Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vett i val

description
by

Erik Forhammar

on 21 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vett i val

Konventionen om
Ekonomiska, Kulturella
och Sociala rättigheter ICRC alla är
För att Vad är trygghet för er? De åtta millenniemålen innebär:

* Fattigdom och hunger ska halveras till 2015
* Alla barn ska gå i grundskola 2015
* Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas
* Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015
* Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015
* Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015
* En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015
* Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna
Konventionen om de
medborgerliga
och politiska
rättigheterna Rätten liv i. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter
ii. Förbud mot diskriminering, ej åtskillnad
iii. Rätten till liv (är absolut), frihet och personlig säkerhet
iv. Förbudet mot slaveri
v. Förbudet mot tortyr och andra inhumana behandlingsmetoder Är alltid gällande Demokrati tänka fritt FN:s Flyktingkonvention:

”En utlänning som befinner sig utanför det land, som han är medborgare i, därför att han känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning, och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd.”
Vem får stanna i Sverige?

• Konventionsflykting
• Skyddsbehövande i övrigt
-Dödsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande - behandling
-Väpnad konflikt, andra svåra motsättningar i hemlandet
-Miljökatastrof
• Synnerligen ömmande omständigheter Utbildning Slaveri Blir världen bättre? Allmänna Förklaringen
om de Mänskliga rättigheterna
1948
Full transcript