Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interventiotutkimukset

Illustrate how you build your ideas with this free Prezi Template including Construction Machinery visuals. Download from Prezibase.com or save a copy right here
by

Riitta Luoto

on 13 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interventiotutkimukset

Kansanterveys-
työmaa
Elintapainterventiotutkimukset

= Tutkimusmenetelmä, jossa pyritään kontrolloidusti vaikuttamaan terveyskäyttäytymiseen

Intervention= In medicine, a treatment or action taken to prevent or treat disease, or improve health in other ways.
(PubMed Health Glossary/NIH - Natl Cancer Institute)
Mikä on elintapa- interventiotutkimus?
Terveyteen vaikuttavien
elintapojen perusta
Kansanterveystyömaa
Yksittäisten elintapojen vaikutus terveyteen pieni, yhteisvaikutus suuri
Ilkka Vuori 2015
Duodecim
Suuri osa elintapojen terveyttä ja toimintakykyä lisäävistä mahdolli-suuksista on käyttämättä
Ilkka Vuori 2015
Duodecim
Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus (RCT)
RCT 1
RCT 2
RCT 3
RCT on näyttöön perustuvan lääketieteen peruskivi

- mutta: kansanterveysongelmat monimutkaisia
- tarkkaan muotoiltu peruskivi ei riitä ratkaisuksi

»Jos tulemme päätelmään, että ainoa tapa löytää totuus lääketieteellisen hoidon hyödystä on kontrolloitu tutkimus, se ei merkitse sitä, että heiluri olisi mennyt liian pitkälle toiseen suuntaan, vaan sitä, että heiluri on kokonaan irronnut koukustaan»
(Sir Austin Bradford Hill 1966, sit Louhiala & Hemilä 2005).
"Modernin kansanterveystieteilijän tultava toimeen myös "nyhtönäytön" kanssa, ilman täydellisten tutkimusmenetelmien (RCT) tavoittelua "

-
ravitsemus
lepo ja palautuminen
liikkuminen
Terveyttä murentavat elintavat-
miten korjataan?
Riitta Luoto LT, Dos
Kela ja TaY/HES
Interventiotutkimusten tietoa tarvitsevat:
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994,15 §): Ammattitoiminnassa sovellettava yleisesti hyväksyttyjä, kokemusperäisiä, perusteltuja menettelytapoja

Laatu ja potilasturvallisuus : terveydenhuoltolaki

Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua.




Terveydenhuollon ammattihenkilöt, terveyspoliitikot, muut päättäjät, kansalaiset

sekä

Tiedon tuottajat- tutkijat
"Nyhtönäyttö"
[Ragged evidence]
(Vanderbroucke ym Int J Epid 2016)
muut elintavat
Miksi?

= kaikenlaisten tutkimustulosten yhteen kerääminen kansanterveysongelmien ratkaisuun ("kokonaisnäyttö")

Kansanterveysongelmien ratkaisussa tarvitaan erilaisten tutkimusmenetelmien avulla saadun tiedon integrointia


-Lähestymistapaa voi kuvata pragmaattiseksi pluralismiksi
Mitä eroa perinteisellä
ja pragmaattisella RCT:llä?
Raskausdiabeteksen ehkäisytutkimus NELLI RCT
NELLI- tutkimus 2002-2016
Niukat resurssit ongelma
otoskoolle ja
adherenssille
Julkaisuprosessi haastava jos tulokset ei vastaa odotuksia
Kansallinen yhteistyö
haastavaa - interventioille oma keskus?
Luoto 2012 Duodecim
E- pilleri
Aspiriini
Penisilliini
Ilokaasu
K- vitamiini
Antihistamiinit
Insuliini
Post- it tarralaput
Viagra
radioaktiivisuus
Coca-Cola
Mikä yhdistää ylläolevia?

Serendipiteetti = yllätyksellisyys
- löydetty kokeellisten tutkimusten sivutuotteina
Tutkijoiden sitkeyttä
tarvitaan
Yhteenveto

Miksi?
Lakinäkökulma
Nyhtönäyttö / Kokonaisnäyttö
Pragmaattinen pluralismi

Miten?
Pragmaattiset interventiot
Julkaisuharha
Adherenssi- yhteistyö- sitkeys
Kiviaita
NELLI RCT
Full transcript