Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Naar 4 Bèta's op de 10 studenten!

Waar zijn de jongens? Waar zijn de meisjes?
by

Johan Vermeer

on 8 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Naar 4 Bèta's op de 10 studenten!

Waar zijn de jongens / mannen ?
Over mijzelf
Onderpresteren !!
Bèta's: naar 4 op de 10 !
Oorzaken
Verder lezen
werk:
Onderwijsdirecteur Exacte Wetenschappen VU

nevenfuncties:
Lid RvT Haagse Hogeschool
voorzitter Commissie Lerarenopleidingen VU
Lid Stuurgroep Masterplan Betatechnologie

j.vermeer@vu.nl
www.linkedin.com/in/johanvermeer
twitter: Johan Vermeer; @johan_vermeer
Waar de zijn meisjes / vrouwen ?
Oplossingen
2010/2011
geslaagden VWO 46,1 %


aantallen eerstejaars WO 47,4 %


aantallen studenten WO 48,4 %
aantal eerstejaars studenten WO
Bron: CBS Statline
Bron: CBS Statline
percentage studenten WO
Kantelpunt: 1995 / 1996
Kantelpunt: 1999
Kantelpunt: 2006
Minder mannen op universiteit
Minder studiesucces jongens
Nederland wil meer Bèta's
De Staat van Nederland Innovatieland
Den Haag Centrum voor Strategische Studies
TNO
www.tno.nl
Naar 4 op de 10; meer technologietalent voor Nederland
Masterplan Bèta en Technologie
De negen topsectoren
www.top-sectoren.nl
De sekseparadox; Susan Pinker; 2008

Typisch Testosteron; Aart de Kruif; 2012

Waar zijn de wiskundevrouwen;
Asha ten Broeke; 2008; www.kennislink.nl
Over Gender- en Sekseverschillen


Over het Brein


Over de Jeugd van Nu


Over Bèta en jongeren


Over verbeteren studiesucces
Generatie Einstein; Boschma & Groen; 2006

De grenzeloze generatie; Spangenberg, Lampert; 2009

Puberbrein Binnenstebuiten; van Sark; 2010

De prestatie generatie; Judith Lieftink; 2011

Over de top; Nelis & van Sark; 2012
Het puberende brein; Eveline Crone; 2008

Het sociale brein van de puber; Crone; 2012

Het maakbare brein; Margriet Sitskoorn; 2006

Ellis en het verbreinen; Jelle Jolles; 2011
Meer vrouwen op universiteit
2010/2011
geslaagden VWO 53,9 %


aantallen eerstejaars WO 52,6 %


aantallen studenten WO 51,6 %
Kantelpunt: 1995
Kantelpunt: 1999
Kantelpunt: 2006
Zet al je geld op twee zaken:
en

Combineer met:
en
Testosteron

Het Brein

Samengevat
"Gedragsverschillen tussen jongens en meisjes zijn reeds vastgelegd in de baarmoeder en hebben weinig te maken met opvoeding of milieu"
Bron: Aart de Kruif; p. 72
- verschil in tempo taalontwikkeling
- verschil in ontwikkeling
ruimtelijk inzicht
- verschil in leeftijd rijping
prefontale cortex
- baby: jongen kijkt naar dingen
meisje naar gezichten
- school: meisjes wenselijk gedrag
jongens druk en beweeglijk
- 12 jaar meisjes iets voor met taal
jongens meer ruimtelijk inzicht
- 18-21 jr meisjes beter stuurgedrag
jongens "risico-driehoek"
Biologisch

Onderwijs
Eind groep 8
- jongens hogere cito score; meisjes hoger advies

HAVO / VWO
- determinering in onderbouw is op gedrag
- zittenblijven is "beloning" voor jongens
Kwaliteit
Binding
Motivatie
- activerend onderwijs
- betrek toepassingen
- ondernemend
- competitie element
- relatie docenten - jongens
- rolmodellen ook van buiten
- sociale binding (studievereniging)
- sport! (jongens willen bewegen)
- bevorder intrinsieke motivatie
- realiseer identificatie met studie
- introduceer regels "supportive"
bronnen: Crone
Vansteenkiste
Hoe verhoog je studiesucces?
We are looking for something
- psychological (not physiological),
- innate (not acquired),
- fundamental (not temporarely), and
- universal (not cultural determined).
The answer is: students have
- need for autonomy,
- need for relatedness,
- need for competence.
Bron:
Maarten Vansteenkiste
rede VU; 27 mrt 2012
Zelf-Determinatie Theorie
Jongen kan het wel!
(plannen en studeren)
Alleen op grond van andere prikkels.
Bron: Vrij naar Interview Eveline Crone
23 aug 2012 - Malou van Hintum
Waarschuwing
Het is maar een klein verschil;
dus niet generaliseren !
Steeds meer deskundigen waarschuwen dat oplossingen voor het "boys problem" niet alleen voor jongens goed moeten zijn ! Voor iedereen !!
Een mindmap om deelname en studiesucces van mannen en vrouwen in het bèta-onderwijs te verbeteren.

Dit alles gezien vanuit de bèta opleidingen aan de universiteit.
In de gehele keten
Op de universiteit
BètaMentality; Platform Bèta Techniek; 2009

Het Excellentiemodel; Platform Bèta Techniek; 2011
Minder studiesucces
Cijfers VWO schooljaar 2010 / 2011
geslaagde jongens: 15029
geslaagde meisjes: 17584
totaal: 32613
Er zijn 2555 jongens kwijt !!
61% doet N-profiel => 1564
Basisonderwijs


HAVO en VWO
- geen dakpanklassen

- zittenblijven afschaffen

- iedereen (ook de meisjes) weer echte wiskunde

- meer digitaal
Twee aandachtspunten op grond hiervan:
Maak zakelijke afspraken;
geen morele afspraken.
Iedere student werkt even hard
geen "pretstudies" meer.
Beloning:
op sociale status


op milde regels bij goede inzet
- 4 op de 10 kiest Bèta

- meisjes en jongens even succesvol in Bèta / techniek

- instroom universiteiten weer 50/50 door meer jongens uit VWO
Best Practice
Future Planet Studies UvA
Startconferentie met:
Ruud Koornstra
duurzaam ondernemer
Lucas Simons
young global leader
Winnaars Zilver en Brons Genomineerde
Internationale Chemie Olympiade ECHO Beta Techniek Award
Relatief steeds meer VWO'ers

We kunnen ons niet permiteren dat zo weinig meisjes bèta kiezen.
Dus: geef meisjes meer zelfvertrouwen in bètavakken.
Stop het grote misverstand !
Het grote (bèta) misverstand
- iedereen denkt dat je voor wiskunde of bèta een knobbel nodig hebt
- als je goed bent in bèta, ben je meteen een nerd
- ouders beamen dat bèta inderdaad (te) moeilijk is en zij het ook niet konden (in plaats van te steunen en stimuleren)
- studiekeuzeadviseurs, mentoren, ... zijn zelf vaak alfa en dragen onbewust bij aan het misverstand
- zelfs leraren ontlenen "status" aan hun moeilijke vak en houden het misverstand daarom vaak mede in stand
- langstudeerdersboete zo fout nog niet!
- idee Prof Lex Borghans (UM):
geen loonheffingskorting meer voor studenten
Minder zelfvertrouwen in Bèta
Meisjes presteren niet slechter in wiskunde dan jongens; wel als ze denken dat ze er slechter in zijn.
Bron: TIMMS; PISA
Verschillen tussen uni's
belangstelling opwekken voor beta en techniek; wereldbeeld zet zich vast rond 12e jaar
Mannelijke eerstejaars studenten geven nog al eens aan het oneerlijk te vinden dat vrienden volstaan met makkelijke studie van 20 uur per week max en zij veel harder moeten werken.
Dit is een dissatifier; het werkt demotiverend.
Geen strengere regels
Regels in overleg introduceren en ontwikkelen. Jongens moeten voor acceptatie erkennen dat de regels voor hen nodig en noodzakelijk zijn. Dan wordt het onderdeel van "intrinsieke motivatie" (Vansteenkiste)
Meer studiesucces meisjes:
10 maanden sneller studeren
Succesvolle onderwijsaanpakken voor jongens in het VO; Heemskerk, van Eck, Kuiper, Volman; 2012

Jongens wat is er aan de hand; Ex, de Reuver, van Tricht; 2011

Schoolsucces van j en m in het HAVO en VWO; Coenen, Meng, van der Velden; 2011

Zicht op sekseverschillen in studiesucces; van Alst; 2010

De Onderwijsachterstand van jongens; Driessen, van Langen; 2010

Jongens als probleem; Veendrick, Tavecchio, Doornenbal; 2004
veel jongens willen niet aangesproken worden op het gedrag van andere jongens. Als zij zich wel 100% inzetten willen ze daarvoor "beloning" terug in de vorm van aangepaste regels
We kunnen ons niet permiteren dat zoveel jongens afvallen.
Dus: bezorg jongens meer succes op VWO en Universiteit!

1976 Gymnasium ß
1984 Wagenings bioloog / landbouwkundig ingenieur
1990 Actes MO-A en MO-B Wiskunde

1985 - 1999 Leraar Wiskunde VO
1990 - 1999 Conrector (Kaj Munk College; Hoofddorp)
1999 - 2002 Studentendecaan, en tevens:
1999 - 2006 Hoofd Studentenzaken Vrije Universiteit
2006 - 2009 Directeur Bestuurszaken Inholland
2009 - nu Onderwijsdirecteur Exacte Wetenschappen VU

2002 - 2007 Bestuurslid Haarlems Openbaar VO
2007 - 2009 Lid RvT Onderwijsgroep Dunamare (VO)
2010 - nu Lid RvT Haagse Hogeschool
2012 - nu Lid Stuurgroep Masterplan Betatechnologie
Johan Vermeer
Begeleiding
Maar wel minder jongens
Leraren:
Bron: Het Nederlandse onderwijs:
beter dan we denken, maar niet zo goed als we willen;
McKinsey&Company
Veel studiesucces
Weinig Bèta keuze
Oorzaken ?
Profielkeuze VWO
Van VWO naar Universiteit
vanuit N&G vanuit N&T
Bron: CBS; gegevens 2006
Oplossingen
In de gehele keten
Op de universiteit
Literatuur uit USA
The Mind of Boys; Michael Gurian; 2007

Boys adrift; Leonard Sax; 2008

Boys and Girls Learn Differently; Gurian & Stevens; 2010

Why Boys Fail; Richard Whitmere; 2011

The Male Brain; Louann Brizendine; 2011
Curriculum vitae
Glazen plafond !
Veel loopbaansucces
1 Meer zelfvertrouwen geven! Meisjes zijn goed in Wiskunde en techniek!

2 Laten zien dat bèta en techniek samengaan met individuele toekomst
VHTO; pleitbezorger in NL:

De omstreden video van de Europese Commissie:
1 Geen gender discriminatie in Bèta en techniek onderwijs !

In een groot onderzoek in California, USA geeft 100% van de vrouwelijke undergraduate en graduate studenten aan last te hebben (gehad) van discriminerende opmerkingen over vrouwen en bèta en techniek !!
zie mijn prezi: Iedereen kan WISKUNDE
Waar zijn ze wel?
Waar zijn ze niet?
- te weinig meisjes / vrouwelijke studenten
- te weining jongens / mannelijke studenten
- te weinig allochtone studenten
Het BètaMentality model; 2010; Platform Bèta Techniek
Andere verschillen
Ambitie
- Carrière Bèta

- Concrete Bèta

- (Mensgerichte) Generalist
Wie regelt het ?
Overheid ?

Onderwijs ?

Ondernemers / bedrijfsleven ?
Schoolsucces / Studiesucces
Iedereen kan WiSKUNDE
Gender in het plan
Speerpunten in het plan
1 Grotere instroom gediplomeerden in topsectoren
2 Continue afstemming onderwijs - arbeidsmarkt
3 Bèta en technische mensen binden, boeien en ontwikkelen
4 Vergroot het internationaal perspectief

Maatschappelijke bewustwording techniek (genderneutraal!)
voor de Mammoet: stapelen !
Bron: Paul van Liempt; 2008
De Nederlandse droom; hoe stapelaars de top beklommen
leden vanuit onderwijs
MBO Jos Hegeman; ROC Eindhoven
HBO Ron Bormans; Hogeschool Rotterdam
WO Johan Vermeer; Vrije Universiteit

vz Rein Willems; Shell / Topsectoren
Cijfers VWO schooljaar 2010/2011
meisjes N&T 591
jongens N&T 2691
Er zijn 2100 meisjes kwijt !!
Bron: CBS Statline
Onderwerp
zie mijn PREZI Schoolsucces / Studiesucces
zie mijn PREZI Iedereen kan Wiskunde
Studieduur in maanden op moment van afstuderen
nu 10 maanden verschil !!
jaar mannen vrouwen
95/96 74 70
96/97 75 69
97/98 75 69
98/99 76 69
99/00 76 68
00/01 76 69
01/02 77 69
02/03 78 69
03/04 79 70
04/05 80 70
05/06 81 71
06/07 84 73
07/08 82 71
08/09 81 71
09/10 82 72
10/11 82 72
- lager bachelorrendement

- langere studieduur
JA, er zijn (kleine?) verschillen
Intake op CE cijfers !!
Bèta BSA
Na 1 jaar:
54/60 EC: je mag door
42/48 EC: door onder voorwaarden
<36/36 EC: wegwezen
Bron: Jaap Dronkers; gesprek 11 januari 2013
Verschil in ontwikkelingstempo
Bron: Gesprek Lauk Woltring; 2012
Full transcript