Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

trópusi majmok

trópusi majmok
by

Tisza István

on 15 December 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of trópusi majmok

SRAM – statikus RAM
Általában az úgynevezett CACHE memória készül ebből. Ennek mérete viszonylag kicsi, és a különböző eszközök gyorsítására építik azok mellé (HDD, CPU, VGA).
A statikusság annyit jelent, hogy a beleírt információ az árammal való töltöttségig statikusan, folyamatosan megmarad.
Gyors, nagyon drága és könnyen melegszik.
Memória típusok
Kétféle memória típust különböztetünk meg. Operatív asszociatív Vagy A gép működésének gyorsítása érdekében használjuk őket. Kapacitásuk többnyire kisebb, mint a háttértáraké, viszont gyorsabbak. Általában a gépben belül vannak, az információt pedig csak addig tartják meg, ameddig áramot kapnak.Mágneses alapon működik ROM RAM ROM típusú memóriákOlyan memória, amelyben csak egyetlen program vagy adat csoport van, amelyet ritkán vagy sohasem változtatnak meg.Ilyen pl. a BIOS (basic input output system) ami a gép alapvető információit tárolja pl. Mhz, meghajtók, dátum, idő, stb. PROM
Programable read only memory
EPROM
Electoronivaly Programable read only memory
EEPROM
Electoronivaly Erasable Programable read only memory
A memória kapacitás mértékegysége általában a gépi utasításokban alkalmazható legkisebb címezhetõ egység.
A memória elérési ideje az az idõtartam, amely egy memóriához fordulási ( olvasási ) igény kiadásától az adat megérkezéséig eltelik.
A memória ciklusideje az a minimális idõköz, amelyenként a memóriához fordulási ( írási vagy olvasási ) kérések követhetik egymást.
A hozzáférési szélesség a gépi utasításokban alkalmazható legkisebb címezhetõ egységeknek az a maximális száma, amely egyetlen hozzáfordulási ciklussal kiolvasható vagy beírható. Természetesen bitekben is megadható.
Az adatátviteli sebesség a legtöbb háttértárolónál egy állandó érték, amelyet a tároló egyedi mûszaki paraméterei határoznak meg.
A memóriák elérési rendszere lehet véletlen ( címfüggetlen ), sorbanállásos, verem-rendszerû, soros, ciklikus és asszociatív.
Véletlen elérési rendszerû egy memória, ha az elérési idõ a címtõl független. Helyesebb lenne címfüggetlen elérésûnek nevezni, a kevésbé kifejezõ angol szakkifejezés ( Random Access Memory = véletlen hozzáférésû memória ), a RAM szószerinti fordítása helyett.
A véletlen elérésû tárak tipikus szelekciós áramkörei a rekeszcímeket dekódoló kombinációs hálózatok.
A sorbanállásos elérési rendszerû memóriákat (FIFO = first in first out ) általában buffer-memóriaként alkalmazzák.

A verem rendszerû memóriák (LIFO = last in first out ) a “ nulla-címes” gépek jellegzetes tartozékai, de alkalmazhatók például egymásba skatulyázott illetve rekurzív szubrutin-hívásoknál, fordító programoknál, többszintû megszakításrendszerekben, stb.
A soros elérésûnek nevezünk egy háttérmemóriát, ha a rekordok közötti blokk-hézagról kiindulva közvetlenül csak a blokk-hézagot követõ ( esetleg megelõzõ ) rekord címezhetõ. Pl.: mágnesszalag memóriák.
Ciklikus elérésû egy memória, ha egy adott címet csak meghatározott, állandó idõközönként tudunk elérni. Pl.: késleltetett mûvonalas memóriák.
Asszociatív elérési rendszerû vagy tartalom-címzésû egy memória ( CAM ), ha egy-egy rekeszét nem a cím megadásával, hanem a tartalom egy részének lehet elérni.

DRAM – dinamikus RAM
A benne tárolt információt (0/1) folyamatosan frissíteni kell, tehát folyamatosan ki kell olvasni és vissza kell írni.
Olcsóbb, mint a SRAM, viszont lassabb is 70-80 ns.
1. SIMM single-in-line-memory-modul (1-16 Mb max. kb. 1994-ig)
2. DIMM double-in-line-memory-modul
a) EDO (4-64 Mb 1998-ig)b) SDRAM (szinkronizált) (16-512 Mb 1998-2003)
c) DDR (64 Mb-2 Gb ‘02-’03)d) RD (rambus- statikus )256 Mb +; sebessége az SD 10X-ese, párban kell használni, könnyen melegszik)
A gép kikapcsolása után is megőrzik a bennük tárolt információt. Általában nagy terjedelmű, nagy mennyiségű információt tárolunk rajtuk.


Mágneses elvű Optikai elvű
STREAMER 1. CD
FDD 2. DVD
HDD 3. Blue-ray

Full transcript