Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lucrare grad I.

prezentare
by

Szoboszlai Gaspar Istvan

on 23 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lucrare grad I.

METODE MODERNE DE PREDARE – ÎNVĂŢARE
ŞI TEHNICA EXPERIMENTULUI LA FIZICĂ
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL „Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi, din acest punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situaţie precisă, indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.”
Gaston Mialaret Metodele moderne de predare-învăţare-evaluare oferă o ocazie benefică de organizare pedagogică a unei învăţări temeinice, uşoare şi plăcute, şi în acelaşi timp şi cu un pronunţat caracter activ-participativ din partea elevilor, cu posibilităţi de cooperare şi de comunicare eficientă. Lucrarea este structurată în patru capitole, fiecare capitol având un anumit număr de secţiuni. Lucrarea îşi propune o abordare riguroasă şi coerentă a demerslui proiectării, realizării practice şi evaluării procesului predării – învăţării fizicii. Capitolul I. Concepte pedagogice fundamentale ale teoriei instruirii
1.1 Educaţia – obiect de studiu al pedagogiei
1.1.1 Evoluţia istorică a educaţiei
1.1.2 Tipuri de educaţii
1.1.2.1 Educaţia formală
1.1.2.2 Educaţia nonformală
1.1.2.3 Educaţia informală
1.1.3 Funcţiile educaţiei
1.1.3.1 Funcţia cognitivă
1.1.3.2 Funcţia economică
1.1.3.3 Funcţia axiologică
1.1.4 Autoeducaţia
1.2 Pedagogia – ştiinţa educaţiei
1.2.1. Sistemul ştiinţelor pedagogice
1.2.2. Relaţiile pedagogiei cu alte ştiinţe Capitolul II. Procesul de învăţământ
2.1 Obiectivele pedagogice ale procesului de învăţământ
2.2 Conţinutul şi metodologia procesului de învăţământ
2.2.1 Definirea conceptului de conţinut al procesului de învăţământ
2.2.2 Organizarea pedagogică a conţinutului învăţământului
2.3 Didactica – teoria procesului de învăţământ
2.4 Analiza procesului de învăţământ
2.5 Predarea, învăţarea şi evaluarea
2.6 Forme de organizarea procesului de învăţământ
2.6.1 Moduri de structurare a învăţării
2.6.2 Lecţia – formă de bază a organizării procesului de învăţământ
2.7 Evaluarea pedagogică a procesului de învăţământ
2.7.1 Definirea conceptului
2.7.2 Funcţiile evaluării
2.7.3 Strategia de evaluare Capitolul III. Strategii, metode şi mijloace de învăţământ
3.1 Strategia, metoda şi procedeul în instruirea şcolară
3.2 Metodologia instruirii
3.2.1 Conceptul de metodă
3.2.2 Specificul metodelor
3.2.3 Sistemul metodelor de predare-învăţare
3.3 Metode moderne, metode clasice
3.3.1 Model de realizare a învăţării
3.3.2 Activitatea cadrului didactic
3.3.3 Activitatea elevului
3.3.4 Evaluarea
3.4 Mijloace de învăţământ
3.4.1 Caracterizare generală
3.4.2 Funcţii ale mijloacelor de învăţământ
3.4.3 Clasificarea mijloacelor de învăţământ Capitolul IV. Metode moderne de predare – învăţare – evaluare
4.1 Metode didactice active, participative în predarea fizicii
4.1.1 Conversaţia didactică
4.1.2 Explicaţia
4.1.3 Demonstraţia
4.1.4 Modelarea
4.1.5 Exerciţiul
4.1.6 Metoda lucrărilor practice
4.1.7 Metoda proiectelor
4.1.8 Algoritmizarea
4.1.9 Învăţarea prin descoperire
4.1.10 Problematizarea
4.1.11 Metodele expozitive (expunerea) SCOPUL LUCRĂRII Perfecţionarea procesului de instruire a fizicii prin elaborarea metodologiei de aplicare a sistemului motivaţional la studierea fizicii în învăţământul preuniversitar şi stabilirea impactului acestui sistem de instruire asupra finalităţilor procesului educaţional la fizică. Obiectivele şi metodologia cercetării.
Aplicaţii practice Cercetarea pedagogică ete o activitate de conducere managerială a sistemului şi a procesului de învăţământ proiectată şi realizată în mod special pentru reglarea-autoreglarea acţiunii educaţionale, respectiv a actului didactic.

Pentru atingerea scopului lucrării s-au folosit diferite metode de cercetare: chestionare, fişe de observaţie, conversaţie, dialoguri între elevi, profesori din unitatea noastră de învăţământ. Dorinţa de a găsi răspunsuri plauzibile la întrebarea: ,,folosirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare în şcoala pe care o reprezint,, m-a inspirat să redactez chestionare adresate elevilor şi profesorilor din Şcoala cu clasele I-VIII Tileagd, din şcolile arondate – Şcoala cu clasele I-VIII Tilecuş şi Şcoala cu clasele I-VIII Bălaia. Pentru profesori s-a alcătuit un chestionar tip unui eşantion de 25 cadre didactice, cu diferite grade didactice, de la stagiar la profesor cu gradul I, şi pentru un eşantion de 35 de elevi. În chestionarele elaborate s-a urmărit modul cum sunt acceptate metodele moderne de predare, dar s-au realizat şi teste de cunoştinţe după care să se poată stabili elementele de conţinut cât şi deficienţele care apar în învăţarea fizicii.
Prin observaţie, am constatat anumite componente, am obţinut date concrete cu privire la aplicarea metodelor didactice noi şi variate, la folosirea laboratoarelor din instituţia noastră, la progresul elevilor datorită facilităţilor oferite de diferite metode moderne. În investigaţie, convorbirea este individuală. Acest lucru va presupune discuţii cu profesorii, cu elevii. În cadrul convorbirilor sunt folosite întrebări care vor viza solicitări, observaţii, comentarii atât din parte elevului cât şi din parte profesorului. Concluzii finale:
Conceperea, realizarea şi experimentarea “Metode moderne de predare-învăţare-evaluare la fizică şi technica experimentului în învăţământul preuniversitar” ne-a condus la următoarele concluzii:
1.Integrarea experienţelor, metodelor active noi de predare permite realizarea unei eficienţe sporite a activităţii didactice printr-o structurare nouă, dinamică şi atractivă a lecţiilor de fizică.
2.Creşterea interesului elevilor pentru studiu prin folosirea experimentului, calculatorului este evident. Disciplinele la care elevii au progresat cel mai mult datorită facilităţiilor oferite de laboratorul AeL au fost fizica, chimia, biologia, geografia, matematica. AeL-ul favorizează şi promovează învăţarea prin cooperare, învăţarea activă, dezvoltarea interesului pentru studiu. 3.Elevii mai slabi au profitat mai mult de pe urma integrării experienţelor în lecţii.
4.Dezvoltarea găndirii logice este favorizată prin înţelegerea corectă a fenomenelor şi a cauzelor care le determină.
5.Evaluarea cunoştinţelor elevilor prin folosirea diferitelor metode noi de predare permite aprecierea corectă a gradului de realizare a obiectivelor propuse şi contribuie la eliminarea unor dificultăţi întămpinate de către elevi în îsuşirea cunoştinţelor. De asemenea contribuie la dezvoltarea la elevi a capacităţii de autoapreciere. Contribuţia la dezvoltarea unor procese intelectuale – înţelegerea, aplicarea, memorarea, problematizarea – este evidentă în cazul unui astfel de experiment.
În concluzie apreciem că modul în care a fost concepută, realizată, integrată în lecţiile de fizică diferite metode noi de predare, a permis realizarea unui salt calitativ atăt sub aspectul formativ, cât şi informativ, în însuşirea temeinică a cunoştinţelor despre metodele moderne, despre experimente, precum şi aplicarea acestora la orele de fizică în învăţământul preuniversitar. Diagramele rezultatelor de la chestionarele elevilor Consideraţi utilă integrarea metodelor moderne de predare la gimnaziu? Care credeţi că sunt cele mai bune metode de predare în cazul disciplinei fizică? Care sunt cele mai plăcute forme de activitate pentru tine în procesul educativ? Diagramele rezultatelor de la chestionarele profesorilor În învăţământul gimnazial aplicarea metodelor moderne de predare-învăţare ar trebui să fie: Ce metode de stimulare şi evaluare a grupului şi microgrupului le folosiţi? Folosesc calculatorul: Mulţumesc pentru atenţia acordată 4.4 Utilizarea calculatorului
4.4.1 Utilizarea calculatorului în lecţia de fizică
4.4.1.1 Calculatorul instrument didactic
4.4.1.2 Calculatorul mijloc didactic
4.4.2 Strategii didactice utilizate în învăţarea fizicii folosind calculatorul
4.4.3 Software-urile educaţionale utilizate la fizică
4.4.4 Utilizarea AeL
4.4.5 Instrumente moderne de predare tabla electronică Smart
4.4.6 Evaluarea cu ajutorul calculatorului
4.5 Metoda experimentului în predarea fizicii
4.5.1 Experimentul de laborator
4.6 Obiectivele şi metodologia cercetării. Aplicaţii practice
4.7 Prezentarea şi interpretarea statistică a datelor. Diagrame 4.2 Metode bazate pe creativitate individuală
4.2.1 Eseul (Eseul de 5 minute)
4.2.2 Metoda proiectelor
4.2.3 Metoda lucrărilor practice
4.2.4 Referatul
4.2.5 Portofoliul 4.3 Metode moderne de învăţare şi evaluare a creativităţii grupurilor şi a microgrupurilor
4.3.1 Brainstorming-ul şi brainstorming-ul în perechi (asaltul de idei sau furtună în creier)
4.3.2 Starbursting
4.3.3 Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat (D. Ogle, 1986)
4.3.4 Mozaicul
4.3.5 Metoda Philips 6-6
4.3.6 Ciorchinele
4.3.7 Metoda 6-3-5
4.3.8 Metoda Frisco
4.3.9 Diagrama Venn
Full transcript