Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1994 Ekonomik Krizi

No description
by

Pelin Teksin

on 17 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1994 Ekonomik Krizi

Krizin temel nedeni bütçe açıklarıdır.
Faktör analizi sonuçları, Türkiye’de 1994 krizinin para ikamesi, bankacılık sisteminin açık pozisyon eğilimi ve yükselen konjonktürle gelen talep patlamasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir.
ALINAN ÖNLEMLER
Türk bankacılık sisteminin dövizdeki açık pozisyonu da artmış ve 5 milyar dolara yükselmiştir.
Türkiye, 90'lı yıllardaki en derin krizini 1994 yılında yaşamıştır.
1994 Ekonomik Krizi
NEDENLERI
1990’lı yıllardan itibaren yabancı sermaye girişleri, özellikle de kısa vadeli sermaye girişlerinde artışlar olmuştur.

Sermaye girişleriyle birlikte TL aşırı değerlenmiştir.
Birincisi, 1989 yılında sermaye hareketlerinin liberalleştirmesi ve Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele çerçevesinde TL’yi değerli tutmaya çalışma politikasının yarattığı bankaların açık pozisyonları
1994 öncesinde kamu kesimi faiz dışı harcamaları, kamu gelirlerinden daha fazla açık vermiş ve kazandığından daha fazlasını harcamıştır.
Kamu borçlarının Merkez Bankası ile finanse edilmesi sonucunda Türkiye ilk defa hiperenflasyonu yaşamıştır.
1994 yılının başına gelindiginde, Cumhuriyet tarihinin en büyük cari açıgı ve kamu açıgından dolayı makroekonomik dengesizliklerin boyutunu görmek kolaydır.
Diğeri ise 1989 yılında şok olarak verilen yüksek ücret zamlarının iç talebi körüklemesidir.
Artan likidite tüketim harcamalarını artırarak ithalatın artmasına sebep olmuş ve cari işlemler açığı büyümüştür.
Yüksek faiz ve düşük kur politikası sermaye hareketlerinin girişini hızlandırırken uygulanan politikaların güvenilirliği ile ilgili kuşkular artmıştır.
Bu sonuçlar hızlı ekonomik büyüme ve kırılgan bankacılık sistemiyle istikrarsız hale gelen Türk ekonomisinin, bekleyişlerdeki en küçük bir kötüleşmeyle finansal bir krizin içine girdiğini göstermektedir.

Merkez Bankası’nın izlediği prensipler şunlardır:

Piyasa ekonomisinden taviz verilmemesi,
Tüm ekonomik işlemlerin Merkez Bankası para politikası tedbirleri çerçevesinde işlemesi,
Türk Lirası işlem yapma ve Türk Lirası tasarrufun özendirilmesi,
Piyasalaşmanın genişletilmesi ve
Kalıcı tedbirlerin alınması.
5 Nisan 1994’te Çiller-Karayalçın Hükümeti dengeleri yeniden kurmak amacıyla yeni kararlılık önlemleri paketi ilan etti.

5 Nisan Ekonomik Önlemler Uygulama Planının Amacı:
a)Enflasyonu hızla düşürmek,
b)Türk Lirasına istikrar kazandırmak,
c)Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sosyal dengeleri de gözeten sürdürülebilir bir temele dayandırmak ve istikrarı sürekli kılacak yapısal reformları gerçekleştirmek,
d)Kamunun ekonomideki rolünü açıkları azaltacak şekilde yeniden düzenlemek
5 Nisan kararlarının nispeten sıkı bir şekilde uygulandığı 1994 yılı içerisinde dış ticaret açıkları bir önceki yıla göre % 73,4 oranında azalarak 5,2 milyar dolara inmiştir.

1994 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 18 artarak 18,1 milyar dolar, ithalat ise % 21 azalarak 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ancak 5 Nisan kararlarının uygulanması ile birlikte ortaya çıkan en çarpıcı gelişme 1994 yılında GSMH büyüme hızının % -6,1’e düşmesidir.
KRIZIN SONUÇLARI
Toplam net sermaye çıkışı 4,2 milyar dolara vardı.
Yarım milyon kişi işinden oldu.
Sonuç, ücretlerin düşürülmesi, işsizlikte artış, yüksek bir devalüasyon olarak kendini gösterdi.
Ihracatta sıçrama yaşandı, ithalatta ise gerileme oldu.
20 Nisan 1994 yılında Marmarabank iflas etmiştir.
17 Mayıs 1994 tarihinde Türkiye 14 yıl aradan sonra tekrar IMF gözetimine girmiştir.
Enflasyon üç haneli rakamlara yükseldi, yüzde 6 düştü.

Merkez Bankası rezervlerinin yarısını kaybetti ve döviz kuru yılın ilk üç ayında yarıdan fazla değer kaybetti (ABD doları karşısında).

1993 yılında ve 1994’ün ilk zamanlarında görülen kamu kesimi borçlanma için olan büyük gereksinimler ve cari açığı karşılarken meydana gelen önemli politika hataları birleşerek döviz çökmesine yol açtı.
Pelin Teksin 2010432069
Nazlı Bahar Tunasoy 2010432071
Dinlediginiz için teşekkürler
1994 yılının ilk yarısı ekonomik sorunların kriz boyutuna ulaştığı ve ciddi kısa ve orta vadeli istikrar programının kaçınılmaz hale geldiği bir dönem olmuştur.
14 Ocak 1994
Sermaye girişleriyle birlikte TL aşırı değerlenmiştir.
Artan kredilerle birlikte iç pazarın canlanması, tüketim ve hammadde malları ithalatını artırır iken,

TL’nin yabancı paralar karsısında değer kazanması da ihracatı zorlaştıran, ithalatı kolaylaştıran bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.
Faiz oranlarının idari kararlarla indirilmeye çalışılması, sisteme çok büyük miktarda likidite sürülmesine yol açmıştır.
Planlar uygulamaya konuldu.
Vergiler artırıldı, Merkez Bankası TL’yi %13,6 oranında devalüe etti.
TL doların karşısında 17,250 oldu.
Hazine, nakit açığını kapatmak için %90 faizli, üç ay vadeli hazine bonosu çıkarttı.
Ülkeye sıcak para girişi arttı fakat kriz bir türlü atlatılamadı.
Faiz oranlarını ve hazine borçlarını kontrol etmeye uygulanan müdahaleler sonucunda, iç borçlanma piyasası neredeyse kayboldu.

Hükümet ülke finansmanı için para basma yoluna döndü

Türk lirasının değeri düştü.
Artan kredilerle birlikte iç pazarın canlanması, tüketim ve hammadde malları ithalatını artırır iken,

TL’nin yabancı paralar karsısında değer kazanması da ihracatı zorlaştıran, ithalatı kolaylaştıran bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.
Full transcript