Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verstandelijke beperkingen

No description
by

Dirk Woudstra

on 12 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen
Lesdoelen
Algemeen
beperking of ziekte
intellect en intelligentie
veel voorkomende syndromen

Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
ontwikkelingsaspect
seksuele ontwikkeling
theorie van piaget
theorie van timmers-hulgens

Autisme
wat is autisme
theorieen
vormen van autisme
Algemeen
Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking
Autisme
Beperking of ziekte
Verstandelijk beperkt
??
??
??
??
??
"Een ziekte is tijdelijk en heeft een verloop, een beperking heb je voor altijd en blijft hetzelfde"
Volgens DSM IV kenmerkt:
1. Lager IQ dan 70
2. functioneren op een lager niveau
3. Start voor het 18e levensjaar
Beperktheid uit zich op: cognitief sociaal, affectief en motorisch gebied
De hersenschors, of de cortex, bezit de cognitieve functies. een defect kan veroorzaakt worden door aanlegfactoren maar ook door latere beschadigingen
Cognitieve functies zijn: taal, denken, geheugen, waarneming en fantasie
Intellect en intelligentie
Veel voorkomende syndromen
diagnose: vertraagde motorische ontwikkeling, vertraagde spraak en taal ontwikkeling, vertraagde spelontwikkeling, neurologische afwijkingen en gedragsstoornissen
"bij intellect gaat het om de kwantiteit en bij intelligentie om de kwaliteit"
Een automonteur verhelpt problemen aan allerlei auto's, hoewel elk automerk anders is en andere onderdelen heeft lost hij elke keer het probleem op. Dit bewijst dat hij in nieuwe situaties gebruikt maakt van oude kennis. dit zegt iets over intelligentie.
Indeling verstandelijke beperking:
IQ lager dan 20 Zeer ernstig beperkt
tussen 20 -35 ernstig beperkt
Tussen 35 -55 matig beperkt
Tussen 55 - 70 licht beperkt
Tussen 70 - 90 zeer licht beperkt
Down syndroom
Chromosoom 21 komt in drievoud voor in plaats van tweevoud.
Kenmerken:
gedrongen lichaamsbouw
mongoloide oogstand
brede handen
afwijkend handlijnen patroon
stijl haar
dikke tong
Ongeveer 40 tot 50 procent heeft een congenitale hartafwijking;Wanneer niet operatief gecorrigeerd wordt, treedt later in het leven chronisch zuurstofgebrek op met alle gevolgen van dien.
Bij de geboorte kan er sprake zijn van aanlegstoornissen van slokdarm, twaalfvingerige darm of anus.
minder goed werkend afweersysteem en lopen daardoor meer kans infecties te krijgen. Zo lopen zij na een hepatitis B-infectie een grotere kans om drager te worden van het virus. Dit is een reden voor het advies alle pasgeborenen met het syndroom van Down te vaccineren tegen het hepatitis B-virus.
huidproblemen zoals eczeem (constitutioneel eczeem, seborroïsch eczeem) of voetschimmel.
Op de kinderleeftijd is er een verhoogde kans op leukemie.
Schildklierproblemen (te langzaam of te snel werkend) komen vaak voor bij het syndroom van Down.
Problemen met de ogen (bijvoorbeeld staar, bijziendheid, keratoconus) komen vaker voor bij het syndroom van Down.
slechthorend.
Atlanto-axiale instabiliteit (instabiliteit van de eerste twee nekwervels) veroorzaakt een risico bij intuberen tijdens operaties.
Onderontwikkeling van de heupkop en de heupkom (heupdysplasie) komen ook voor.
Coeliakie, een glutenovergevoeligheid in de darm waardoor er stoornissen kunnen ontstaan in de opname van bepaalde voedingsstoffen, komt regelmatig voor bij lijders aan het syndroom.
Daarnaast komt ook frequent obstipatie voor.
Osteoporose komt bij het syndroom van Down vaker voor, en op jongere leeftijd.
Op latere leeftijd (boven de 50, 60 jaar) zien we meestal dementie ontstaan, dikwijls van het Alzheimer-type. Deze vorm van dementie geeft bij patiënten met het syndroom van Down heel specifieke afwijkingen op het EEG (hersenfilmpje) en is daarmee op te sporen.
Ook kan epilepsie ontstaan, vaak op oudere leeftijd bij mensen die ook lijden aan de ziekte van Alzheimer. Mensen met het syndroom van Down zijn gevoeliger voor de effecten en de bijwerkingen van anti-epileptica.
Welke medische problemen hebben mensen met het down syndroom?
(5 minuten)
Fragiele x syndroom
Nekplooimeting en vruchtwater samenstelling
Meisjes hebben 2 XX en een jongen XY chromosoom. 1 poot van de X vertoont een zwakke plek.
Kenmerkende gedragsstoornissen en licht verstandelijke beperkingen.
Klinefelter syndroom
cri du chat
Syndroom van turner
pataus syndroom
Rett syndroom


angelmans syndroom

Kernicterus

tubereuze sclerose

PKU
Spasticiteit (verhoogde spierspanning)
longproblemen
oogaandoeningen
maag en darm problemen
gehoorproblemen
reflux
huidaandoeningen
botontkalkingen
automutilatie
epilepsie
Extra X chromosoom, dus XXY bij mannen. Met als gevolg een bepaalde mate van achterstand, soms komen persoonlijkheidsstoornissen voor.
Defect aan het chromosoom nr 5 met als gevolg:
langzame groei, moeite met leren praten, hoog en krachtig huilen.
Ontstaan is spontaan alhoewel het
1% voorkomt dat het word doorgegeven wanneer het "in de familie lijn" zit
Een aandoening die alleen bij vrouwen voorkomt. Het houdt in dat van de twee XX chromosoom er 1 geheel of gedeeltelijk ontbreekt, dus X0. Hierdoor kan het voorkomen dat het kind geen voortplantingsorganen heeft.
Lichte verstandelijke beperking.
Lichamelijke kenmerken: driehoekige vorm van het gezicht, grote oren, platte neus en meestal word men niet groter dan 1,50
Chromosomale stoornis: chromosoom 13 komt driemaal voor in plaats van tweemaal.
Gevolg: verstandelijke beperking, dwerggroei, kleine ogen, lip-kaak-gehemelte spleet, teveel vingers, klompvoeten en hartafwijkingen.
Ontwikkelingsaspect
Seksuele ontwikkeling
Theorie van piaget
Theorie van timmers-huigens
De ontwikkeling is onder te verdelen is 3 aspecten:
motorisch
cognitief
sociaal affectief
22.30
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1378876
1 sensomotorische fase 0-2 jr
2 pre operationele fase 2-7
3 concreet operationele fase7-12
4 formeel operationele fase 12+
Sensomotorische fase
De fase waarin de ontwikkeling plaats vind van het waarnemen (tast, gehoor, gezicht) in wisselwerking met bewegen(grijpen, zitten, kruipen, lopen).
Kinderen met een verstandelijke beperking zijn trager. Het kind is minder actief en hierdoor word het motoriek niet gestimuleerd.
Zeer ernstige verstelijk beperkten blijven in deze fase
Pre operationele fase
Het kind leert praten en kan referen naar dingen. Er is nog geen sprake van objectief of logisch denken.
Mensen met een ernstige verstandelijke beperking blijven steken in deze fase.
Bijv. piet woont in een woonvorm en vraagt aan ieder die langskomt "waar woon jij"

Mensen met een matige beperking blijven steken op het nivo van 4 tot jarigen.
Bijv. de sla schoonmaken met afwasmiddel, want daar was je de kopjes toch ook mee af.
Concreet-operationele fase
Er word steeds meer samenhang tussen zaken waargenomen. het kind kan een paar stappen vooruit bedenken. het kind weet in deze fase ook dat een lang glas net oveel bevat als een breed glas.
Mensen met een lichte verstandelijke beperking blijven in deze fase. Men kan concrete problemen oplossen. Vaak kunnen ze ook leren lezen, schrijven en rekenen.
Formeel operationele fase
Vanaf 12 jaar. Het kind is in staat om begrippen los van elkaar te zien. het kan omgaan met abstracte begrippen en ideeen.
Bijvoorbeeld vraag wat een kind "liefde"is.
Mensen met een verstandelijke beperking zullen deze fase niet bereiken.
De lichaamsgebonden ervaringsfase
0-2 jr Zeer ernstig verstandelijk beperkt
Een kind is gebonden aan zijn eigen lichaam. mensen in deze fase zijn erg afhanlijk, denk maar eens aan een baby. mensen met een ernstige beperking blijven hun ervaring op dit niveau opdoen.
Associatieve ervaringsfase tot 4 jr
Een kind gaat steeds vaker dingen associeren, zoals Bert hoort bij Ernie. men legt relaties en verbindt dingen aan elkaar.
Mensen met een lichte verstandelijke beperking, kunnen dingen leren zoals met de bus naar werk. Dit komt niet door inzicht maar door de volgorde te leren. Word dit doorbroken dan kan men in paniek raken.
De structurerende ervaringsfase 4 tot 10 jr
van blokjes een huis maken of van puzzelstukjes een puzzel leggen. Binnen deze fase is men in staat om verbanden te leggen maar ook om deze te beoordelen te doorzien.
Mensen met een matig verstandelijkbeperking bevinden zich in deze fase. je kunt ze leren keuzes te maken. men begrijpt waarom er een dagprogramma is.
Vormgevende ervaringsfase 10-12 jr
Identiteit en creativiteit.
Veel mensen met een beperking komen niet in deze fase. Er is echter wel een groep die in deze fase terecht komt. Deze kunnen bijvoorbeeld bepalen met wie ze samen wonen.

syndroom van prader willi


foetaal alcohol syndroom


Hydrocephalus
Theorie van Piaget en timmermans.
geen aantoonbaar verschil is tussen de seksualiteitsontwikkeling van iemand met een verstandelijke beperking en van iemand zonder verstandelijke beperking.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben minder kennis van seksualiteit dan niet beperkte leeftijdsgenoten. Ze missen de kennis om:
- intieme relaties aan gaan.
- bewust zijn van de gevolgen van hun gedrag

Het syndroom van Down
Jongens/mannen zijn onvruchtbaar.
Meisjes/vrouwen komen eerder in de puberteit en hebben hun menopauze vaak rond het 40e jaar.

Autistische aandoening
Vertraagde lichamelijke ontwikkeling waardoor de puberteit vaak pas op 17- of 18- jarige leeftijd optreedt.

Het syndroom van Turner
Bij meisjes ontbreken functionele ovaria en de menstruatie komt pas op gang na hormoontherapie.

Het Prader-Willi-syndroom
Bij meisjes komt de menarche op relatief late leeftijd (19 jaar) of nooit.
"persoon die extreem eenzelvig gedrag vertoont"
Wat is autisme
theorieën
vormen van autisme
autisme is een ontwikkelingsstoornis met als kenmerk een verstoorde informatieverwerking
http://www.allesoverkinderen.nl/ne_autisme.htm
DSM-IV-TR stelt: is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.
Aangeboren hersenafwijking
verstoorde informatieverwerking
contactstoornis
stoornis in communicatie en taalgebruik
stoornis in het voorstellingsvermogen
beperkt gebied van belangstelling (obsessie)
overgevoeligheid voor prikkels
Verschillen in cognitief niveau
Waar kom jij vandaan?
De centrale coherentietheorie
Executieve functie theorie
Theorie van het inlevingsvermogen
Volgens deze theorie zijn mensen met autismespectrumstoornissen niet goed in staat om losse prikkels samen te voegen tot een betekenisvol geheel. men ziet de wereld in losse fragmenten.
Plannen en organiseren van zaken. Met name wanneer er geschakeld moet worden vinden autisten dit moeilijk. Men is star en rigide.
"denk maar aan Kees, wanneer zijn vliegtuig valt moet hij schakelen. Dit schakelen lukt erg langzaam en vind hij ook erg moeilijk"
Het innerlijke van een ander begrijpen en er rekening mee houden. Geen gevoel voor empathie.
Maar ook is het lastig om eigen gevoel uit te drukken. dit verklaart ook de contact gestoordheid van autisten.
PDD: persasive developmental disorder
Klassieke autisme
Er is sprake van autistische stoornis als iemand voldoet voldoet aan drie criteria
Beperking in sociale interactie
beperkingen in verbale en non verbale communicatie
beperkte, zich herhlende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten waarbij sprake is van een stoornis in de verbeelding
wie is de autist?
Stoornis van asperger
ernstige relatie stoornis of sociale stoornis
weerstand tegen veranderingen
opvallend dwangmatig en stereotiep gedrag
intense en meer dan normale interesse in bepaalde dingen
normale tot hoge intelligentie
PDD NOS
Tekortkomingen in sociale interactie
tekortkomingen in communicatieve vaardigheden
stereotiepe gedragingen, interesses en activiteiten
Bijkomende stoornissen
angst
hyperactiviteit
agressief gedrag
depressie
wanen
tics
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1422471
Toets
Full transcript