Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rapportage

No description
by

Ne Claes

on 4 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rapportage

RAPPORTAGE
Hoe maak je een verpleegkundig verslag?
Wat rapporteren?
Waarom?
Wanneer?
Mondeling
Schriftelijk
K01 VB C06
Verpleegkundig dossier
beroepsgeheim en privacy
Je rapporteert schriftelijk en mondeling
over de directe patiëntenzorg.
belang van observeren + gegevens delen
wettelijk verplicht
studietaak 1 en 2
continuïteit
van de zorg
verslag maken van:

zorgbehoefte
zelfzorgactiviteiten
mantelzorg
zorgverlening
reactie zv op verleende zorg
op het einde van de shift/na de verzorging

belangrijke wijzigingen worden onmiddellijk gerapporteerd

na overlegmomenten met de zv (anamnese), collega's of andere disciplines (teamoverleg)
Multidisciplinair Team
Voordelen?:
- evaluatiemogelijkheden (pijn?)
- snel inspelen op situaties (infectie?)
- arts past therapie aan obv onze observaties
- goede opvolging zv (onderzoek gehad?)
- vergissingen voorkomen (medicatie)
- bewijsmateriaal
- ...
FORMEEL:
briefing: overdracht van de ene dienst naar de andere dienst

cliëntgesprek/bewonersbespreking/MDT overleg: bespreking zv
INFORMEEL
Voordelen:
snel
bijvragen stellen
onduidelijkheden oplossen
Nadelen:
info kan verdwijnen
te veel nadruk op 1 onderdeel
'gekleurd' door emoties
beschrijvend
standaardformulier
Voordelen:
meer tijd voor vrijmaken
bewust je woorden kiezen
iedereen kan het raadplegen
herhaaldelijk raadplegen
selecteer en sorteer gegevens
volgens de regels
'verslag' = gegevens die je nergens anders kan plaatsen
'verslag' = vn. observaties
objectieve informatie
aantoonbaar, zichtbaar, meetbaar, tastbaar
niet subjectief
motiveer 'subjectieve' gegevens bijv.: koorts= 39°C
Kort en bondig
Tips:
denk na!
korte zinnen
geen herhaling
gangbare afkortingen
bijzonderheden (goede kennis)
NIET!
'geen bijzonderheden'
tekens: +,-, t°, P, BD,...
gebruik leestekens om te bekrachtigen!
Orden je gegevens
Tips:
niet van de hak op de tak
nieuw onderwerp = nieuwe lijn
verwijs naar andere plaatsen in het dossier, bijv.: parameters
holistische benadering + relevant
Teken steeds af!
= verplicht
= bewijs
=
handtekening + datum + uur!!!!
vermijd schrijffouten
Tips:
leesbaar
geen doorhalingen
geen gekribbel
corrector mag
vraag hulp indien je twijfelt
zoek op in woordenboek
iets niet opschrijven omdat je het niet kan formuleren
= FOUT!
wees duidelijk
Tips:
geen zelfgevonden afkortingen gebruiken
geen vage info bijv.: 'pijnklachten'
specifiek bijv.: pijn thv li-enkel
relevant: details over kleur, geur, tijd, hoeveelheid,...
afspraken op dienst bijv.: verschillende kleur per post
Rapporteren=
verslag uitbrengen over alles wat betrekking heeft op de zv tijdens de dienst dat je gewerkt hebt.
relatie opbouwen
met de zv
evalueren
van de zorg
Full transcript