Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Англи хэлний хичээлд үзүүлэн таниулах материал ашиглах аргаз

No description
by

Battsetseg Khurelbaatar

on 5 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Англи хэлний хичээлд үзүүлэн таниулах материал ашиглах аргаз

Англи хэлний хичээлд үзүүлэн таниулах материал ашиглах аргазүйн асуудал

Зорилт
Сэдэвтэй холбоотой эрдэмтэн судлаачдын бүтээл, онолын үзэл баримтлалыг судлах
ЕБС-д ашиглаж буй ном, сурах бичиг, нэмэлт хэрэглэгдэхүүний хэрэглээний өнөөгийн байдлыг судлах
Толь бичиг хэрэглэх аргазүйн үндсийг судлах
Зурагт толь бичиг гарган туршиж үр дүнг тооцох

Судалгааны Үндэслэл
ЕБС-ийн/англи хэл эхлэн сурагчдад/ зориулсан анхан шатны үг хэллэгтэй таарсан толь бичиг тэр болгон байдаггүй.
ЕБС-ийн багш, сурагчид хичээлийн явцад толь бичиг ашиглах асуудал бага
мэдэхгүй үгийг багшаас шууд асууж заншсан
бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй болж бие даан сурах явц нь буурч байна.
Судлагдсан байдал
Ч.Лхагважав, Н.Нэргүй, У.Доёд “Сургалтын менежмент” (2001),
Боловсролын доктор З.Бадамсамбуу “Сургалтын арга хэрэгсэл”(1984),
Ш.Ичинхорлоо “Сурах арга”(2001)
АНУ–ын сэтгэл судлаач Аллан Урхо Пайвио (1986)“Хосолсон кодын онол”,
Оросын сурган хүмүүжүүлэгч К.Д. Ушинский юм.
Зорилго
ЕБС-ийн 5-р ангийн англи хэлний сурах бичигт тулгуурлан үзүүлэн таниулах материалын нэг болох зурагт толь бичиг гарган түүнийг хичээлд ашиглах хөтөлбөр боловсруулах, сургалтад туршин,үр дүнг тооцох
З. Бадамсамбуу “ Сургалтын арга хэрэгсэл ” (1984) бүтээлд:
“ Хичээл дээр сурагчдын танин мэдэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж удирдахад багшийн тайлбар яриа их үүрэг гүйцэтгэх боловч үзүүлэн таниулахыг төлөөлж чадахгүй ” юм .

Ш.Ичинхорлоо “ Сурах арга ” (2011) бүтээлд:

“ Орчин үед багшийн яриа , сурах бичиг гэсэн мэдээллийн 2 эх үүсвэр нь хангалтгүй болсон ба сургалтад үзүүлэн таниулах материал ашиглах шаардлагатай ба багш үзүүлэн таниулах материалыг оновчтой ашиглах нь сургалтыг
илүү амжилттай ,
чанартай болгон
сургалтын аятай орчин бүрдүүлэх ,
сурагчдыг практик үйл ажиллагаанд татан оруулах зэрэг ач холбогдолтой ” гэсэн байна.
Онол
Сэтгэл судлаач Артур Роберт Женсен
нь яагаад үзүүлэн таниулах материал суралцахад илүү үр нөлөөтэй байдгийг батлан гаргасан . Шалтгаан нь:
Хүний тархи нь өнгөний дүрслэл болон шинэлэг зүйлд анхаарлын шилжилттэй байдаг.
Тархины мэдрэлийн өгөлтийн 90% нь харсан дүрслэлээс бий болдог.
Тархи нь тэмдэг, дүрс болон бусад энгийн зураглалд хурдан хариу үйлдлийг үзүүлдэг.


Я.А.Коменский
Үзүүлэн таниулах арга нь хүүхдийн анхаарлыг төлөвшүүлэх , хэлний мэдлэгийг тэдний ой тогтоолтод хүргэж үлдээхэд чухал үүрэгтэй бөгөөд хүүхдийн бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх сэдэл бий болгодог .
Швейцарын сэтгэл зүйч , философич Жан Пиаже

Үзүүлэн таниулах материал нь суралцагчдад ойлгоход нь туслах , үнэн зөв , мэдээллийг тодорхой харуулдаг байх нь чухал юм хэмээжээ.

( Толь бичиг хэрэглэх жишээн дээр )

Мэдэхгүй зүйлийн утгыг дамжуулах мэдээлэх хэрэгсэл
Дараах зүйлсийг харгалзан үзэж хичээлийн аргазүйг боловсруулна
Үүнд:
- ангийн суралцагчдын нас
- сэтгэхүйн онцлог, хэрэгцээ,
- сонирхолнийцүүлэх
- ямар үйл ажиллагаа явуулах
- ямар дараалалтай байхыг сайтар тодорхойлох
- Багшийн номонд өгсөн зааварчилгаа зөвлөмжийг бүтээлчээр ашиглах
- Өөрийн арга зүй, шинэлэг болон амжилттай хэрэгждэг санаа
- Бусдын туршлага зэргээр баяжуулан боловсруулахад анхаарах
(Англи хэлний сургалтын хөтөлбөр)
Стилиана Милкова Мичиган их сургуулийн заах аргазүйч:
сурагчдад яг юу зааж сургахыг хүсч байгаагаа тодорхойлох - зааж байх явцдаа буюу сургалтын үйл явцад юу хэрэглэх тухайгаа тодорхойлох - сурагчдын ойлгосныг яаж шалгах зэргээ сайн тодорхойлсны үндсэн дээр тухайн хичээлийн аргазүйг боловсруулна.
Туршилт судалгааны хэсэг
ТАНДАЛТ СУДАЛГАА
Багш
Сурагч
багш хичээлийг яаж заавал сурагчид илүү сайн ойлгодог, толь бичгийг хичээлд хэр ашигладаг талаарх өнөөгийн байдал
Ямар сурах бичгээс хичээл ордог, үзүүлэн таниулах материал ашигладаг эсэх болон сурагчдын толь бичиг хэрэглэх хэрэглээ хэр байгааг тодруулах
Хүрээ - Тулга 2
БЗД-ийн 97- 4
БЗД-ийн 92-4

Нийт - 10
Хүрээ - Тулга 25
БЗД-ийн 97- 32
БЗД-ийн 92-32

Нийт - 89
- English 1, 2
- Welcome 1, 2
- Grammar in Use
80%-зураг тараах материал
20%-тоглоом
-Харилцан ярих
-Тайлбарлах
-Тоглоомын арга
Толь бичгийн хэрэглээ
Улсын сургууль Хувийн сургууль
50% 90%
тохирсон толь
бичиг
байдаггүй
1-р ангиасаа англи
хэл үздэг.

80% сургалтад үзүүлэн таниулах материал, тоглоом ашиглан заавал илүү сайн ойлгодог.
86% - толь бичиг мэднэ
14% - толь бичиг мэдэхгүй
56% - толь бичиг ашигладаг
18% - цахим толь
25% - онлайн толь
13% -Англи-Монгол толь
44% - толь бичиг ашигладаггүй
Зурагт толь бичиг гаргавал
90% ашиглана
10% ашиглахгүй
сонирхолтой, ойлгоход
хялбар
зураггүй толь бичиг
илүү гэж үздэг
АЖИГЛАЛТ ХИЧЭЭЛ
Оюунтунгалаг багштай 5А -15
Цэндсүрэн
багштай 5Б -17
Багшийн хичээл заах үйл явц, ашиглаж буй материал, сурагчдын хичээлд оролцох идэвх
-Харилцан ярих буюу багш төвт сургалт
-Шинэ сэдвийн үгсийг Англи-Монголоор самбар дээр бичих, түүнийг сурагчид самбараас хуулах
-бичих чадварыг хөгжүүлж байгаа ч бие даан сурч, мэдлэгийг өөрсдөө олж авах чадварт нь сөргөөр нөлөөлж байна.
-Сурах бичгээс өөр материал ашигдаагүй
-Хичээлийн төгсгөлд сурагчдыг босгон шинэ үгийг шалгаж байсан нь их авууштай санагдсан. Шалгалтаар сурагчдын 60% нь цээжилж, 40% нь цээжлээгүй байсан.
Оюунтунгалаг багш
Цэндсүрэн багш
-Харилцан ярих буюу багш төвтэй
-Шинэ үгсийг гэртээ мэдэж ирэх даалгавар өгдөг нь бие даан сурч, мэдлэгийг өөрсдөө олж авах чадварыг нь дэмжиж байна.
- Сурах бичгээс өөр материал ашиглаагүй
- Хичээлийн төгсгөлд 5 минутын шинэ үгийн шалгалт авдаг нь сурч мэдсэн зүйлийг нь илүү бататгаж байна. Шалгалтаар сурагчдын 70% нь цээжилж, 30% нь цээжлээгүй байлаа.
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
ТУРШИЛТ ХИЧЭЭЛ
Туршилт хичээл 1
Туршилт хичээл 2
Туршилт хичээл 3
Туршилт хичээл 4
Зурагт толь бичгийг хичээлд ашигласан
Full transcript