Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mikroökonómia - A piac

No description
by

Attila Wieszt

on 7 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mikroökonómia - A piac

- Mikroökonómia
- attila.wieszt@uni-corvinus.hu
- Előadás-szeminárium, elmélet-gyakorlat viszonya
- Syllabus, tematika
- Kötelező irodalom:
Varian:
Mikroökonómia középfokon
Badics et al.:
Mikroökonómiai és piacelméleti példatár
- Számonkérés
Elektronikus vizsga, szóbeli
Mikroökonómia
A tantárgyról
Közgazdaságtan fogalma
Alapprobléma vizsgálata - modellezés
A közgazdaságtan felosztása
- Pozitív és normatív megközelítés
Mikroökonómia
- kereslet
1. példa
Miről lesz ma szó?
- a Mikroökonómia tantárgyról
- a közgazdaságtan alapproblémájáról
esetfeldolgozás
általános tapasztalatok
a piac
- a közgazdaságtan felosztásáról
- a mikroökonómiáról
Példamegoldás
Összefoglalás
A kiinduló probléma
Mi alapján döntünk?
Tanuljak tovább, vagy kezdjek el dolgozni?
Csak az egyén
csak az egyén választ
hasznok és a költségek
összevetése alapján
optimalizáció elve
Közgazdasági nézőpont:
csak a
választás
vizsgáljuk
szűkösség elve
Együttműködés
Társadalmi együttműködés
egyéni cselekvések (szűkösség)
azok kölcsönhatása (kölcsönös alkalmazkodás)
szándékolt és nem szándékolt következményei

Láthatatlan Kéz tétele

Munkamegosztás

Gazdasági körforgás

Az együttműködés szabályai
értékrendszer
normák, jogok, intézmények
az együttműködés koordinációs mechanizmusa
Közgazdasági nézőpont:
csak az egyensúlyi állapotot vizsgáljuk
Egyéni választás és közösségi együttműködés
Modellek megoldása
optimalizáció alapelve
egyensúly alapelve
-
Közgazdaságtudomány
"horizontális"
intézmények, piacok alapján
Mikroökonómia
Makroökonómia
Szervezetelmélet - piacelmélet
Közösségi gazdaságtan
- Gazdálkodástudomány
funkciók alapján (szervezés-, vezetéselmélet, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing)
Piaci szereplők (alapfeltevés:
versenyzői piac
)
A fogyasztó a számára megfizethető legjobb jószágkosarat választja. De hogyan?
- költségvetési korlát

- preferenciák

- hasznosság
Egyéni kereslet
, kereslet változásának felbontása
Piaci kereslet
A vállalat bizonyos erőforrások felhasználásával értékesíteni kívánt termékeket állít elő. De hogyan?
- technológia, termelési függvény

- profitmaximalizálás

- költségminimalizálás, költségfüggvények
Vállalati kínálat
Piaci kínálat
Tiszta verseny helyett
monopóliumok, oligopólium
-> játékelmélet ->
társadalmi jólét, egyensúly
Külső gazdasági hatások, közjavak
Makroökonómia - iparági kínálatok és keresletek összesítése, vizsgálata
A tárgy tematikája
Piaci egyensúly
- kínálat
A piaci kereslet
vevők

rezervációs ára
az a legmagasabb összeg, amelyet a vevők hajlandóak lennének a termékért megadni
nagy számú vásárló -> "szinte" folytonos kereslet
keresleti görbe
az összes lehetséges ár mellett keresett mennyiséget (a lehetséges árak melletti vételi szándékokat) írja le.
"lefelé hajlik" -
kereslet törvénye
- piaci egyensúly
egyensúlyi ár (p*)
egyensúlyi mennyiség (q*)
inverz ábrázolási mód
A piaci kínálat
eladók

rezervációs ára
az a legalacsonyabb összeg, amelyért az eladók hajlandóak lennének a termékért eladni
nagy számú eladó -> "szinte" folytonos kínálat
kínálati görbe
az összes lehetséges ár mellett kínált mennyiséget (a lehetséges árak melletti eladási szándékokat) írja le.
"felfelé hajlik" -
kínálat törvénye
- komparatív statika
- versenyzői piac
alapvető, de nem az egyeten feltétel: sok szereplő van jelen a piacon -> senki sem képes a piaci árra egymagában hatást gyakorolni
egyensúlyi állapotok összehasonlítása
Tegyük fel, hogy a Nagycsarnokban a barack piacán (határozzuk meg a piacot, a szereplőket, a termékeket) a keresleti és kínálati függvények a következők: D(p)=180-2p, S(p)=3p-20.
a) Ábrázoljuk ezeket a függvényeket egy közös koordinátarendszerben!

b) Mi történne, ha ezen a piacon az ár valamilyen okból p=50 lenne?

c) Mi történne, ha ezen a piacon az ár valamilyen okból p=30 lenne?

d) Határozzuk meg a piaci egyensúlyt!

e) Mi történik, ha egy sikeres egészséges életmódot népszerűsítő reklámhadjárat hatására a kereslet ceteris paribus D(p)=230-2p lesz? De hogyan jutunk el az új egyensúlyi pontba? Mi történik, ha új termelők piacra lépésének köszönhetően a kínálat S(p)=3p+30-ra változik?

f) Vezessük le a piaci egyensúlyt általánosan lineáris keresleti D(p)=a-bp és kínálati S(p)=c+dp függvényekre!
Tegyük fel, hogy a Nagycsarnokban a barack piacán (határozzuk meg a piacot, a szereplőket, a termékeket) a keresleti és kínálati függvények a következők: D(p)=180-2p, S(p)=3p-20.
a) Tegyük fel, hogy az 1) feladatban az állam p=20 maximális árat állapít meg. Mi történik?

b) Tegyük fel, hogy szintén az 1) feladat adataival a kormányzat q=70 mennyiségi kvótát szab ki a barackra. Mi történik?

c) Milyen hatása lehet a fenti beavatkozásoknak?
2. példa
A cigaretta piacán a kereslet: D(p)=200-p, a kínálat pedig: S(p)=p-20. Tegyük fel, hogy a kormányzat t=20 egység mennyiségi (jövedéki) adót vet ki a termelőkre.
a) Határozzuk meg adózás előtt a piaci egyensúlyt!

b) Határozzuk meg a piaci árat és az eladott mennyiséget az adó bevezetése után!

c) Beszéljük meg, mi módosulna az előbbiekhez képest, ha az adót a fogyasztókkal fizettetnék meg!

d) Most tegyük fel, hogy az állam 20%-os értékadót vet ki a termékre, amelyet a fogyasztóknak kell megfizetniük. Határozzuk meg ebben az esetben a piaci egyensúlyt!
4. példa
Összefoglalás
Elmélet
- egyéni választás
- mikroökonómiai modellezés -> optimalizáció és egyensúly
- rezervációs ár
- piaci kereslet és kínálat
- piaci egyensúly, túlkereslet, túlkínálat
Példamegoldás
Adott a piaci kereslet (D(p)) és kínálat (S(p))

- egyensúlyi pont - D(p*)=S(p*)
- "ceteris paribus"
- állami kvóta, vagy árszabályozás -> S(p) esetleges változása -> utána: új egyensúly
- adó -> I. D(p+), II. S(p-), III. (p+)=(p-)+T, vagy (p+)=(1+t)(p-) -> egyenletrendszer megoldása -> mindegy, hogy melyik oldalra vetik ki
Tegyük fel, hogy a szójabab piacán a kereslet és a kínálat az alábbi összefüggésekkel adhatók meg: D(p) = 600 - p és S(p) = p! A kormány elhatározza, hogy p = 500 mellett ártámogatási rendszert léptet életbe és a többletkínálatot felvásárolja.
a) Mekkora lenne az egyensúlyi ár állami beavatkozás hiányában?

b) Mekkora mennyiség cserélne gazdát a piacon egyensúlyi áron?

c) Mekkora készletet kell a kormánynak felvásárolnia az árszabályozás bevezetése után? Mennyibe kerül ez a kormányzati beavatkozás?

d) Mennyivel kerül többe a program "hosszú távon", ha a támogatási rendszer hatására a kínálati görbe megváltozik és egyenlete: p = Q/2?
3. példa
Corvinuson, vagy más egyetemeken?
Milyen kurzusokat vegyek fel?
Full transcript