Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VRIJHEID BLIJHEID?

No description
by

Intisaar Adow

on 13 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VRIJHEID BLIJHEID?

Opgave 2
Volgens een econoom is dat een slecht voorstel. Om zijn visie toe te lichten schrijft hij een artikel (zie samenvatting) waarin hij op basis van een model de
effecten van het voorstel van de rundvleessector op de Ferroniaanse welvaart
analyseert (zie figuur waarin de letters A tot en met G vlakken weergeven).
Opgave 3
De econoom stelt dat de rundvleessector van Ferronia op lange termijn gebaat is bij internationale handel zonder handelsbelemmeringen (vrijhandel), zeker als daartoe samenwerking binnen de
World Trade Organisation (WTO) wordt gezocht.
Opgave 4
Opgave 1
Wereldwijd belanden economieën in een
recessie: de productie neemt af en de werkloosheid neemt toe.
Ook de economie van het denkbeeldige land Ferronia krijgt daarmee te maken. Er wordt door diverse partijen druk op de regering van Ferronia uitgeoefend om met
invoerbelemmeringen
de binnenlandse bedrijven te beschermen tegen
buitenlandse concurrentie. Zo pleit de rundvleessector van Ferronia voor een
belasting op ingevoerd rundvlees (invoerheffing)
met als argument dat daardoor de werkloosheid in de rundvleessector in Ferronia zal afnemen.
vrIJHEID BLIJHEID?
Begrippen.
Recessie: we spreken van een recessie wanneer er gedurende twee opeenvolgende kwartel sprake is van economische krimp.
Invoerbelemmeringen: maatregelen die de import hinderen.
Invoerheffing: belasting die moet worden betaald bij geïmporteerde goederen.
Leg met behulp van in de figuur vermelde hoeveelheden uit dat de invoerheffing
leidt tot een afname van de werkloosheid in de rundvleessector van Ferronia.
Voor de invoerheffing op de binnenlandse
rundvleesproductie in Ferronia kun je zien dat de productie Q1 is en na de invoerheffing Q2 bedraagt.
Als de binnenlandse productie stijgt dan neemt de werkgelegenheid toe en de werkloosheid neemt af.
Antwoord:
Noem de vlakken uit de figuur die het door de econoom bedoelde
verlies van
maatschappelijke welvaart
in Ferronia weergeven.
Leg uit hoe het wereldwijd instellen van invoerbelemmeringen om binnenlandse bedrijven te beschermen kan leiden tot verergering van de recessie.
Antwoord:

Als er wereldwijd handelsbelemmeringen worden ingesteld zal daardoor de export dalen over de hele wereld en de vraaguitval zal daarmee versterkt worden.
Geef een verklaring voor de verwachting van de econoom met betrekking tot de stabiliteit van de door hem bedoelde (vrijhandels)overeenkomst.
Als alle landen de overeenkomst getekend hebben, zal geen enkel land gauw de overeenkomst schenden: Andere landen zullen minder snel met hem samenwerken omdat het zijn geloofwaardigheid geschaad is, waardoor het land op politiek en economisch vlak steeds geïsoleerder raakt. Dit vooruitzicht zal een individueel land genoeg afschrikken, waardoor de kans dat de overeenkomst instabiel blijkt te zijn afneemt, omdat ieder land eerst kijkt naar zijn individueel belang.
Antwoord:
Opgave 5
Onderbouw met behulp van de tabel de stelling van de econoom dat de rundvleessector in Ferronia moet innoveren. Betrek daarbij de gegevens 1 tot en met 4 uit de tabel. Gebruik voor de onderbouwing ongeveer 100 woorden.
De loonsom in Ferronia stijgt minder in de concurrerende landen maar de arbeidsproductiviteit stijgt nog minder.
Hierdoor stijgen de loonkosten per product in Ferronia harder en dan in de concurrerende landen en rundvlees wordt relatief duur.
Dus moet de arbeidsproductiviteit sneller/meer stijgen dan normaal, en dat kan door innovatie. Hierdoor kan Ferronia weer goedkoper worden t.o.v. het buitenland, waardoor zijn internationale concurrentiepositie verbetert. Als gevolg hiervan stijgt de export en dus ook de productie van Ferronia. Daardoor daalt de werkloosheid, waardoor een invoerheffing niet meer nodig is.
Antwoord:
Noem de vlakken uit de figuur die het door de econoom bedoelde
verlies van maatschappelijke welvaart
in Ferronia weergeven.
De regering van Ferronia moet binnen de WTO pleiten voor een
overeenkomst om alle handelsbelemmeringen af te schaffen. Dat is een
effectieve manier om de wereldwijde recessie te bestrijden. Zo’n
overeenkomst zal stabiel blijken te zijn, omdat onderhandelingen binnen de
WTO het karakter van een herhaald spel hebben.
Wat is WTO?De Wereldhandelsorganisatie staat ook bekend als de WTO, de World Trade Organisation. De WTO is erop gericht handel te stimuleren. Dat doet ze door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken, en het laten gelden van gelijke regels voor alle landen.
Doordat door de invoerheffing de prijs van rundvlees stijgt daalt de vraag van Q4 naar Q3. Hierdoor wordt de welvaart die door vlak F weergegeven wordt verloren t.o.v. de beginsituatie. Je zou zeggen dat door vraagdaling ook de vlakken D en E verloren gaan, maar dat is niet zo: Het verschil tussen Q2 en Q3 is namelijk de import, en E is dus gelijk aan het totale bedrag aan invoerheffing dat de overheid ontvangt. Vlak E is dus geen verlies aan welvaart, maar vlak D wel.
Antwoord:
EINDE
Full transcript