Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internet bankarstvo

Studentska prezentacija o internet bankarstvu
by

Rafael Franjo Novak

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internet bankarstvo

INTERENET BANKARSTVO Internetsko bankarstvo Financijski servis banke koji omogućava
korisniku osobno i izravno obavljanje i pregled
financijskih transakcija i stanja, a pritom
koristi Internet kao kanal distribucije
po kojem se vrši bankarska aktivnosti. Internet bankarstvo svoje početke seže iz ranih 1980-ih NYC BANKE 1981. Citibank Chase
Manhattan Chemical Manufacturers
Hanover Korištenje bankarskih servisa preko videoteksta PRAVO INTERNET BANKARTSVO LISTOPAD, 1994. Stanford Federal Credit Union Tko može koristiti
internet bankarstvo? SVATKO AKO:
ima pristup osobnom računalu
ima pristup internetskoj vezi AUTORIZACIJA Prije korištenja bilo kakve usluge internetskog bankarstva ili obavljanja transakcije Privatni korisnici token
TAN-ovi Pravne osobe smart - kartice TOKEN Uređaj nalik džepnom kalkulatoru kojim, pomoću PIN-a autoriziramo pristup transkaciji TAN Podrazumijeva list papira s pedesetak ili stotinjak nizova znamenaka koje klijent zaprima od banke Smart - kartice Kartica u kojoj se nalazi ili mikroprocesor i memorijski čip ili samo memorijski čip s neprogramabilnom logikom Vrste usluge internet bankarstva Privatni korisnici pregled stanja na računu

ispis potvrda o transakcijama

prebacivanje novca s jednog računa na drugi

uvid u kamate po računima

plaćanje računa u kunama

kupnja i prodaja deviza

plaćanje računa od kreditnih kartica Pravne osobe Kunski platni promet: stanja i prometi
izvadak
nalozi za plaćanje
pojedinačni nalozi
nalozi za obračunska plaćanja
isplata plaća zaposlenicima
samostalno definiranje ovlaštenja Devizni platni promet stanja i prometi (prikaz i printanje)
izvadak
nalozi za plaćanje
pojedinačni nalozi
obavijesti o priljevu
nalog za raspored
trajni nalog za raspored
samostalno definiranje ovlaštenja Prednosti Internet bankarstva brzina i kvaliteta provođenja platnog prometa
racionalno korištenje vremena
ubrzavanje dostave naloga za plaćanje
brzo izvješćivanje o obavljenim transakcijama
mogućnost on-line upita o stanju i prometima po računu Rafael Novak
grupa E
Full transcript