Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jednostki miar w sieciach komputerowych

No description
by

Mateusz Woźniak

on 16 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jednostki miar w sieciach komputerowych

Jednostki miar w sieciach komputerowych

Podstawowe informacje
Procesor, układy pamięci i inne układy komputera rozróżniają jedynie dwie wartości, oznaczone symbolami 0 i 1. Taki sposób interpretowania umownych wartości 0 i 1 został powszechnie przyjęty w informatyce i jest stosowany również do określania parametrów transmisji danych. Ilość pamięci potrzebna do zapisania jednej z tych wartości jest podstawową jednostką i nazywa się bitem (binary digit). Oznacza się ją symbolem b (małe b).
Sposoby dostępu
Zamawiając u dostawcy usług internetowych (ISP – Internet Sernice Provider) łącze, należy określić parametry tego łącza. Jednym z tych parametrów jest oferowana prędkość transmisji danych podawana w kb/s lub Mb/s. Obecnie ISP oferują dwa główne sposoby dostępu:
-stacjonarny,
-mobilny.
Prędkość pobierania plików
Ponieważ wielkość plików zwykle jest podawana w bajtach, należy uwzględnić różnice w jednostkach. Aby obliczyć prędkość pobierania plików, których rozmiar jest podany w bajtach, prędkość przesyłania należy podzielić przez 8 (zamienić bajty na bity -1 bajt to 8 bitów), czyli transfer 256 kb/s jest równoznaczny pobieraniu 32 kB/s.
Wyniki testowania sieci, np. światłowodowych lub bezprzewodowych mogą być podawane w decybelach. Decybeli (dB) używamy do porównania wielkości zmieniających się w bardzo szerokim zakresie, jeżeli interesują nas zmiany względne (np. procentowe). Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do stosunku dwóch wielkości, np. mocy sygnału Pk dostarczonej do odbiornika do mocy Pp przekazanej przez nadajnik. Do obliczania decybeli stosuje się wzór:
Innym ważnym parametrem jest wartość stosunku sygnału do szumu (SNR, signal-to-noise ratio). Szum jest to niepożądany sygnał pochodzący ze źródeł naturalnych, np. wyładowania elektryczne w czasie burzy, lub sztucznych, np. przewody energetyczne, urządzenia elektryczne itp. SNR określa wartość (wyrażoną najczęściej w dB) mocy sygnału użytecznego w zadanym paśmie częstotliwościowym do mocy szumów w tym samym paśmie częstotliwościowym. Im wyższa jest wartość SNR, tym odbiornik może łatwiej oddzielić sygnał użyteczny od zakłóceń.
-podniesiona w górę,
-pod kątem 45 stopni w lewo w górę,
-w lewo,
-w lewo w dół,
-w dół,
-w prawo w dół,
-w prawo,
-w prawo w górę.
Troche wcześniej
Przed wprowadzeniem łączności radiowej w marynarce do komunikacji wykorzystywany był alfabet semaforowy, w którym sygnalista za pomocą pozycji rąk przekazywał informacje. Pojedyncza flaga sygnalizacyjna mogła być umieszczona w jednej z 8 pozycji:
Wartość wyrażona w decybelach wyraża wzrost (wartość dodatnia) lub spadek mocy (wartość ujemna). Liczba decybeli pozwala stwierdzić ile energii pozostało w fali, np. radiowej po pokonaniu określonej odległości. Przykładowo, jeżeli nadajnik wyemitował sygnał o mocy 100 [W], tłumienie w kanale komunikacyjnym wynosi 10 dB, to odbiornik odbierze sygnał o mocy 10 [W].
Istnieją różne typy transmisji danych. Transmisja może odbywać się między poszczególnymi komponentami wewnątrz komputera lub między różnymi komputerami za pośrednictwem sieci, linii telefonicznych, modemu itp. Podstawową jednostką prędkości przesyłania danych w transmisji szeregowej (czyli takiej, podczas której poszczególne bity informacji są przesyłane kolejno) jest bit na sekundę. Jednostka ta może być zapisywana jako bps (bit per second) lub b/s.
W celu zwiększenia stopnia wykorzystania pasma transmisyjnego można stosować sposoby kodowania sygnałów, w których każdy symbol może przyjmować więcej niż dwie wartości (reprezentowane za pomocą większej liczby bitów). Liczba symboli przesyłanych w ciągu jednej sekundy mierzona jest w jednostkach nazywanych bodami (baud).
Transmisja z prędkością 100 bodów oznacza, że w ciągu sekundy sygnał może zmienić się 100 razy. Jeżeli każdy symbol niesie informację o 3 bitach, oznacza to, że w ciągu każdej sekundy przesyłanych jest 300 bitów.
W systemie dwójkowym informacja taka byłaby zapisana na 3 bitach (8 różnych wartości). Jeżeli sygnalista zmieniałby położenie ręki 1 raz w ciągu sekundy, to prędkość przesyłania danych wynosiłaby 1 bod (1 symbol na sekundę) lub 3 b/s (3 bity na sekundę). Liczbę przesłanych bitów można byłoby zwiększyć, gdyby użyto obu rąk (każdy symbol reprezentowałby większą ilość bitów) przy niezmienionej liczbie przesłanych symboli.
Oba rozwiązania należą do usług szerokopasmowej transmisji danych. Dostęp stacjonarny oznacza na ogół stały dostęp do Internetu, o dużej przepustowości transferu, bez ograniczeń ilości pobieranych danych. Rozwiązania mobilne umożliwiają korzystanie z Internetu w każdym miejscu, które jest w zasięgu działania sieci operatora. Prędkości łączy mobilnych dorównują tym, z którymi spotykamy się w rozwiązaniach stacjonarnych, lecz mogą posiadać ograniczenie ilości odbieranych i wysyłanych danych. Jest to jednak ograniczenie techniczne, wprowadzone przez dostawcę w celu zróżnicowania oferty. W przypadku sieci lokalnych zbudowanych w standardzie Ethernet możemy spotkać różne prędkości przesyłania danych. Pierwsze wersje Ethernetu zbudowanego w oparciu o łącza kablowe oferowały prędkość do 10 Mb/s. Później wprowadzono FastEthernet o prędkości 100 Mb/s. Obecnie najczęściej stosuje się standard Gigabit Ethernet, a do wysoko wydajnych sieci wprowadzana jest prędkość 10Gigabit Ethernet lub 100Gigabit Ethernet.
Full transcript