Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zachowania kulturowe i kulturalne

Prezentacja - WOK
by

Klaudia Niewęgłowska

on 29 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zachowania kulturowe i kulturalne

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Zachowania kulturalne
i kulturowe

Kultura to całokształt materialnego oraz duchowego dorobku człowieka, wytworzonego od początku jego istnienia do chwili obecnej lub też w określonej epoce. Jest to także wdrażanie i przekazywanie następnym pokoleniom wartości cennych dla rozwoju danej społeczności lub przekształcanie środowiska życiowego w celu nadania mu określonej rangi.
Kultura
Termin ,,kulturowy'' odnosi się do kultury rozumianej naukowo i ma zastosowanie w charakteryzowaniu grup osób oraz społeczeństw. Jest to określenie opisowe, wskazujące, że dane zachowania, cechy lub artefakty są częścią konkretnej kultury, bez elementu oceny. Używanie tego wyrazu wiąże się z obiektywnym nastawieniem i równorzędnym traktowaniem rozmaitych zjawisk współtworzących sferę kultury.
Zachowania kulturowe
Przykłady zachowań kulturowych
Obrzędy religijne i rytualne są przykładami zachowań kulturowych, wynikających z dorobku cywilizacyjnego, historii i zwyczajów społeczeństw
Obchodzenie świąt państwowych, np. poprzez udział w ulicznych pochodach, jest również przykładem zachowania kulturowego
Obchodzenie świąt religijnych to także zachowanie kulturowe
Podobnie obrzędy pogrzebowe i tradycja grzebania zmarłych
Zwyczaje związane z obchodzeniem różnych świąt są zachowaniami kulturowymi
np. dekorowanie pisanek
dzielenie się opłatkiem
Do zjawisk kulturowych zalicza się też kultywowanie tradycji
w szczególności regionalnych (folklor)
Same wzorce i zasady postępowania w różnych miejscach, ale nie ich przestrzeganie, są zachowaniami kulturowymi
np. w teatrze
w kinie
czy w operze
Zachowania kulturowe to także zwyczaje obowiązujące w określonych grupach społecznych
Podobnie zwyczaje związane z przeżywaniem ważnych dla nas wydarzeń
Ogólnie przyjęte normy moralne i społeczne to przykłady zachowań kulturowych
Słowo ,,kulturalny'' odnosi się do pojedynczych osób, instytucji czy zdarzeń, najczęściej uważanych za wartościowe. Jest to więc określenie normatywne i wartościujące- zawiera ocenę
Zachowania kulturalne
Człowiek kulturalny to osoba, która dobrze opanowała reguły współżycia społecznego obowiązujące w danej kulturze
- potrafi dostosować strój do okazji
- umie odpowiednio zachować się w różnych sytuacjach
Spark
w restauracji
w czasie posiłku
w teatrze
w operze
w komunikacji miejskiej
- przestrzega zasady savoir-vivre'u
np. używa kulturalnego, poprawnego języka
wie, jak zachować się w sytuacjach towarzyskich
- okazuje szacunek innym
starszym
kobietom
zasłużonym
niepełnosprawnym
Człowiek kulturalny to także osoba, która w określony sposób korzysta z czasu wolnego, uczestniczy w kulturze wysokiej, wykazuje znajomość dzieł.
Źródła:
-,,Spotkania z kulturą''
-internet, m.in. wikipedia
Klaudia Niewęgłowska I b
WOK
nawet przyrodzie
KONIEC
Full transcript