Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nedre Romerike: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Lisbeth M Brevik, september 2013
by

Lisbeth M Brevik

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nedre Romerike: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet

Matrix Partners preso!
Harvard Business Review
How to lower the cost of enterprise sales?
I skriving
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lesestrategier
Fra modelltekster til skriverammer
orden hele året
Lisbeth M. Brevik
lærer, forfatter og forsker
...mange av elevene mangler strukturer for sakprosa
som grunnleggende ferdighet
Lesing og skriving
Skal du få en liten oppgave!

Du skal nemlig skrive fem korte påstander om deg selv, som noen medelever skal vurdere som sanne eller usanne. Du må ha med minst én løgn og minst én sannhet.

Vi prøver med meg!
Jeg har jobbet som skuespiller
på Nasjonaltheatret
Jeg har rundet en hel del
Playstation 3 spill
Jeg har dobbelt statsborgerskap og er, i tillegg
til Norsk, Brasiliansk. Jeg har bodd flere år i Brasil og snakker portugisisk.
Jeg liker å trene og er spesielt
glad i dansetrening
Fem av mine favorittforfattere er
* Haruki Murakami
*Lars Saabye Christensen
*Henrik Ibsen
*Erlend Loe
*Thomas Espedal
Jeg hater å lese krim (men ser det gjerne på tv)
r o l l s p i l l
Tilpasset opplæring:
hvem er dine elever?
PLAN:
(Hvorfor) er det
lettere å skrive
eventyr og fortelling enn
argumenterende tekster?
Modellere?
Modelltekster?
Verdien av modelltekster
"Å undervise i sakprosa og sakprosaskriving handler både om å undervise i tekstkultur og om å lære elevene å delta i og skape tekstkultur. Ved å nærlese autentiske tekster (...) kan lærere og elever gå på jakt etter retoriske grep som kan gi modeller for egen skriving"
(Helstad og Rossland 2012)
Du kan gi elevene kopi av en tekst
* avisartikkel
* fagtekst
* skjønnlitterær tekst

La elevene «stjele» eller «låne» ord for å lage sin egen tekst
* de kan klippe ut ord
* de kan tusje over ord
* de kan skrive videre på den eller bygge den ut med ord og setninger innimellom det «lånte»
Modelltekst 2
En roman, der kapittel 12 skiller seg ut:
- det er nemlig skrevet som en sammenhengende
Power-Point presentasjon
Modelltekst 2

Du kan gi elevene kopi av en tekst
* sakprosatekst
* skjønnlitterær tekst

Vis elevene kapittel 12 eller gi dem kopi av et par sider

* La elevene «leke» seg med diagrammer i PowerPoint for å lage sin egen tekst:
- de kan skrive inn en del av teksten de har fått
- de kan omskrive er par sider fra J. Egan
- de kan lage sin egen tekst
* Hjelper svake skrivere med å strukturere skrivingen fremfor å sitte med et blankt ark
* Eleven får en oversikt over hvordan teksten skal se ut til slutt
* Bryter oppgaven ned i trinn
* Gir eleven et verktøy til å strukturere tekster senere i utdanningsforløpet og utenfor skolen
* Skriverammene (stillasene) er ikke utfyllingsskjema som elevene skal "fylle ut" uten hjelp!!!

(Øgreid og Gedde-Dahl 2010)
SKRIVERAMMER (STILLAS)
Før lesing
* aktivere forkunnskaper
* vokabular
* motivasjon


-fra kjent til ukjent
-oppleve mestring
-øke motivasjonen
-få bekreftet at elevene "alltid" vet noe
Forkunnskap?
Læringsstrategier:
"Vi skal stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning."

(Læringsplakaten)
Hvilke strategier passer best?
- for deg?
- for eleven?
- har de noe å velge blant?
Modellering og "tvang"
To uker med "tvang"...
- kan elevene "tvinges" til å prøve lesestrategier?
- hvordan lærere kan modellere strategier
- om å la elevene få erfaring med ulike strategier
- om å la elevene gjøre egne valg
- om å ha et knippe strategier å velge blant
- om å gå fra verktøy til strategi
- om å bruke fagbegreper i undervisningen
* Sammenhengen mellom lesing og skriving
- for å forstå
* Læringsstrategier og de gode verktøyene
for å 'angripe tekster': Bruke pennen, bruke øyet
* Tekster som egner seg for elevgruppen
* Strategier for å produsere fagtekster og
skjønnlitterære tekster
* Sammenhengen mellom lesing og skriving - for å
oppleve mestring
* Tilpasning av verktøyene til egen elevgruppe

Når forstår elevene?

DO YOU BELIEVE
YES GOD IN
WHICH ONE
Modelltekst I
«Tree Of Codes» av Jonathan Safran Foer (2010)

En roman kuttet ut fra en annen roman

[Bruno Schulz’ roman "The Street of Crocodiles"]
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Mayflower
1620
1783
France joined
1778
Declaration of Independence
1776
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Declaration of Independence
1776
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
1620
1783
Peace
1783
France joined
1778
Declaration of Independence
1776
Battles of Lexington and Concord
1775
1773
Boston
Tea Party
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
Peace
1783
The Boston Massacre
1770
Mayflower
1620
1783
Modelltekst 1
Fisken og sakprosa
(Skrivesenteret)
Fisken og skjønnlitteratur: hele teksten eller deler av den
5-avsnitts artikkel
Dag Otto
Martine
Martin Luther King, Jr Barack Obama
Henrik
FØR
lesing
UNDER
lesing
ETTER
lesing
Helle
Lisbeth M Brevik
E-post: l.m.brevik@ils.uio.no
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:28)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:29)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:13)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:97, 286)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:105)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:49)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Udir.no (Rammeverk for grunnleggende ferdigheter)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:112)
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Kilde: Brevik, "Core English" (2011)
Kilde: Yggdrasil
Kilde: Yggdrasil
Kilde: Yggdrasil
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:108)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:100, 275)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:191)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:101)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:101)
Kilde: Lesesenteret
Kilde: Lesesenteret
Kilde: Lesesenteret
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:262)
Kilde: Brevik & Gunnulfsen,
"Les mindre - forstå mer!" (2012:204)
Lisbeth M Brevik
l.m.brevik@ils.uio.no

www.gyldendal.no/kompetanse
kompetanse@gyldendal.no
Rammeverk for
grunnleggende ferdigheter

Halve gruppa lukker øynene. De andre skumleser i 30 sekunder.
Så bytter dere...
Hovedinnhold???
Rollespill
Be om 4 elever
Ta dem med på gangen en og en
Gi dem instruksen muntlig
La dem spille situsasjonen
Frys situsasjonen
Be medelever gi tips
Spill på nytt
Prat med elevene om hva de synes om denne historiske situasjonen
Fortell at dette skjedde i Montgomery, USA, I 1955 (Rosa Parks)
Gi dem teksten og be dem skanne den for å sjekke om det elevene gjorde i rollespillet stemmer med den virkelige historiske situasjonen.
Rollene
ROLLE 1
Du er en svart kvinne. Du er på vei hjem fra jobb. Du er sliten. Du tar siste plass på bussen og synker ned.ROLLE 2
Du er en hvit mann. Du er på vei hjem fra jobb. Du er sliten. Det er ingen ledige plasser på bussen, men du kan reglene: Hvis alle setene er opptatt må de fargede gi fra seg plassen til de hvite. Du ser en farget kvinne som sitter.
ROLLE 3
Du er bussjåfør. Du kan reglene: Hvis alle setene på bussen er opptatt må de fargede gi fra seg plassen til de hvite. Hvis dette lager bråk på bussen må du gripe inn. Blir det uløselig kan du tilkalle politimannen som står ved veggen.


ROLLE 4
Du er politimann. Du kan reglene i byen: Hvis alle setene på bussen er opptatt må de fargede gi fra seg plassen til de hvite. Hvis du blir tilkalt av bussjåføren må du gripe inn.
Kilde: Voices in Time 3 (Brevik 2008)
SLesestrategier: å lese med pennen (å ta notater)
Visualisere forståelse (storyboard)
Visualisere forståelse (tankekart)
Visualisere forståelse: ordsky
Visualisere forståelse: ordbank med lenker
Visualisere forståelse: ordsky
Visualisere forståelse: tidslinje
Visualisere forståelse: tidslinje
I lunsj
Lesestrategier: å lese med øynene
Skumlese
Skanne
Dybdelese
Nedre Romerike
Kilde: Udir.no
Full transcript