Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ST Genel

No description
by

Melis Caner

on 9 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ST Genel

Şema Terapi
Şema Terapi Kökenleri
Basa Çıkma Biçimleri
Diğerlerine güvenli bağlanma
Kendini ortaya koyma
Gerçekçi limitler ve özdenetim
Gereksinim ve duygularını ifade özgürlüğü
Kendiliğindenlik ve oyun
Melis Caner
Klinik Psikolog

Şema Alanları
örseleme, kurbanlaştırma, zarar verme
ihtiyaçların aşırı doyurulması
"over-parenting"
gereksinimlerin örseleyici biçimde engellenmesi
"non-parenting"
Temel Duygusal Ihtiyaçlar
seçici içselleştirme & özdeşim
Kopukluk ve Reddedilmişlik
Zedelenmiş Otonomi
Zedelenmiş Sınırlar
Diğerleri Yönelimlilik
Yüksek Standartlar ve Bastırılmışlık
Mizaç
Şema Özellikleri:
katı&koşulsuz&dirençli
uyum bozucu
kolay tetiklenen
yoğun duygular yaratan
örseleyici deneyimlerle şekillenen
(şiddeti) geniş bir spektrum gösteren yapılardır
(EMS - Early Maladaptive Schemas)
Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar
çocukluk&ergenlikte oluşup
yaşam boyu gelişen ve şekillenen
Anı + Duygu + Düşünce + Beden duyumlarından oluşan
kişi/çevresi/ilişkilerine yönelik
işlevselliği bozucu örüntülerdir
Bilişsel-Davranışçı
Duygu odaklı -
Gestalt
Nesne ilişkileri
Kişilerarası
Bağlanma Kuramı
Jeffrey Young
(1962 - )
ŞT AŞAMALARI:
1. DEĞERLENDİRME & EĞİTİM
2. DEĞİŞİM
Bilişsel Teknikler (yeniden çerçeveleme, şema günlüğü vb)
Yaşantısal Teknikler (imgeleme, şema diyaloğu, mektup vb)
Terapi İlişkisi ("limited re-parenting", şemaların ele alınması vb)
Davranış kalıplarını kırma(sağlıklı yetişkin modu+, yeni dav.lar vb)
BDT'den Farkları?
+ terapi ilişkisinin önemi
+ duygu odaklılık
+ çocukluk ve gelişimsel süreçlere vurgu
+ başa çıkma yöntemlerine ağırlık
+ temel yaşam olaylarının önemi
Aaron T. Beck
(1921 - )
Judith S. Beck
(1954 - )
Şemaların,
Başa çıkma biçimlerinin,
Şema modlarının
ihtiyaçların
TESPİTİ & PAYLAŞIMI
Şema Kaçınması
Şema Aşırı Telafisi
Sema Modları
Şema Teslimi
Çocuk Modları
Ebeveyn Modları
Uyum Bozucu Başa Çıkma Modları
+ Sağlıklı Erişkin Modu +
İncinmiş Çocuk
Kızgın Çocuk
Dürtüsel / Disiplinsiz Çocuk
Mutlu Çocuk
Cezalandırıcı Ebeveyn
Talepkar Ebeveyn
Söz Dinleyen Teslimci
Kopuk Korungan -
Yanlız Kahraman
Aşırı Telafici
International Society of Schema Therapy www.isstonline.com/
www.schematherapy.com/
http://www.psikonet.com/
Janet S. Klosko, Jeffrey E. Young, M. E Weishaar.
Şema Terapi
. Litera Yayınları, 2009.
Janet S. Klosko, Jeffrey E. Young.
Hayatı Yeniden Keşfedin.
Psikonet Yayınları, 2012.
Dünyada ST
Türkiye'de ST
Jeffrey Young, Eshkol Rafaeli, David P. Bernstein.
Şema Terapi: Ayırıcı Özellikler
. Psikonet Yayınları, 2013.
Teşekkürler...
Te: İlişkiyi sürdüremeyecek eş seçme
Te: İlişkilerden kaçınma
Te: Terketme, uzaklaştırırcasına yapışma
Ku: Eleştirel, küçümseyen eş seçme
Ku: Fikirlerini ortaya koymama
Ku: Aşırı eleştirme, mükemmeliyetçilik
Bğ: Yakınlardan kendi kararlarını almasını isteme
Bğ: Yeni zorluklara girmeme
Bğ: Kimseden bir şey istememe
Kültür
www.iyihissetmek.tv
Arnoud Arntz, Hannie van Genderen.
Sınır Kişilik Bozukluğu İçin Şema Terapi
. Psikonet Yayınları, 2013.
Gitta Jacob, Hannie van Genderen, Laura Seebauer.
Mod Terapisi - DiğerYollardan Gitmek
. Psikonet Yayınları, 2013.
http://isst2014istanbul.org/
12-14 Haziran 2014
tr.sematerapienstitusu.com/
Full transcript