Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Anita Pihl

on 10 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Kollaborativa övningar? Skriva om teman som prov i t ex google docs... Skriva berättelser i Story bird tillsammans Ha en elevblogg Prov via datorn ? Mentimeter-feedback på olika grammatiska avsnitt Via airserver och en padda kunna lyfta fram elevernas övningar direkt upp på tavlan - diskussioner ? Klassblogg http://sfimedivana.wordpress.com/ Sfi med Anita Sfi med Angelica Sfi med Ivana http://sfimedangelica.wordpress.com/ http://sfimedanita.wordpress.com/ En klassblogg har visat sig vara till stor nytta i min undervisning då eleverna hela tiden har en "plattform" att utgå ifrån. Här kan jag lägga ut uppgifter och jag kan be dem skriva kommentarer om en viss fråga.
Här har jag också lagt ut olika filmer om grammatik och meningsbyggnad, vilka de kan titta på i lugn och ro hemma när de vill och när de känner att de behöver veta något mer om detta. Det blir ett "Flippat klassrum". Min tanke är att vidareutveckla detta på bloggen, och själv göra filmer som har med mer specifika moment för min klass att göra. En annan tanke jag har är att låta eleverna en eller ett par gånger under kursen få skriva ett inlägg på bloggen eller lägga ut en film där, som sedan ska vara grunden till en diskussion om ett moment som eleven själv har valt. Då får eleven både träning i att presentera ett ämne för andra (som är ett delmål) och också en bredare publik och feedback på det den skrivit/filmat. Kamratrespons är , enligt t ex John Hattie, en av de viktigaste framgångsfaktorerna vid inlärning. Kamratrespons Flippat klassrum Muntlig presentation Skriftlig presentation Samarbete Feedback Flippat klassrum http://www.youtube.com/watch?v=k0-onInrKRE&list=PL70E7ECC29E6D160E&index=3 Prezis http://www.youtube.com/watch?v=4a7NbUIr_iQ When we teach we learn
Jag lägger ut ljudfiler med uppläst text med hjälp av Soundcloud och eleverna skriver hemma. De tar tillbaka sin text till klassrummet och vi tittar på det tillsammans. Vilka ord var svåra? Uttal? Stavning? Repetition Eleverna kan själva berätta om
t ex ett grammatikmoment, spela in, lägga ut på bloggen och låta nya elever i klassen titta. Sedan får eleven som gjort filmen diskutera med de nya eleverna på en lektion och se om de förstått. Det blir en typ av kamratrespons. Jobba hemma
- diskutera i skolan Inläst, muntlig, information/uppgifter Ett mål för mina elever är att förstå enkelt tydligt tal i vardagliga situationer. Här kan jag läsa in frågor/uppgifter som de svarar på hemma, och sedan diskuterar vi i skolan och de jämför med varandra. Eleverna kan titta på korta filmer om genomgångar som tar upp t ex grammatik eller satslära. De kan titta hur många gånger som helst, och sedan komma med frågor i skolan. Ett mål mina elever har är att kunna göra en enkel muntlig presentation om ett vardagligt ämne. Här kan de spela in sin presentation om t ex fakta om sitt hemland och sedan lägga ut det på bloggen. Klasskamrater kan titta och förbereda frågor och en diskussion till en klassrumslektion, kamratrespons.
Det är också ett sätt för väldigt blyga att kunna visa sin presentation för hela klassen. Eleverna kan titta på Prezis som sammanfattar de olika temana. DÅ har de alltid tillgång till att se "helheten" i ett tema, och kan läsa och titta hur många gånger de vill. Vad är Flipping Classroom?
"Börjar populärt på svenska kallas för att ”flippa”, och beskrivs ibland som det omvända klassrummet. Enkelt uttryckt handlar det om att eleverna får hemuppgifter som förberedelse till en lektion, istället för det omvända. ”Förhandsläxan” kan exempelvis bestå i att titta på en filmsnutt, att läsa igenom ett stycke eller svara på frågor i ett onlineformulär.
Syftet är att eleverna ska komma förberedda till lektionen och att undervisningstiden därmed kan användas på ett effektivare sätt.
Bland fördelarna lyfts också fram att elever kan kolla igenom en filmad genomgång så många gånger han/hon behöver för att förstå."

Citat ur artikeln "Flippat klassrum kan vända eleverna rätt", Skolvärlden.se, publicerad 20130227,
skriven av Sofia Stridsman Vad mer? IKT på Sfi - hur kan man integrera det? "Prezi är ett webbaserat presentationsprogram och verktyg för att förmedla information. Man använder en oändligt stor arbetsyta istället för enstaka diabilder. Text, bilder, videofilmer och andra dataformer kan placeras var som helst på ytan och grupperas med hjälp av ramar. Programmet tillåter användaren att skapa icke-linjära presentationer, där man navigerar en visuell karta med in- och utzoomning.

(Citat från wikipedia) Tema Presentationer Jag kan lägga ut presentationer av olika temaområden med text, bild videofilmer och kanske berättaröst. På så sätt använder eleverna flera sinnen för bättre inlärning. Använda en I-pad med de olika apparnas funktioner ?
Det finns många som jag tror är bra för Sfi-elever! Ordklass-presentationer Eleverna kan i grupp göra egna enkla Prezis om de olika ordklasserna, och redovisa för klassen. Diktamen Använda QR-koder för att göra "digitala tipspromenader" ? Vatten, näring och mylla = LÄRAREN
Lärarens roll blir än mer viktig när man använder digital teknik i undervisningen.
(John Hatties "Visible learning") Bladen = Pedagogik och teknik måste gå hand i hand - utan pedagogik fungerar inte den digitala tekniken som ett bra verktyg för lärande. Innehåll och skolans organisation
samt eleverna blir blomman !
Full transcript