Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IZVOĐENJE KIZ-a NA ŠKOLSKOM CENTRU CELJE

No description
by

Nevenka Poteko

on 6 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IZVOĐENJE KIZ-a NA ŠKOLSKOM CENTRU CELJE

ŠOLSKI CENTER CELJE (ŠCC)
IZVOĐENJE KIZ-a NA ŠKOLSKOM CENTRU CELJE
Gimnazija Lava,
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo (SŠKER),
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja (SŠGVO),
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (SŠSDL),
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije (SŠSMM),
Višja strokovna šola,
Medpodjetniški izobraževalni center – Izobraževanje odraslih.

KNJIŽNICA

Knjižnica je zajednička svim školama sustava ŠCC.


Namijenjena je:
3066 učenicima,
648 studentima,
299 sudionicima obrazovanja odraslih osoba i
313 djelatnicima matične ustanove.

KNJIŽNICA ŠCC


Knjižnica ŠCC ima dva odjela s četiri knjižničara u sustavu "Skupne službe".

PREDNOSTI
Radno vrijeme školske knjižnice od 7. do 16. sati.
Odgovarajuće finacije za knjižnu, neknjižnu građu i IKT tehnologiju.
Odgovarajuće financije za stručno usposabljanje i/ili usavršavanje knjižničara.
Suradnja knjižničara i timski rad.
Podrška uprave škole.
Djelotvorna provedba planskih aktivnosti u skladu s godišnjim planom rada školske knjižnice. Bez nepotrebnog gubitka vremena na djelatnostima koje ne nude pozitivne promjene za funkcioniranje knjižnice i obrazovanje učenika.

(Nismo zamjena za odsutne nastavnike. Nismo pratitelji na ekskurzijama, predstavama … Nismo članovi ispitnih povjerenstava.)
PREPREKE
Izostanak na konferencijama i sastancima predstavlja prepreku za prezentaciju i integraciju aktivnosti knjižnice.
Školski knjižničari nismo dio nastavnog tima škole. (To otežava suradnju s nastavnicima jer oni nisu dovoljno upoznati s radom knjižničara te nas ne doživljavaju kao svoje suradnike).
Ne postoji želja za suradnju s knjižničarima i školskom knjižnicom. (Razlozi nesudjelovanja se nalaze u nefleksibilnosti, nekompatibilnosti, integracijama u redovnim aktivnostima … )
Zatvorenje knjižnice tokom provedbe KIZ.

PREGLED TEMA I BROJ PLANIRANIH SATI
Izvršenje KIZ u školama četverogodišnjeg stručnog obrazovanja (SŠKER, SŠGVO, SŠSDL, SŠSMM) u razrednim odjelima i grupama organiziran je od tri do četiri sata u prvoj godini.

Teme:
Propisi o radu školske knjižnice
COBISS/OPAC, mCOBISS
Bibliografija i citiranje

„Rastem s knjigo“
(Rastem sa knjigom)
PREGLED TEMA I BROJ PLANIRANIH SATI
Gimnazija Lava provodi obrazovne programe: opšta gimnazija i tehnička gimnazija (511 učenika).

V skladu s propisima in strategijom obrazovanja je KIZ dio obveznih-izbornih predmeta (OIV) gimnazije. Pretpostavlja se da znanja i vještine učenici stječu u suradnji s drugim predmetima. 15 sati po odjelu u prvoj i drugoj godini.

PROPISI O RADU ŠKOLSKE KNJIŽNICE
Učenici prvog razreda posijete knjižnicu prvi put u rujnu u pratnji razrednika ili nastavnika slovenskog jezika.

Upoznaju se prostorom, knjižnjičnim fondom, uslugama i pravilima:
http://knj.sc-celje.si/o-knjiznici/knjiznicni-red/
.

COBISS/OPAC
COBISS/OPAC je web aplikacija koja knjižnicama i korisnicima omogućuje pristup do bibliografsko-kataloških baza podataka u sistemu COBISS.

Moja knjižnica pruža mugučnost informiranja o:
elektronskom obavještavanju,
naručivanju i rezervaciji građe,
pozajmici, produženju roka,
promjeni šifre, rezervaciji građe …
http://www.cobiss.net/platforma_cobiss.htm#a5

Sat se održava sa 15 učenika. Suradnja s nastavnicima informatike se odvija planom. Učenici su aktivni. Zajedničko planiranje i suradnja donosi bolje rezultate.
STATISTIKA UPOTREBE COBISS/OPAC-a

Statistika koja je vezana uz opisane aktivnosti pokazuje vodstvo među usporedivim knjižnicama
http://stat.si.cobiss.net
.
BIBLIOGRAFIJA I CITIRANJE
mCOBISS
mCOBISS je virtualna knjižnica Slovenije na mobilnim uređajima. U bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg mjesta. Dostupna za nekoliko vrsta mobilnih uređaja. Za telefone i tablete koji rade na Androidu ili iOS-u to je besplatna mobilna aplikacija
http://m.cobiss.si/
.
BIBLIOGRAFIJA I CITIRANJE
Citiranje literature i drugih izvora informacija odvija se na teoretskom i praktičnom nivou.

Seminarski rad je djelo učenika (koje je potrebno spojiti kot više predmeta) koji uz pomoč učitelja informatike i knjižničara obrađuje izabranu temu.

E-KNJIGE I E-ČITAČI
Knjižničarji ŠCC za čitanje e-knjiga priporočuju čitače.
Posebni so po e-ink ekranu, imitiraju klasičan papir i tintu. Zbog toga su ugodni za čitanje i ne umaraju oči.

Učenici na radionicama KIZ isprobaju različite vrste čitača e-knjiga i uče o njihovim prednostima i nedostacima. Informirani su o dostupnosti e-knjiga na slovenskom jeziku i njihovoj zaštiti te o sustavu Biblos (Poteko, 2016).

Suradnja nastavnika engleskog jezika i knjižničara. Učeniki čitaju kratke e-tekstove na čitačima.
VRSTE KNJIŽNIC
O školskoj knjižnici učenici uče u obrazovnom procesu.

Narodnu knjižnicu posjete u okviru projekta "Rastem s knjigo."

Za ostale vrste knjižnic (akademske, specijalne, Nacionalnu) nauče da razlikuju korištenje usluga u skladu sa njihovom svrhom.

‘‘RASTEM S KNJIGO“
(2010/2011–2016/2017)

"Rastem s knjigo" je nacionalni projekt promicanja kulture čitanja. Srednjoškolci posjete Osrednjo knjižnico Celje (Nacionalnu knjižnicu u Celju) i prime u dar knjigu slovenskog autora.
NEPLANIRANI DODATNI SATI
Svake godine, knjižničari na ŠCC provedemo dodatne sate KIZ, koji nisu planirani sa godišnjim planom rada.

U školskoj prošloj godini knjižničarka je provela zanimljiv sat »Dragocenosti šolske knjižnice«. Vijest o uspješnom satu, gdje su učenici imali mogučnost listati vrijedne knjige i zanimljive koje nisu dostupne svima, brzo se proširila i dovela do derivacija od 18 sati. Sudjelovali su nastavnici sa različitih predmetnih područja (slovenskog jezika, povijesti i geografije).


NEPLANIRANI DODATNI SATI
Ove godine izveli smo 6 sata »Dragocenosti šolske knjižnice« na incijativu knjižničara. Jedan u mijesecu školskih knjižnica.

https://issuu.com/ursa.baj/docs/publikacija_islm_sekcije___olskih_k

Za ostale sate smo na sudjelovanje pozvali nastavnike koji su sudjelovali prošle godine.

ZAKLJUČAK

Po završetku KIZ Gimnazije Lava učenici ispunjavaju upitnik. Jedno izmed pitanja se glasi: "Koji sadržaji KIZ su najkorisniji?" Imajo mugučnost odabrati više odgovora.

U školskim godinama 2014/15 i 2015/16 odabrali su:
na prvom mjestu COBISS/OPAC- Moja knjižnica,
na drugom Citiranje,
na trečem m/COBISS.Zabelježeni sadržaji na prva tri mjesta pokrivaju izvedbu sati u kojima su učenici aktivni. Učitelji informatike i knjižničari ostvarjuju program u sklopu međupredmetnog povezivanja.

Navedene aktivnosti KIZ su izvedene kao situacije učenja u suradnji s različitim predmetnim područjima. Sati su izvedeni u suradnji nastavnika i knjižničara. Nekoliko sati izvodimo knjižničari sami.


IZVORI
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/programi/2008/Gimnazije/K_KNJIZN_INF_ZNANJE_gimn.pdf
[citirano 19. 2. 2017].
ZWITTER, S. Pedagoško delo v šolski knjižnici. Ljubljana: Modrijan, 2012.
http://knj.sc-celje.si/o-knjiznici/knjiznicni-red/
[citirano 17. 2. 2017].
http://www.cobiss.net/platforma_cobiss.htm#a5
[citirano 13. 2. 2017].
http://stat.si.cobiss.net
[citirano 20. 2. 2017].
http://knj.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2016/02/Navajanje-virov.pdf
[citirano 19. 2. 2017].
http://m.cobiss.si/
[citirano 19. 2. 2017].
Poteko, N. Pišemo, stvaramo, čitamo. Čitate? [Elektronski vir] = (Pišemo, ustvarjamo, beremo. Berete? V: Primjena strategija učenja i upravljanja informacijama u školskom knjižničarstvu [Elektronski vir] / XXVIII. Proljetna škola školskih knjižničara RH, Zadar, 7. - 9. travnja 2016. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2016. - Str. 83-8 2016.
https://sl-si.facebook.com/bodikotjanez.si/
[citirano 3. 4. 2017].
https://issuu.com/ursa.baj/docs/publikacija_islm_sekcije___olskih_k /
[citirano 3. 4. 2017].

Učenici moraju koristiti razne izvore te pravilno citirati literaturu i druge izvore informacija.
IZVAJANJE KIZ NA ŠOLSKEM CENTRU CELJE
Trogir, 7. 4. 2017
Nevenka Poteko
Oddelek Lava, Pot na Lavo 22,
Šolski center Celje
Oddelek Glazija, Ljubljanska 17,
Srednja šola za Storitvene dejavnosti in logistiko
PLAN PROVEDBE KIZ

21
32
12
83
21
Pravila su na web-stranici školske knjižnice
http://knj.sc-celje.si/vsebina/nalozeno/2016/02/Navajanje-virov.pdf
.
1 knjižničarka
134 m2 površine
3 knjižničara
240 m2 površine
Full transcript