Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Državna matura

No description
by

Kate Kate

on 15 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Državna matura

obavlja poslove vanjskoga vrjednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.
Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskoga programa završavaju srednje obrazovanje.
Cilj je državne mature provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
Provodi je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
Što je državna matura?
Prvi ispiti državne mature
19. veljače 2010. godine iz psihologije i informatike
Na prve ispite izišlo je skoro 8.000 maturanata i osoba koje su srednju školu završile prijašnjih godina
2010. godine maturu je prijavilo 99,8 posto gimnazijalaca i čak 92 posto učenika strukovnih škola.
Brošura ''Prijave ispita državne mature i prijave za upis na studijske programe''
osmišljena kao praktičan vodič za sve pristupnike s detaljnim pojašnjenjima cjelokupnoga procesa
Obrazovna kampanja "Ususret državnoj maturi"
U razdoblju od 8. rujna do 17. listopada 2008. godine održane su prezentacije u svim četverogodišnjim srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Unutar toga razdoblja održano je 522 prezentacije u 364 škole, odnosno pred 33 596 učenika

Cilj kampanje bio je informirati učenike četverogodišnjih srednjih škola o prednostima koje im donosi državna matura, što omogućuje polaganje ispita državne mature te o završetku srednje škole i uvjetima upisa na visoka učilišta
Loreta Drenški
Ana Markolini
Katarina Martinović


Državna matura
MREŽNA STRANICA “POSTANI STUDENT”
Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici
www.postani-student.hr

Tu se nalazi:
popis svih studijskih programa koje se može studirati u Republici Hrvatskoj i uvjeti upisa.
detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta
obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature
rezultati ispita državne mature
SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE MATURE
Baza svih podataka o učenicima
Sve ocjene tijekom srednjoškolskoga obrazovanja
Ocjene i postotne ocjene ispita državne mature
Želja učenika za studijske programe
Uvjeti svakoga studijskoga programa
i na kraju – rang liste za upis na sve studijske programe
POSTUPAK PRIJAVE
Nakon prijave u sustav otvara se mogućnost prijave 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija.
Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima
Literatura
http://public.mzos.hr/Default.aspx
Internet stranica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Pravilnik o polaganju državne mature - Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 2013.

DRŽAVA MATURA
Matematika
Hrvatski jezik
Strani jezik
obavezni dio
viša razina
osnovna razina
viša razina
osnovna razina
viša razina
osnovna razina
Izborni dio
U izbornome dijelu učenik može prijaviti bilo koji strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom

U jednome roku može se odabrati najviše šest izbornih predmeta
Koja je razlika?
ispituje pitanja koja su učenici učili kako bi pokazali znanje
služi razlikovanju

traži pogrešku kako bi učenici pokazali neznanje
služi selekcijiDržavna matura
Razredbeni ispit
Gimnazije
Četverogodišnje škole
državna matura
obrana završnog rada
završetak školovanja
UČENICI GIMNAZIJA
UČENICI ČETVEROGODIŠNJIH ŠKOLA
ispiti državne mature
ispiti državne mature
OBVEZNA
TRI ISPITA
I
IZBORNI ISPITI DRŽAVNE MATURE

OBVEZNA
TRI ISPITA
I
IZBORNI ISPITI DRŽAVNE MATURE

SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE MATURE I NASTAVAK ŠKOLOVANJA
Polaganje državne mature
Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova
Svaki učenik ima pravo samo jednom polagati ispit bez plaćanja troškova
Kada učenici polože državnu maturu, dobivaju Svjedodžbu za obvezni dio mature i potvrdu o položenim izbornim predmetima.

Bodovanje za upis na studijske programe
Ako visoko učilište traži položen ispit na osnovnoj razini (B), za takav se studijski program mogu natjecati i kandidati koji su ispit položili na višoj razini (A).
Rezultat postignut na višoj razini (A) vrijedi 60% više od istoga rezultata postignutoga na osnovnoj razini (B)
Ako učenik dobije nedovoljan (1) na ispitu više razine (A), ne postoji mogućnost da se stečeni bodovi više razine (A) preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj razini (B).

Pojedina visoka učilišta dodatno vrednuju status sportaša određene kategorije te podatke o državnim i međunarodnim natjecanjima

Dodatne provjere
Jedan od uvjeta upisa, zbog specifičnosti studijskoga programa (npr. studiji umjetničkih akademija, stomatologije ili kineziologije), može biti i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za uspješno studiranje na tome visokom učilištu.
Rang - liste
Objavljuju se ogledne i konačne rang liste

Ogledne rang liste podložne su promjenama zbog:
Unosa novih rezultata
Rješavanja prigovora
Dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Novih prijava i brisanja studijskih programa
Promjena prioriteta studijskih programa
Kandidat može:
Promijeniti prioritet studijskih programa
Izbrisati studijski program s liste
Dodati novi studijski program
Odustati od prijave svih studijskih programa
Rang liste - PRIORITETI
Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa.
S ostalih rang-lista učenik će biti obrisan.
Full transcript