Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Laadukkaan ajattelun vaatimukset

No description
by

Katri Saarikivi

on 20 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Laadukkaan ajattelun vaatimukset

Laadukkaan ajattelun vaatimukset
LAADUKKAAN AJATTELUN MAHDOLLISTAMINEN
LAADUKAS, ARVOA LUOVA AJATTELU TÖISSÄ?
http://pro.gigaom.com/blog/work-is-rapidly-becoming-nonroutine/
Rutiininomaisen, manuaalisen työn määrä vähenee ja
kognitiivisen, ei-rutiininomaisen
lisääntyy.
Tekoälyn, automaation ja robotiikan kehityksen myötä toistavat tehtävät, joissa vastaus tiedetään etukäteen voidaan hoitaa ilman ihmistä
Teknologinen kehitys aiheuttaa kolme suurta muutosta työhön
1. Työstä tulee
oppimisintensiivistä
2. Työstä tulee
vuorovaikutteista
Kun tietoa ei tarvitse painaa mieleen, koska se löytyy nopealla haulla esim internetistä, korostuvat tiedon etsimisen, arvioinnin ja yhdistelyn taidot -
metataidot
.
Laadukas ajattelu ja ongelmanratkaisu syntyvät teknologian ja
inhimillisen merkityksenannon
yhdistelmänä.
3. Ihmisajattelu täydentyy
digitaalisesti
VUOROVAIKUTTEISUUS
DIGITAALISUUS
Kielellinen päättelykyky
Ei-kielellinen päättelykyky
Muisti, työmuisti
Keskittymiskyky
Tiedon yhdistely ja soveltaminen
Kyky vuorovaikutukseen
Luova ajattelu
Oppimiskyky
Joustava, kontekstuaalinen ajattelu
Mitä taitoja kannattaa erityisesti kehittää, jos haluaa parantaa ajattelunsa laatua?
Laadukas, arvoa luova ajattelu vastaa näihin kolmeen työn muutokseen.
Mitä kognitiivisia taitoja työ vaatii?
Ajattelu, joka ennen toimi, ei ehkä enää riitä...
Ajattelun laatu määrittyy sen kontekstin ja vuorovaikutuksen kautta, jossa se tapahtuu.

OPPIMISINTENSIIVISYYS
The wicked problem:

Miten luodaan yhteiskunta, jossa tämä on kaikille mahdollista?
Matalan tason kontrolliprosesseja, jotka mahdollistavat korkeamman tason kognitiiviset toiminnot
Toiminnanohjaus
Fokus
http://www.digitaltonto.com/2014/if-you-want-to-avoid-being-replaced-by-a-robot-heres-what-you-need-to-know/
1) Irroittadu rutiineista, ihmisille ei makseta tehtävien tekemisestä vaan
ongelmien ratkaisemisesta

2) Opettele
kysymään kysymyksiä
vastauksien antamisen sijaan
3) Paranna
sosiaalisia
taitojasi
Arvoa luova ajattelu
Terveet aivot
Krooninen työstressi on neurotoksista
Krooninen univaje tuhoaa aivokudosta
Urheilu tukee kognitiivista suoriutumista
http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n1/abs/nrn2298.html
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064065
Blix, E., Perski, A., Berglund, H., & Savic, I. (2013). Long-term occupational stress is associated with regional reductions in brain tissue volumes. PloS one, 8(6), e64065.
http://www.jneurosci.org/content/34/12/4418.short
Zhang, J., Zhu, Y., Zhan, G., Fenik, P., Panossian, L., Wang, M. M., ... & Veasey, S. (2014). Extended Wakefulness: Compromised Metabolics in and Degeneration of Locus Ceruleus Neurons. The Journal of Neuroscience, 34(12), 4418-4431.
STRESSI
LIIKUNTA
UNI
Savic, I. (2013). Structural Changes of the Brain in Relation to Occupational Stress. Cerebral Cortex, bht348.
http://cercor.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/18/cercor.bht348.short
Kolme ensiaskelta laadukkaan ajattelun työhön
Terve elämä, terveet aivot
TYÖMUISTI
INHIBITIO
AJATTELUN JOUSTAVUUS
Mikä muuttuisi, jos työorganisaatioissa alettaisiin soveltaa uusinta ymmärrystä siitä, miten ihminen toimii parhaiten?
Oppimisintensiivinen, vuorovaikutteinen työ vaatii ajattelultamme enemmän kuin aiemmin.
Sopiiko uutteran, ahkeran työntekijän rooliin itsestä huolehtiminen?
Voiko olla niin että perinteiset työroolit ajavat ihmisiä epäkypsään ja kognition kannalta epäterveelliseen vuorovaikutukseen?
"Työnjohto-oikeus: työnantaja päättää
mitä, miten, missä, mihin aikaan ja ketkä työtä tekevät
."
"Toisaalta työntekijä, työsopimuksen toinen osapuoli, joka sitoutuu tekemään työtä toiselle osapuolelle, työnantajalle, tämän
johdon ja valvonnan alaisena
, sovittua (tyypillisesti rahallista) korvausta vastaan kuuliaisesti (nk. kuuliaisuusvelvoite, Työsopimuslaki 3:1§)."
"Sisäinen pomo"
Millä tavoin työorganisaatiot tukevat työn muutokseen vastaavaa, laadukasta ajattelua ja sen edellytyksiä?
Työelämä on yksi tärkeimmistä ajattelun konteksteista.
Nämä muutokset puolestaan määrittävät sitä, mitä on laadukas ajattelu
Kun työstä tulee kognitiivisesti kuormittavampaa, vaikeampaa, vaatii laadukas ajattelu erilaisia tiedonkäsittelyn ja ongelmanratkaisun taitoja kuin ennen.
Ei voida enää ajatella, että oppiminen, luova tiedon-rakentaminen, tapahtuisi työkonteksteista irrallaan, vaan siitä tulee tärkein arvon luonnin prosessi.
Kognitiivisen kuorman kasvaminen tarkoittaa myös sitä, että yhden ihmisen ajattelu ei enää riitä.
Hierarkioista vapaasti muodostuviin verkostoihin
Pieni maailma -käsite (small world phenomenon) perustuu 1970-luvulla tehtyyn tutkimukseen, jossa havaittiin, että Yhdysvalloissa kaikki ihmiset ovat vain 5.2 "kädenpuristuksen" päässä toisistaan.
Travers & Milgram (1969)
Digitaalisuuden myötä samasta asiasta kiinnostuneiden löytäminen ja yhteisöjen muodostaminen on aiempaa helpompaa.
Laadukas ajattelu ei eristäydy...
Milgram (1967)
Digitaalisen todellisuuden kasvu on lyhentänyt etäisyyden
neljään
.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213003427
Ajattelun jakaminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin.
Koska työn kognitiivinen kuorma on kasvanut, jakamista myös tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Ihmiskeskeisen työn laatu ei määräydy yksilön ominaisuuksien, vaan
vuorovaikutuksen laadun
perusteella.
@EskoKilpi: "Työ on merkityksellisten
asioiden tekemistä, merkityksellisellä tavalla,
merkityksellisten ihmisten kanssa"
Toiminnan tukeminen palkkioilla voi heikentää
sisäsyntyistä motivaatiota
ja vapaaehtoisen toiminnan määrää
Murayama et al., 2010
http://www.pnas.org/content/107/49/20911.full.pdf+html
Uutuus
on tärkeä signaali oppimiselle ja sisäiselle motivaatiolle.
Uutuus voi aktivoida aivojen
motivaatioon ja mielihyvään
liittyviä järjestelmiä samaan tapaan kuin muutkin palkinnot.
Uutuudella on
motivaatioarvoa
.
Oppiminen synnyttää sisäistä motivaatiota automaattisesti
2. Mahdollisuus
vuorovaikutukseen
1. Mahdollisuus vaikuttaa, kokea
merkityksellisyyttä
3. Mahdollisuus
oppimiseen
Mannella, F., Gurney, K., & Baldassarre, G. (2013). The nucleus accumbens as a nexus between values and goals in goal-directed behavior: a review and a new hypothesis. Frontiers in behavioral neuroscience, 7.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805952/
Lisman, J. E., & Grace, A. A. (2005). The hippocampal-VTA loop: controlling the entry of information into long-term memory. Neuron, 46(5), 703-713.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627305003971
Kognitio
syntyy vuorovaikutuksessa
Tuttujen ihmisten ja itsen
edustusalueet aivoissa ovat
osin
päällekäisiä
Aivojen rytminen toiminta
synkronoituu
ihmisten yhteistoiminnan synkronoituessa.
Aivojen toiminnan välistä koherenssia lisää yhteistyö ja
vähentää kilpailu.
Ihminen on läpikotaisesti sosiaalinen
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0012166
Dumas, G., Nadel, J., Soussignan, R., Martinerie, J., & Garnero, L. (2010). Inter-brain synchronization during social interaction. PloS one, 5(8), e12166.
Cui, X., Bryant, D. M., & Reiss, A. L. (2012). NIRS-based hyperscanning reveals increased interpersonal coherence in superior frontal cortex during cooperation. Neuroimage, 59(3), 2430-2437.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811911010421
Müller, V., Sänger, J., & Lindenberger, U. (2013). Intra-and Inter-Brain Synchronization during Musical Improvisation on the Guitar. PloS one, 8(9), e73852.
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0073852
http://scan.oxfordjournals.org/content/8/6/670.full
Beckes, L., Coan, J. A., & Hasselmo, K. (2013). Familiarity promotes the blurring of self and other in the neural representation of threat. Social cognitive and affective neuroscience, 8(6), 670-677.
Vähäinenkin vaikutusmahdollisuus parantaa suoritusta
Murayama et. al (2013)
How Self-Determined Choice Facilitates Performance
http://cercor.oxfordjournals.org/content/early/2013/12/01/cercor.bht317.short
(vähentää epäonnistumisen demotivoivaa vaikutusta)
The role of the striatum in social behavior
Báez-Mendoza et al. (2013)
http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fnins.2013.00233/full
Sosiaalisuus on palkitsevaa
Aineellinenkin motivointi toimii paremmin, jos se on jaettua
The social brain and reward: social information processing in the human striatum
Bhanji et. al, 2014
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcs.1266/abstract
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053535707001205
Jos sosiaalisia palkintoja mitattaisiin rahassa:
Esimerkiksi ystävien tapaaminen useimpina päivinä olisi noin
50 000 euron
vuotuisen palkankorotuksen arvoista.
Toisten ihmisten katselu
Toisista oppiminen
Muut sosiaaliset palkinnot, kuten huomion, kiitoksen saaminen
Knoth et al., 2010
Soluja syntyy enemmän jos elää terveesti
Juokseminen lisää uusien syntyvien solujen määrää
Stressi vähentää uusien syntyvien solujen määrää
Warner-Schmidt et al., 2006
Kuten myös jopa maltillinen alkoholin käyttö
Anderson et al., 2012
van Praag et al., 1999
Oppiminen
pelastaa
uusia hermosoluja
Shors ym., 2011
Ilman oppimista, useimmat uudet solut kuolevat.
Elämänmittainen oppiminen voi lisätä aivojen "vastustuskykyä"
Usein urheilevilla on pienempi riski sairastua Alzheimerintautiin.
Larson et al., 2006
Korkea koulutustaso on yhteydessä vähäisempiin dementiaan liittyviin aivomuutoksiin.
Brayne et al., 2010
Oppiminen tukee aivokuntoa
Uusia soluja syntyy läpi elämän
Neural basis of the undermining effect of monetary reward on intrinsic motivation
Putting a price tag on friends, relatives, and neighbours: Using surveys of life satisfaction to value social relationships
Powdthavee, N.
Flickr: AFUSA
Flickr: Ben Gray
Flickr:Vastateparkstaff
Flickr: William Warby
Merkityksen kokemus tekee vaikeasta työstä onnellisuuden lähteen.
Oman ajattelun täydentäminen digitaalisesti on toinen tapa jakaa kognitiivista kuormaa.
Yhteys:

@katrisaarikivi
katri.saarikivi@helsinki.fi
http://saarikivi.wordpress.com
https://www.linkedin.com/pub/katri-saarikivi/4/637/3b8

Älykäs ongelmanratkaisu vaatii yhä useammin sitä, että siihen tuodaan monia eri näkökulmia, että kognitiivista kuormaa jaetaan.
Vuorovaikutteisuuden korostuminen ongelmanratkaisussa ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaiken ajattelun tulisi olla keskustelevaa, jaettua.
Ryhmässä toimiessaan ihmiset pyrkivät toisinaan yhdenmukaistamaan ajatteluaan, mikä voi olla joissain ongelmanratkaisutilanteissa haitallistakin. ks. esim. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.1699/full
Vuorovaikutteisuuden korostuminen ei tästä syystä tarkoita yksilöllisen ajattelun ja päätöksenteon häivyttämistä, vaan moniäänisyyden sekä monipuolisuuden lisäämistä ja ihmisen sisäsyntyisen sosiaalisuuden hyväksymistä.
...mutta ei myöskään häivytä ainutlaatuisuuttaan kompromisseihin.
Flickr: Carlos M
Full transcript