Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temiz enerji kaynakları

No description
by

Melih Can Özdemir

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temiz enerji kaynakları

Temiz Enerji Kaynakları

Temiz enerji kaynaklarını kısaca kendini sınırsız tekrarlayan yenilenebilir ve hammadde bağımlısı olmayan enerji kaynakları (güneş, rüzgâr, su ve biokütle gibi) olarak tanımlayabiliriz. Temiz enerji kaynaklarının kullanımı için önemli olan diğer kriterler ise taşınabilirlik, bakım ihtiyacı olmaması, ihtiyacın olduğu yerde üretim, hiçbir atık çıkmaması, sessiz üretim olarak sıralanabilir.

Türkiye hem güneş bakımından hem de rüzgâr bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bu zenginliği boşa harcama lüksüne sahip olmayan yurdumuz için tükenmeyen bir
kaynak olan rüzgâr ve güneş önümüzdeki yılların temel ısıl enerji ve elektrik kaynağı
olmaya adaydır.
Yenilenebilir enerji kaynağı ''Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı'' olarak tanımlanmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynakları ;
*
Karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları,
*
Yerli kaynaklar oldukları için dışa bağımlılığın azalmasında sebep olmaları ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları,
*
Kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almaları,
gibi avantajlara sahiptirler.
1.Hidroelektrik Enerji
Nehirlerde kurulan
barajlar sayesinde
suyun hareketinden yararlanarak elektrik üretilir. Suyun
yüksekliği artırılarak potansiyel enerji kazanması sağlanır.
Bu potansiel
enerjiden faydalanarak
elektrik üretilir. Dünya enerjisinin %20 si hidroelektrik santrallerde üretilir.
2.Jeotermal Enerji
Latincede '' jeo = yer, termal = ısı '' anlamındadır. Mağmada artan sıcaklık ile yeraltı sıcak sularından ve buhardan yararlanarak enerji elde edilir. Eski çağlardan günümüze jeotermal enerjinin ilk kullanım alanı kaplıcalardır. Jeotermal enerji ayrıca konutların ve seraların ısıtılması , dokuma sanayisi gibi birçok alanda kullanılır. Çevreye ve atmosfere atık madde verilmesine sebep olmaz.
3.Güneş Enerjisi
Güneş diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da temelini oluşturur. Hayatın temel enerji kaynağı güneştir. Güneş pilleri ışık enerjisini soğutarak elektrik enerjisine dönüştürür. Uzaya fırlatılan uydular ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini, güneş panellerindeki pillerden giderirler. Güneş`in Dünya`ya gönderdiği bir günlük enerji, tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır.
4.Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisi, rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik veya elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Rüzgârdan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz bir enerjidir, oluşturduğu tek kirlilik gürültüdür.
5.Biyokütle Enerjisi
Odun, odun kömürü, hayvan dışkısı; tarım ürünleri ve orman sektörü organik atıkları, alkol ve metan mayalanması; çeşitli su bitkileri gibi canlı kaynaklar yolu ile elde edilen enerji türüne biyokütle (biomass) enerjisi denilmektedir. Kısaca organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji, biyokütle enerjisidir.


Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.Biyokütle enerjisini, klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür.

Birincisi; geleneksel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları (tezek gibi) ‘dır.Biyokütlenin en geleneksel kullanım şekli doğrudan yakılma şeklidir. Orman kalıntıları, örneğin ölü ağaçlar dallar ve ağaç kökleri, ağaç kabuğu parçaları, talaşlar ve çöpler genellikle bunun için kullanılabilir.

İkincisi, yani modern biyokütle enerjisi ise; enerji ormancılığı ve orman- ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır.


Kaynakça
* http://enerjiuretimsistemleri.blogspot.com.tr/2011/10/biyokutle-enerjisinin-avantaj-ve.html
*http://www.renkliwebim.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-nelerdir-yenilenebilir-enerji-kaynaklari-hakkinda-genel-bilgiler-nelerdir.html
* www.koronaenerji.com.tr/?/ruzgar-enerjisi-nedir

*http://www.medyaege.com/gunes-ulkesinde-gunes-enerjisi-bulusmasi/25544/
*10.Sınıf Asel Kimya Konu özetli soru bankası
Şilan İdil Özcan
10-F 226
Melih Can Özdemir
10-F 1038
Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle, genelde güneş enerjisinin fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak adlandırılır. Bitkisel biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşmaktadır.

Biyogaz terimi ise temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yarayışlı hale geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır.

Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir. çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzlulağa sebep olurlar. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadır.

Diğer bir ifade ile biyogaz, bitki ve hayvan atıkları gibi organik maddelerin havasız (oksijensiz) ortamlarda fermantasyonu sonucu oluşan ve bileşiminde %60 -70 metan, %30-40 karbondioksit ve az miktarda hidrojensülfür, hidrojen, su buharı, amonyak, karbonmonoksit ve azot
bulunan renksiz ve yanıcı bir gaz karışımıdır. Biyogazın ısıl değeri, bileşimindeki metan oranına bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 4700-6000 kcal/m3 kadardır.
Full transcript