Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ku niepodległej. Sprawa Polska podczas Wielkiej Wojny.

No description
by

Dorota Pleskot

on 18 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ku niepodległej. Sprawa Polska podczas Wielkiej Wojny.

Ku niepodległej. Sprawa Polska

podczas Wielkiej Wojny.

W społeczeństwie polskim ukształtowały się dwie orientacje:
Proaustriacka orientacja niepodległościowa
Warunki panujące w autonomicznej Galicji pozwoliły na utworzenie tam polskich instytucji.
Polacy w pierwszych latach Wielkiej Wojny
Józef Piłsudski za głównego wroga uważał Rosję.
1908 r. - Związek Walki Czynnej
* miało za zadanie przygotowanie antyrosyjskiego powstania
*akceptacja władz austriackich doprowadziła do powstania:
1910 r. - powołanie do życia paramilitarnych organizacji młodzieżowych:

Towarzystwo Strzelec w Krakowie

Związek Strzelecki we Lwowie

miały one tworzyć podstawy przyszłej armii
W 1912 r. wybuchły konflikty na Bałkanach - wojna między mocrstwami "wisi na włosku"

Dlatego też polskie partie z terenu Galicji utworzyły
Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
W Galicji pojawił się także program lojalistyczny:
*przywódcą był Michał Bobrzyński
*zakładali przyłączenie ziem Królestwa Polskiego do Galicji i utworzenie trzeciego członu monarchii habsburskiej: Austro - Węgro- Polski (tzw. koncepcja trialistyczna)
Prorosyjska orientacja niepodległościowa
Polacy powinni współpracować z Rosją
28 czerwca 1914 r. zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga w Sarajewie
1 sierpnia 1914
3 sierpnia 1914
4 sierpnia 1914
6 sierpnia 1914
"Czarne orły, które z górą sto lat wcześniej rozszarpały białego, teraz rzuciły się na siebie"
Mikołaj Mikołajewicz
Romanow (młodszy)

Obiecywano zjednoczenie wszystkich ziem polskich pod berłem cara, brak entuzjazmu ze strony Polaków.
Jedyną prorosyjską inicjatywą było powołanie LegionuPuławskiego - nie odegrał jednak większej roli.
W Galicji z oddziałów strzeleckich sformowano I Kompanię Kadrową.

* 6 sierpnia wyruszyła z Krakowa w stronę Kongresówki w celu wywołania antyrosyjskiego powstania

niestety nie udało się nakłonić Polaków do powstania
Utworzenie Legionów Polski u boku armii austro - węgierskiej

*w 1915 r. sformowano trzy brygady (łącznie ok 20 tys. żołnierzy)

* jednak brak deklaracji w sprawie polskiej, powodowało że Piłsudski zaczął dystansować się od dalszej współpracy, ograniczył nawet werbunek do Legionów

Rozbudowywano struktury konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej
5 listopada 1916 r. - cesarze Niemiec i Austro - Węgier wydali manifest,w którym zapowiadali powstanie samodzielnego państwa polskiego

odpowiedź Rosji: utworzenie wolnej Polski "ze wszystkich trzech dzielnic"
Upadek caratu
lipiec 1917 r. - od żołnierzy legionowych zażądano złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro - Węgier

Piłsudski wykorzystał ten fakt do zerwania z państwami centralnymi i wezwał żołnierzy do nieskładania przysięgi

Piłsudski został osadzony w więzieniu w Magdeburgu
w sierpniu 1917 r. - Roman Dmowski utworzył Komitet Narodowy Polski

październik 1917 r. - powołano trzyosobową RadęRegencyjną jako tymczasowy organ władzy w Królestwie Polskim

KNP został uznany za oficjalną reprezentację polską

Polska niepodległa

* 8 stycznia 1918r. prezydent USA Thomas Woodrow Wilson przedstawił w orędziu do Kongresu przedstawił czternastopunktowy program polityczny dotyczący nowego ładu w powojennej Europie

13 punkt poswięcony był Polsce i utworzeniu niepodległego państwa.
Full transcript