya ( Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i KEDUDUKAN IJTIHAD DALAM SYARAT Perkara yang dibenarkan dan digalakkan dalam syarat ajaran Islam
Salah satu sumber dalam perundangan Islam , dibolehkan pada asasnya tidak semua negara dibawah pemerintahan sahabat Rasulullah S.A.W mempunyai sumber hadis yang banyak dalam menghadapi pelbagai masalah
Cara berijtihad dalam menyelesaikan permasalahan kerana kekurangan sumber hadis IJTIHAD DAN FATWA SEMASA PERUBATAN MODEN Permindahan organ - Ada ulama' mengatakan harus dan ada sebaliknya.

Harus memindahkan organ kepada manusia yang memerlukan tetapi hendaklah menghasilkan manfaat dari kemurdaratan .
Penderma hendaklah layak menderma dan memenuhi syarat yang diambil kira oleh syarak
Haram menderma organ yang menjadi pengantungan hidup manusia .
Harus memindahkan organ daripada orang yang meninggal kepada yang orang hidup dengan syarat mendapat persetujuan keluarga si mati . Pengguguran janin dengan alasan kukuh - Dilarang seseorang Doktor menggugurkan kandungan setelah sempurna 120 hari setelah menjadi segumpal darah kecuali bagi menyelamatkan si ibu dari bahaya akibat kandungan itu . Pengguguran boleh dilakukan atas izin suami isteri jikalau kandungan belum sempurna 40 hari .
Kandungan telah sempurna 40 hari dan belum sampai 120 hari tidak boleh digugurkan kecuali :
Tetapnya kandungan itu membahayakan kesihatan si ibu dan tidak dapat ditanggung atau memudaratkan bayi
Jika mengetahui janin yang akan dilahirkan akan cacat jasmani
Proses pengguguran tidak dilaksanakan dalam keadaan darurat mendadak di hospital. Pengklonan manusia, binatang, dan tumbuhan

Haram dengan apa apa cara sekalipun yang boleh memperbanyakkan bilangan manusia.
Haram dalam penglibatan pihak ketiga di dalam hubungan suami isteri
Harus dari segi syarak menggunakan teknik pengklonan dan kejuruteraan genetik KEPENTINGAN IJTIHAD Ijtihad merupakan usaha penyelidikan ilmiah hukum islam untuk mengetahui jawapan atau kehendak Allah terhadap sesuatu persoalan hukum yang timbul.

Alat utama yang menghubungkan antara sumber wahyu dengan kepentingan akal serta perubahan masyarakat

Dianggap sebagai unsur yang tidak dapat dielakkan dalam sistem fiqh islam , antar kepentingannya :

Al-Quran dan Sunnah hanyalah sumber asas untuk sistem fiqh islam
Teks kandungan Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan perundangan amat terbatas
Dakwaan bahawa sistem fiqh islam yang syumul dan sesuai untuk semua tempat,keadaan, dan zaman.
Full transcript