Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

CATBASIC_SALT_GRUP5

No description
by

ROSA PARDO

on 22 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CATBASIC_SALT_GRUP5

DESCRIPCIÓ RESUMIDA
DEL PROJECTE

EQUIP HUMÀ
Catbàsic_Salt.
Català bàsic per
als nouvinguts de Salt

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE

EXPERIÈNCIA ANTERIOR
PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

DISSENY DIDÀCTIC
DISSENY TÈCNIC-LOGÍSTIC

Introducció del
projecte

Descripció i àmbit d´aplicació
Justificació

Equip pedagògic

Montse Venrell Ferré: coordinadora i professora.

Natalia Garcia Catalá: tutora i professora.

Anna Järner:
Dissenyadora tècnica.


Rosa Maria Pardo Olmos: Tutora i professora.

Opció tecnològica elegida (programari i maquinari)

Sistemes de comunicació i interacció

Sistemes de control i d’avaluació

Concurs públic al municipi de Salt (Gironès, Catalunya) per a la creació i posada en marxa de la plataforma en línia de nivell A2 del MCER per a la formació en l’ensenyament del català per a persones adultes.
Location of Salt, in Catalonia
de Bosquet a Wikimedia
( CC BT 3.0, 2.5, 2.0, 1.0)
La població de Salt ha crescut exponencialment amb gran afluència de diverses nacionalitats, entre les quals destaquen els col·lectius marroquí, gambià i llatinoamericà.
Segons dades del 2011, el percentatge de població immigrada a Salt és d’un 42%.


United colors of benetton de Fernando Maffra a Flickr (CC BY-SA 2.0)

Morocco Grunge Flag de Nicolas Raymond a Flickr (CC BY2.0)

Flag of the Gambia de User:Vzb83 a Wikimedia (CC BY 3.0)

Mapa histórico de América del Sur (1912) de Douglas a Flickr (CC BY 2.0)

1) Integració lingüística i social dels nouvinguts/-des a la població de Salt.
2) Estendre l’ús social del català en aquesta població.
3) Aconseguir que els alumnes arribin a un nivell A2 en totes les
competències lingüístiques.
4) Augmentar el seu interès per la llengua catalana i la continuació de
l’aprenentatge.
5) Satisfacció dels alumnes.
Objectius més específics:
Integration (festival) d’Integrationrocks a Wikipedia (CC BT 2.0)
65/365: Show us your smile! de Ben Smith a Flickr (CC BY-SA 2.0)
L’Edu 2.0 ens permet: l’ús en català; incrustar calendari d’organització i material multimèdia sense limitacions; lliurament, comentaris i correcció de treballs; el disseny és fàcil de comprendre; estèticament és atractiu; ens ofereix suport tecnològic; és accessible de diversos navegadors.
(CC BY-NC 2.0)
Computer Keyboard per Ian Britton
http://www.flickr.com/photos/freefoto/2962277374/

Dins la plataforma els continguts estaran organitzats per mòduls i un calendari ajudarà a l’organització del temps, tot i que aquesta organització
podrà ser flexible per adaptar-se
a les necessitats de cada un.

Sistemes de presentació dels continguts
(CC BY-SA 2.0)
Kitchen Organization by Melissa Doroquez
http://www.flickr.com/photos/merelymel/1405308685/

Comunicació asíncrona en forma de debats,
fòrums i tauler de professor per a la majoria de situacions de comunicació i comunicació síncrona per a plujes d’idees i preses de decisions en
equips.

Tests virtuals d’autoavaluació ajudaran els alumnes a veure com van de cada mòdul. A més s’avaluarà la participació correcta en els espais de comunicació, els exercicis i les activitats fetes al llarg del mòdul que en conjunt garantirà l’assoliment dels continguts.

- Filòloga catalana i Màster en Educació i TIC.
- Desenvoluparà les tasques de coordinació
i supervisió del projecte.
- Tasques de difusió i màrqueting
del projecte.


Working together teamwork puzzle concept de Scott Maxwell a Flickr (CC BY-SA 2.0)

Windows messenger icon de
Bigred52 a DeviantART (CC BY 2.0)

Windows messenger icon de
Bigred52 a DeviantART (CC BY 2.0)

Windows messenger icon
de Bigred52 a DeviantART (CC BY 2.0)

Windows messenger icon de Bigred52
a DeviantART (CC BY 2.0)

- Psicòloga, mestra d’Educació Especial i
Màster en Educació i TIC.
- Responsable de la integració del material
per a persones amb alguna discapacitat.
- Supervisió de la visió pedagògica
del projecte.

- Pedagoga, mestra d’Educació Especial i
Màster en Educació i TIC.
- Responsable del model pedagògic i
tecnopedagògic.

- Enginyera Informàtica i Màster en Educació i TIC de la UOC,
-Responsable del disseny tècnic i logístic de l’EVA.
- Col·laboració amb el disseny
tecnopedagògic.

A picture is worth a thousand words de HikingArtist a Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Team touching hands de Teak Sato a Wikipedia (CC BY 2.0)

Young boy’s motivation de Rob a Flickr (CC BY-SA 2.0)
Morocco Grunge Flag de Nicolas Raymond a Flickr (CC BY 2.0)

4 competències bàsiques de la llengua:

escriure parlar


escoltar llegir

Sempre tenint en compte l’adequació de la llengua al context.
UnderwoodKeyboard d’Infrogmation a Wikimedia (CC BY 2.0)

Speak up, make your voice heard de Howard Lake a Flickr (CC BY-SA 2.0)

Ear de David Benbennick a Vikipèdia (CC BY 3.0)
Libro_abierto_1 de Fruit a Wikimedia (CC BY 3.0)
B-learning:
combinanció plataforma virtual amb pràctiques presencials / sortides culturals o socials
Blanes - Mercat al passeig de Dintre de Josep Renalias a Wikimedia (CC BY 3.0)
Hong Kong RTHK Radio live with Emma's Classical
Music Radio Show de Matthew Laird Acred a Wikimedia (CC BY 3.0)

Diversitat de materials didàctics i exercicis.


Interactuació entre alumnes.

Clavulanic-acid-Spartan-HF-3-21G-3D-balls de Ben Mills a Wikimedia (CC BY 3.0)

Constructivisme social i connectivisme


Construcció i connexions,
exercicis gramaticals de caire més conductista.
Lego Color Bricks de Alan Chia a Wikimedia (CC BY 2.0)

6 mòduls+ 1 mòdul
introductori.
8 mesos
140 hores lectives
(35 setmanes lectives),
75 alumnes
1 curs: A2 MCER
Glowing blue numbers de Bart Everson a Flickr (CC BY 2.0)


Numbers d’Aaron “tango” Tang a Flickr (CC BY 2.0)


Nivell presencial: a Badalona, Terrassa i Santa Coloma de Gramenet
(ciutats amb certa similitud amb Salt, pel que fa a la immigració).
Concurs públic.
Dos mòduls (Bàsic 1 i Bàsic 2) i 4 unitats en cada mòdul.
Classes presencials que treballaven les 4 habilitats comunicatives.
Aprenentatge comunicatiu.

Nivell semipresencial: a Vic.
un mòdul, 6 unitats.
Aprenentatge comunicatiu
Meitat classes presencials,
meitat classes virtuals (en una plataforma virtual).

Sala de aula de Samory Santos a Flickr (CC BY-SA 2.0)
E-learning de Sarah Stewart a Flickr (CC BY 2.0)
Diálogo entre profesor y alumno de CeDeC a Flickr (CC BY-SA 2.0)
Els objectius de la nostra planificació són:

Millorar la presa de decisions.
Establir prioritats.
Tractar els problemes de canvis en l'entorn extern i intern.
Garantir i oferir sostenibilitat i funcionalitat al nostre projecte Catbàsic.Escala de 9 Falcons de Vilafranca de Pere López a Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Question mark de the Italian voice a Flickr (CC BY 2.0)
FASES
FASE 1: ANÀLISI DE L'ENTORN
espia-lupa de tapaponga a Flickr (CC BY-SA 2.0)
FASE 2: DEFINICIÓ I ENFOCAMENT DE LA NOSTRA VISIÓ/MISSIÓ
Definició dels objectius i estratègies.
1a reunió d´inici: expectatives.
2a reunió de desenvolupament: després d‘analitzar els resultats i enfocar els objectius i la nostra estratègia en estreta relació amb les necessitats reals.
3a reunió de tancament: passos definitius
En la huella d’Io.tangelini a Wikimedia (CC BY-SA 2.0)
Huella de caliopedreams a Flrickr ( CC BY 2.0)

FASE 3: DETERMINACIÓ DE RECURSOS MATERIALS, VIRTUALS I ECONÒMICS. PRESENTACIÓ AL GOVERN DE SALT
REUNIÓ DE PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ GENERAL:
· Recursos d'informació/formació: materials didàctics i exercicis de la plataforma.
· Recursos humans: equip humà tècnic i pedagògic.
· Recursos virtuals i disseny material i plataforma: tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), entorn virtual d’aprenentatge (Edu 2.0), lloc web de Catbàsic. Per al disseny de la plataforma i materials s’ha estimat un temps mínim de 3 mesos.
· Recursos físics: espai, mobiliari, pla d’emergències, normes de seguretat sobre incendis per a les sessions presencials.
· Recursos financers: inversions i despeses,: els sous, connexió a Internet, equips informàtics i manteniment, quota d’ús de la plataforma d’e-learning 2.0, material audiovisual, digitalització, subministraments, sortides i viatges.

REUNIÓ DE PRESENTACIÓ

del projecte Catbàsic al govern local de Salt.

FASE 4: ELABORACIÓ
DEL PLA DE TREBALL
Organització del personal 1 setmana
Aspectes legals del curs 1 setmana
Difusió del curs 6 setmanes
Inscripció del curs 6 setmanes
Execució del curs 8 mesos
Avaluació 8 mesos
Lliurament de certificats 1 setmana
social-media-for-public.relations1 de sofiaperesoa a Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Growing Social Media de mkhmarketing a Flickr (CC BY 2.0)
Start Jeremy Wariner 2007 de Phil McElhinney a Wikimedia (CC BY-SA 2.0)Anàlisi del creixement i la distribució demogràfica de la població de Salt.
Recollida d’informació sobre l’alfabetització en llengua catalana i en general, alfabetitzacio digital.
Estudi específic de l´alumnat per enfocar el perfil que necessitem: persones que ja tenen una mínima relació amb el català, estan alfabetitzats en alguna llengua d’escriptura llatina i tenen un mínim de coneixements informàtics i de navegació a Internet.
Entrevistes amb els tècnics d’inserció laboral per esbrinar les principals dificultats d’integració.
Analitzar i recopilar informació publicada per l’INE (tendències econòmiques de la població activa per sectors) i entitats municipals.
Reflexió: grau connectivitat del nostre projecte i de l’entorn.
Primeres pinzellades dels objectius, continguts i tasques per a la viabilitat del nostre projecte.


1 MES
3 SETMANES
3/4 MESOS
1 SETMANA - 9/10 MESOS

Objectius conceptuals
Objectius
procedimentals:

Objectius actitudinals:

La població de Salt té un alt percentatge d’immigració. L’objectiu de Catbàsic_Salt és aconseguir la integració cultural i lingüística dels nouvinguts, perquè així puguin activament treballar i viure en català i participar en l’escolarització dels seus fills, que sovint creixeran com a catalanoparlants.

Bona predisposició amb l’ús del català.
Mostrar respecte per la llengua catalana i la seva cultura.
Respectar els períodes lectius.
Bon ambient d’aprenentatge.
Mantenir la motivació durant tot el curs.

Participació (fòrums, sortides i
classes presencials).
Bona aplicació dels coneixements.
Aprenentatge acumulable.
Preguntar sempre que
sorgeixi un dubte.

Coneixement del vocabulari i
gramàtica de cada mòdul.
Ús de les estructures i el vocabulari de cada mòdul.
Resoldre situacions lingüístiques reals, de nivell bàsic.

Població objectiu i anàlisi de necessitats
Destinataris i coneixements previs
Els destinataris del curs ja han entrat en contacte amb la llengua catalana
i també amb les noves tecnologies.


Model de disseny instruccional per al desenvolupament del curs
Catbàsic_Salt ha emprat el model ASSURE, que presenta sis fases o procediments: Analize, State, Select, Utilize, Require i Evaluate.

Anàlisi de l’estudiant: ha tingut contacte amb la llengua catalana i les noves tecnologies a nivell d‘usuari.
Establim que l’objectiu és que l’usuari assoleixi el nivell A2 del MCER.
Seleccionar el material didàctic. A la plataforma, l’alumne trobarà recursos mutimèdia i escrits.
Utilitzar: organització de l’escenari d’aprenentatge. Assegurem i comprovem el correcte funcionament de l’EVA i la seva correcta utilització per part dels alumnes.
Requeriments: es requereix la participació activa i els intercanvis síncrons i asíncrons dels alumnes i professors en la plataforma virtual.
Avaluarem: L’aprenentatge dels estudiants de manera contínua i sumada, així com també la qualitat i adequació del curs i dels seus docents.

Model pedagògic en el qual s’emmarca el sistema

D’acord amb Coomey i Stephenson ens basem en el diàleg; la implicació; en el curs i tots els seus continguts; el suport; el control de les metes d’aprenentatge específiques, generals i establertes pel propi alumne; la funció del professor com a guia i facilitador del procés.


Plantejament didàctic
6 mòduls (+ un mòdul 0 de presentació de la plataforma):
Qui sóc?
Qui sou?
El meu dia a dia
El meu poble
D’on vinc?
Què i qui vull ser?
Què ha passat?
Es repartiran temps verbals
i vocabulari de forma accesible
per a l’estudiant.

Modalitat d’aprenetatge i suport digital
Recursos de l’aula/entorn d’aprenentatge
Ordinador
Connexió a Internet
Acrobat Reader (versió 6.0 o superior)
Flash Player/ Java / Reproductor de Windows Media Player.
http://www.flickr.com/photos/arrelsfundacio/5086114920/
(18)(CC BY-SA 2.0) By Arrels Fundació

Mercat de Sant Antoni per joan vega
http://www.flickr.com/photos/sitamet/6267139984/

(CC BY-NC 2.0)
http://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet-telehistoriska/5578858063/
(CC BY-SA 2.0)
clock per Clive Darra
http://www.flickr.com/photos/osde-info/9436460066/

B-learning:
es barrejaran els espais de comunicació virtuals, el tauler del tutor-professor on es trobarà informació, orientació i material, i les sessions presencials.

Màster Educació i TIC
Components del projecte "Catbàsic":
Montserrat Venrell
Natàlia Garcia
Anna Järner
Rosa Pardo
Disseny i gestió de
projectes e-learning

Curs 2013/2014
UOC

Música:
Lluís Llach
"Que tinguem sort"
ANÀLISI ECONÒMIC
CURS 2014-2015

DESPESES: 39.500 €
2009
2012
Personal: 31.000 €
Professors: 20.000 €
Disseny de la plataforma i implantació: 3.000 €
Gestoria: 2.000 €
Elaboració de materials: 6.000 €
Actualització de material: 0 €
Programari: 1.500 €
Plataforma Edu 2.0: 500 €
Llicències de programari necessari en el disseny 1.000€
Altres: 7.000 €
Publicitat i màrqueting: 2.000 €
Administració institucional: 5.000 €
Ingressos: 33.750€
Matrícula: 3.750 €
Subvencions: 30.000 €
ROI
ROI (retorn sobre la inversió) del primer any = (33.750 / 39.500) x 100 = 85 %
El ROI del nostre projecte és del 85%.

FASE 5: OPTATIVA. NORMALITZACIÓ, CERTIFICACIÓ I ACREDITACIÓ DE QUALITAT SEGONS NORMATIVA ISO 9000

Aquesta fase serà opcional, i queda pendent de valoració per part de Catbàsic i les entitats públiques.
Money-50-Euro_32705-480x360 de Emilian Robert Vicol a Flickr (CC BY 2.0)
Recursos-humanos_foto d’indo consultores a Wikimedia (CC BY 2.0)
Full transcript